Publicat: 28 Decembrie, 2019 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu 30 de ani, în 1989?

Azi dimineaţă, pe Ştirbei Vodă, un transportor blindat înarmat pînă în dinţi a oprit la semafor dînd prioritate OAMENILOR!

Puterea Mioriţei

Înţelepciunea ţărănească milenară nu a putut fi însă înfrîntă de obscurantismul unor tirani oricît de puternici şi perfizi au fost. "Mioriţa" este mai puternică decît oricare program ideologic. Am arătat că dezechilibrele demografice din unele colectivităţi rurale vor alimenta un proces lent dar sigur de declin economic şi social. Dispariţia treptată a unor sate era în consens cu prevederile programului de sistematizare aducător de atîtea nenorociri. In aceste condiţii, era în logica sistemului totalitar să fim admonestaţi că nu înţelegem şi nu ne supunem liniei partidului cînd afirmam că declinul satelor nu este de dorit, că el poate antrena consecinţe grave la nivel regional şi chiar naţional, că, dimpotrivă ar fi necesară o revitalizare a tuturor satelor întrucît ele îndeplinesc funcţii economice sociale, culturale şi ecologice importante.

Prin încercările întreprinse ne-am străduit să dovedim că sistematizarea nu rezolvă dificultăţile existente in sate ci, dimpotrivă, generează noi dificultăţi. Ea antrenează dez-agriculturalizarea populaţiei, reducerea producţiilor agricole familiale şi accelerează ritmul plecărilor definitive. Absenţa adeziunii populaţiei locale la planurile care îi sînt impuse conduce în mod sigur Ia eşec şi la nemulţumiri. 

Dr. IOAN MIHAILESCU 


Pag. a 2-a


Pag. a 3-a

Convorbire telefonică Gorbaciov - lliescu

Preşedintele Consiliului Frontului Salvării Naţionale din România, Ion lliescu, a avut miercuri după-amiază o convorbire telefonică cu Mihail Gorbaciov, preşedintele Sovietului Suprem al U.R.S.S. Solicitat să prezinte subiectul discuţiei, Ion lliescu a declarat: Preşedintele Gorbaciov, care mi-a transmis şi în scris un mesaj de prietenie, de solidaritate, de sprijin, a ţinut să-mi transmită şi verbal aceleaşi sentimente calde, de sprijin în transformările noastre revoluţionare. Ne-am salutat şi ne-am urat reciproc dezvoltarea pe baze noi, sănătoase, a relaţiilor dintre ţările noastre.

COMUNICATE

- Consiliul Frontului Salvării Nationale a hotârit ca intreaga activitate de stat să fie separată da activitatea politică.

- Consiliul Frontului Salvării Naţionale a hotârit ca pastorul reformat Laszlo Tokes să fie repus in toate drepturile sale la parohia Timişoara.
DIN PARTEA MINlSTERULUI ENERGIEI ELECTRICE

Desfiinţarea sistemului iraţional al cotelor la consumatorii casnici

Noua conducere a Ministerului Energiei Electrice reprezentată de dr. ing. Mihai Pop, şi preşedintele Comitetului Frontului Salvării Naţionale al acestui minister, Emilian Simian ne anunţă că s-a hotărît: desfiinţarea sistemului de cote la consumul de energie electrică pentru populaţie. Tot consumul se tarifează, incepînd cu 1 ianuarie 1990 la preţul unic de 0,65 lel/KWh.

Ministerul Energiei Electrice propune Consiliului Frontului Salvării Naţionale abrogarea faimosului Decret 310/1988.
D. C.

Martor

Cum a fost capturat „prinţişorul"

În casa artistei Păuniţa lonescu, de 5 zile s-au întrunit şi colaborează neobosit un grup de oameni de bine. Aceştja sînt: arhitectul Radu Florescu, muncilorul Slabu Constantin, tînărul Mircea Cristescu, profesorul de desen Bobicescu Doru, pensionarul Costea Constantin şi artista Păuniţa lonescu...

Aflăm de la Miliţia Capitalei

Pentru o cit mai grabnică normalizare a vieţii oraşului. Conform dispoziţiilor noilor autorităţi democratice, miliţia a trecut la Îndeplinirea sarcinilor sale specifice de apărare a legii, a proprietăţii societăţii, a avutului personal. Printre acţiunile întreprinse In ultimele zile se numără participarea, alături de unităţile, armatei şi gărzile patriotice, la asigurarea siguranţei străzii împotriva elementelor teroriste sau declasate, precum şi cele privitoare la inventarierea unor unităţi comerciale, sau sprijinirea cetăţenilor în descoperirea persoanelor dispărute. Serviciul circulaţie, ai cărui lucrători pot fi văzuţi în numeroase intersecţii, apelează şi pe această cale la conducătorii auto şi la pietoni pentru respectarea strictă a regulilor de circulaţie, în scopul evitării accidentelor.

