Publicat: 5 Noiembrie, 2014 - 11:36
Share
În cadrul celei de-a 48-a campanii de împăduriri în 24 de ani de existenţă

După ce, în campania de primăvară, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA a regenerat pădurile din fondul forestier proprietate publică a statului pe suprafața de 11.484 ha, pentru a realiza programul anual de 16.050 ha, în campania din această toamnă, se vor parcurge cu lucrări de regenerare a pădurilor o suprafață de 4.252 ha, din care: 2.433 ha prin regenerări naturale și 1.819 ha prin împăduriri.

Dacă în campania de primăvară lucrările de regenerare a pădurilor s-au realizat cu precădere în zonele de deal și de munte, în campania de toamnă se vor realiza lucrări, mai ales în zona de câmpie, în silvostepă, în lunca și Delta Dunării. Cele mai mari suprafețe pe care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va regenera pădurea în această toamnă se regăsesc în fondul forestier administrat  de direcțiile silvice Tulcea – 629 ha, Dolj – 543 ha, Ialomița – 320 ha, Brăila – 289 ha, Călărași – 281 ha, Constanța – 277 ha.

Pentru consolidarea plantațiilor executate în anii anteriori, în această toamnă se vor mai executa lucrări de completări pe suprafața de 169 ha și de refacere a culturilor calamitate pe suprafața de 459 ha.

În vederea executării lucrărilor de împăduriri, de completări și de refacere a culturilor calamitate, în această toamnă se vor utiliza peste 6,5 milioane de puieți forestieri din speciile : stejar pedunculat – 750 mii, stejar brumăriu – 470 mii, plopi negri hibrizi – 750 mii, plop alb – 480 mii, frasin –300 mii, salcâm – 1 milion, salcie – 450 mii etc.

Valoarea lucrărilor de împăduriri ce se vor executa în această toamnă va fi de circa 21 milioane lei și va fi suportată din fondul de conservare și regenerare a pădurilor constituit de către regie.

Pentru declanșarea lucrărilor de plantare, am așteptat producerea primelor brume consistente, pentru ca puieții forestieri să-și întrerupă starea de vegetație și să poată fi scoși din pepinierele silvice.

În ziua de 11 noiembrie se vor declanșa lucrări de împăduriri din această campanie de toamnă și anume, Regia națională a Pădurilor – ROMSILVA va instala  Perdeaua de protecție a Autostrăzii Soarelui, în apropiere de Fetești, pe suprafața de 23,69 ha, pe o lungime de circa 11 km, unde se vor planta 118.450 puieți din speciile frasin, ulm de Turkestan, pin negru, sălcioară, păducel, măceș.

Prin măsurile tehnice economice și organizatorice luate, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA va finaliza cu succes o nouă campanie de împăduriri și anume a 48-a campanie din existența sa de 24 de ani.

Localizare: 

Geolocation is 44.4035637978221, 27.8059052982421