Publicat: 21 Decembrie, 2015 - 18:48
Share

La Palatul Parlamentului s-a desfășurat luni, 21 decembrie, o ședință solemnă comună consacrată împlinirii a 26 de ani de la Revoluția din decembrie 1989.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni: Bogdan Niculescu Duvăz (deputat, Grupul parlamentar al PSD), Alina Gorghiu (deputat, Grupul parlamentar al PNL), Varujan Vosganian (senator, Grupul parlamentar al ALDE), Marton Arpad (deputat, Grupul parlamentar al UDMR), Gheorghe Firczak (deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale), Daniel Fenechiu (deputat, Grupul parlamentar național democrat) și Remus Cernea (deputat neafiliat).

Ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, care trebuia să se desfășoare după ședința solemnă nu a mai avut loc din lipsă de cvorum.

În aceeași zi, Camera Deputaților a adoptat pe articole următoarele proiecte de lege:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 819/2015)— lege ordinară;

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale (PL-x 827/2015)— lege ordinară;

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 826/2015)— lege ordinară;

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 'Cooperare teritorială europeană', în perioada 2014 — 2020 (PL-x 686/2015)— lege ordinară;

5. Proiectul de Lege pentru completarea art. 20 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 557/2015)— lege organică;

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți (PL-x 866/2015)— lege ordinară;

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 864/2015)— lege ordinară.

Două proiecte de lege au fost retrimise comisiilor de specialitate în vederea redactării de rapoarte suplimentare: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 715/2015)— lege ordinară și proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PL-x 641/2015)— lege ordinară.