Miercuri, 15 Aprilie, 2020 - 19:21

Cluj-Napoca, 15 aprilie 2020: "Pandemia generată de SARS-CoV-2 a determinat instituirea stării de urgență în România prin Decretul nr. 195/2020. Starea de urgență reprezintă o situație de criză care atrage o serie de măsuri excepționale, motiv pentru care se impune sancționarea mai aspră a anumitor fapte săvârșite în această perioadă. În acest context, art. 77 lit.

Subscribe to Iordăchescu&Asociații