Publicat: 28 Aprilie, 2019 - 17:33
Share
Reflecții asupra unui prezent fără viitor

Un nou volum de comentarii și analize semnat de binecunoscutul scriitor și critic Grigore Arbore a văzut recent lumina tiparului. Volumul este prefațat de Vasile Pușcaș.

COLECȚIA  ISTORIE CONTEMPORANĂ 

Periculoasele derive. Reflecții asupra unui prezent fără viitor este un volum care ne atrage atenția asupra numeroaselor dezechilibre din societatea contemporană internațională. Situație care nu devine periculoasă decât atunci când state, corporații, lideri și organizații regionale/globale neglijează gestionarea adecvată și Ia timp a respectivelor debalansări. Preocupare care ar trebui să fie permanentă în mintea și acțiunea liderilor și cetățenilor Planetei. 
Din textele incluse în acest volum transpare îngrijorarea autorului față de modul cum în diferite zone ale globului/ inclusiv în cea europeană, sunt gestionate problemele prezentului și viitorului. Grigore Arbore este un optimist și consideră că omenirea ar trebui să evite repetarea unor greșeli ale trecutului și să învețe a trăi în comuniunea valorilor umaniste pe care înaintașii ni le-au oferit, sugerând, precum o făcea și Vasile Pârvan, că datoria generațiilor de azi și de mâine este să contribuie mereu Ia umanizarea lumii. Actualul volum de eseuri al distinsului cărturar care este Grigore Arbore ni se adresează nouă, celor care suntem în căutarea unei căi de evoluție pentru secolul al XXl-lea. 
Vasile Pușcaș 

 

 

De câteva eșantioane din problematicile cu care s-a confruntat această lume în ultimii ani m-am ocupat în paginile din această carte. Uneori ele sunt reprezentative pentru ce se întâmplă Ia scară regională, alteori, pentru fenomene ce își Iasă amprente asupra cursului întregului sistem economic și politic mondial. Alteori au o relevanță care, deși transcende frontierele naționale, nu are decât efecte limitate în jurul lor. Mini-ciclurile de articole „pe temă” nu încheagă un întreg, ele sunt fragmente, însă dintr-un cadru global ce nu poate să nu genereze neliniști. Din când în când omenirea își aduce aminte că trebuie să supraviețuiască și trage semnale de alarmă. 
Grigore Arbore