Publicat: 23 Septembrie, 2020 - 11:23
Share

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat, la 22 septembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale.

Pe agenda reuniunii a figurat un schimb de opinii în pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 24-25 septembrie 2020, stadiul negocierilor privind relaţiile viitoare dintre UE şi Marea Britanie şi al implementării Acordului de Retragere, coordonarea la nivel UE a măsurilor adoptate în context COVID-19, respectiv evoluţiile legate de procedurile demarate în conformitate cu Art. 7 din Tratatul Uniunii Europene privind statul de drept în Polonia şi valorile UE în Ungaria. De asemenea, agenda a mai cuprins puncte de informare cu privire la evoluţiile în cadrul procesului de programare legislativă pentru 2021, respectiv stadiul negocierilor sectoriale privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 şi Planul de redresare.

În intervenţia sa privind pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 24-25 septembrie 2020, secretarul de stat Iulia Matei a subliniat faptul că evoluţiile pe parcursul crizei COVID-19 au evidenţiat, o dată în plus, importanţa fundamentală a pieţei unice şi necesitatea de a avea o piaţă internă integrată şi pe deplin funcţională. Consolidarea pieţei interne este o precondiţie pentru a sprijini rezilienţa la nivelul Uniunii, dar şi pentru dezvoltarea autonomiei strategice şi reducerii dependenţei Uniunii faţă de actori terţi. În context, a arătat că autonomia strategică implică, în primul rând, o piaţă unică pe deplin funcţională, fără bariere şi obstacole, cu o bază industrială solidă şi cu o economie digitală puternică. Componenta dimensiunii sociale este deopotrivă importantă pentru asigurarea convergenţei socioeconomice şi reducerea decalajelor. În contextul discuţiilor privind piaţa internă, secretarul de stat Iulia Matei a arătat că actuala criză COVID-19 a arătat rolul esenţial al lucrătorilor sezonieri şi importanţa protejării drepturilor lor.

În ceea ce priveşte stadiul discuţiilor privind relaţiile viitoare dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie, secretarul de stat Iulia Matei a susţinut importanţa încheierii unui acord ambiţios şi cuprinzător privind viitorul parteneriat UE-Marea Britanie şi a reiterat domeniile de interes major pentru România. Totodată, a reconfirmat încrederea în echipa condusă de negociatorul-şef al Uniunii, Michel Barnier, pentru asigurarea celui mai bun rezultat posibil al acestor negocieri, în interesul statelor membre şi al cetăţenilor săi. A apreciat deopotrivă că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită corespunzător pentru orice scenariu, în perspectiva finalizării apropiate a perioadei de tranziţie, la 31 decembrie 2020.

În intervenţia sa, a mai subliniat şi importanţa implementării corespunzătoare a tuturor dispoziţiilor Acordului de retragere, inclusiv în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor şi ca premisă fundamentală a încrederii dintre părţi, în perspectiva negocierii viitorului acord de parteneriat.

În cadrul dezbaterii privind abordarea coordonată la nivel UE în formularea de măsuri în contextul pandemiei de COVID-19, secretarul de stat Iulia Matei a salutat iniţiativa Preşedinţiei germane a Consiliului de a avansa în direcţia unei coordonări a eforturilor întreprinse de statele membre, pentru a răspunde provocărilor determinate de această criză, inclusiv cu privire la libera circulaţie în interiorul Uniunii. În context, demnitarul român a exprimat acordul României cu o evaluare comună de risc, elaborată de Centrul European de Control al Bolilor, bazată pe un set comun de criterii-cheie. Totodată, secretarul de stat Iulia Matei a apreciat necesitatea asigurării unui anumit grad de flexibilitate în formularea acestor decizii, cu luarea în considerarea a specificităţilor naţionale privind transmiterea şi colectarea de date.

În ceea ce priveşte componenta de afaceri externe a viitoarei reuniuni a Consiliului European, secretarul de stat Iulia Matei s-a referit la importanţa unei abordări echilibrate care să permită un dialog constructiv, menit să conducă la detensionarea situaţiei din Mediterana de Est şi la necesitatea ca discuţiile legate de evoluţiile din Belarus şi relaţiile UE-Rusia, inclusiv cazul Navalnîi, să permită adoptarea unei poziţionări ferme din partea liderilor europeni.

Agenda a cuprins şi o informare din partea Comisiei Europene privind situaţia din Ungaria şi Polonia în cadrul procedurii conexe art. 7 din Tratatul Uniunii Europene.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: