Luni, 30 Decembrie, 2019 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă 3 decenii, în 1989?

."TRĂDÎNDU-L PE TIRAN, NU ŞI-A TRĂDAT PROPRIUL POPOR!"

Un erou al revoluţiei -generalul VASILE MILEA
În dimineaţa istoricei zile de 22 decembrie 1989, cînd s-a aprins năvalnica torţă a revoluţiei împotriva tiraniei ceau-şiste, între mulţi alţi martiri ai neamului, a căzut eroic la datorie, victimă a odioasei dictaturi, generalul de armată post-mortem Vasile Milea, ministrul apărării naţionale al României.

Sâmbătă, 28 Decembrie, 2019 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu 30 de ani, în 1989?

Azi dimineaţă, pe Ştirbei Vodă, un transportor blindat înarmat pînă în dinţi a oprit la semafor dînd prioritate OAMENILOR!

Puterea Mioriţei

Vineri, 27 Decembrie, 2019 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă 30 de ani, în 1989?

LEGE privind abrogarea unor legi decrete şi alte acte normative

În scopul eliminării imediate din legislaţia României a unora dintre legile, decretele emise de fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter nedrept ţi cqntrare intereselor poporului român, Consiliul Frontului Salvării Nationale adoptă prezenta Lege.

Articol unic:

Sînt şi rămîn abrogate următoarele legi, decrete şi alte acte normative;

1) Toate decretele prin care s-au acordat titluri şi ordine ale României lui Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena.

Joi, 26 Decembrie, 2019 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu 3 decenii, în 1989?

COMUNICAT AL CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE

Consiliul Frontului Salvării Naţionale a ales în funcţia de preşedinte pe Ion lliescu, iar în funcţia de prim-vicepreşedinte pe Dumitru Mazilu.

DECRET

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Articol unic: se numeşte în funcţia de prim-ministru al României, pînă la alegeri, Petre Roman.

DECRET

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează: Articol unic: se numeşte în funcţia de ministru al apărării naţionale generalul colonei Nicolae Militaru.
COMUNICAT

Miercuri, 25 Decembrie, 2019 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă 3 decenii, în 1989?

BUN VENIT LUI MOŞ CRĂCIUN!

"Moş gerilă"- cel care ne-a adus frigul în case şi suflete a plecat pentru totdeauna

COMUNICAT AL CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE

Luni, 23 Decembrie, 2019 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă 3 decenii, în 1989?

TRĂIASCĂ REVOLUŢIA!

Luni, 29 Decembrie, 2014 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1989?

DECRET-LEGE

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale

Frontul Salvării Nationale s-a constituit şi reprezintă unirea tuturor forţelor patriotice şi democratice ale tării pentru răsturnarea clanului dictatorial ceauşist, pentru concentrarea aspiraţiilor celor mal largi mase de oameni ai tării la o viată liberă şi demnă şi cadrul afirmării acestora.

Luni, 22 Decembrie, 2014 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1989?

VICTORIE!

Subscribe to Remember 1989