# Profitorii abundenţei. Aşa cum poate observa oricine, magazinele primesc în aceste zile mărfuri pe care nu le-am mai văzut dc mult în galantare. Din păcate, se găsesc indivizi corupţi care încearcă să profite de pe urma abundenţei de produse. În cursul zilei de ieri, de pildă, la un centru de carne din bd. Uverturii, unde se vindeau cotlete de porc, vînzătoarea Mirela Nicolae atenta cu neruşinare la buzunarele cumpărătorilor, pretinzînd şi primind în plus suma de... 20 de lei pentru fiecare kilogram. La sesizarea cetăţenilor miliţia a descoperit că prin înşelăciunea descrisă cea în cauză „agonisise" în cîteva ore 3541 lei. În aceeaşi infamantă postură s-a aflat şi Corina Badea, vînzătoare la o alimentară din str. Dezrobirii, care înşelase doi cetăţeni cu suma de 39 lei. Cercetările continuă în vederea trimiterii în faţa justiţiei a celor vinovaţi,

#  Evidenţa populaţiei funcţionează normal. Sîntem informaţi că începînd de astăzi birourile de evidenţă a populaţiei din cadrul circumscripţiilor de miliţie au revenit la programul normal de lucru cu publicul. Cetăţenii se pot adresa acestor unităţi luni, marţi şi joi între orele 13—20, iar miercurea şi vinerea între 8—16,

V. V.


Pag. a 4-a​

„SFÎRŞITUL ÎNSÎNGERAT, DAR TRIUMFĂTOR, AL REVOLUŢIEI ROMÂNE ÎNCHEIE UNUL DINTRE CEI MAI REMARCABILI ANI DIN ISTORIA EUROPEI"

Întreaga Iume sprijină eforturile Frontului de Salvare Naţională pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului român

Executarea tiranilor marchează căderea cortinei peste o tragedie ce a durat prea mult

WASHINGTON. — Preşedintele  S.U.A., George Bush, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă că „respectă schimbările ce au avut loc în România". În acelaşi timp el a relevat că se pronunţă pentru instaurarea în România a liniştii şi libertăţii.

"Românii au răsturnat o tiranie" LONDRA

„Bucureştiul radiază de fericire"

SOFIA. — Presa centrală...

Prima apariţie în presa liberă românească: ziarul „Libertatea"

ANKARA. — Sub titlurile „România un lac de sînge" — „Tercuman", „Martor al masacrului" — „Milliyet", „România însîngerată, dar liberă", „Sfîrşitul casapului Ceauşescu" — „Gunes", presa turcă de duminică reflectă pe larg desfăşurarea evenimentelor, subliniind lupta eroică a poporului român „împotriva ienicerilor Iui Ceauşescu".
Eliminarea ultimului stalinist de pe continent

MOSCOVA. — În Uniunea Sovietică continuă să se manifeste un deosebit şi legitim interes şi un larg - sprijin la nivel social şi al organizaţiilor obşteşti, al opiniei publice şi al întregului popor fată de schimbările înnoitoare din România.

Principiul dominoului


 

Caricatură de ANDO

 

Solidaritatea umană în fapte!

PARIS. — O echipă logistică franceză a plecat spre Bucureşti, pentru a evalua necesităţile şi a gestiona ajutorul umanitar acordat României de către Franţa — au anunţat surse ale Ministerului francez de Externe. Organizaţiile „Medicii lumii“ şi „Medicii fără frontiere" au semnalat ca necesităţi de cea mai mare urgenţă material medical şi chirurgical, sînge, antibiotice, anestezice şi alimente neperisabile. Cea mai mare parte a ajutorulul francez destinat României va fi trimisă, la 2 ianuarie, cu un tren special compus din 40 vagoane cu o capacitate de 20 tone fiecare.
PRAGA. — La Praga a avut loc o şedinţă a Prezidiului Guvernului R.S. Cehoslovace, transmite agenţia C.T.K. Între altele, în cadrul lucrărilor, ministrul muncii şi problemelor sociale al R.S.C. i-a informat pe participanţi în legătură cu acordarea de ajutoare umanitare României. Ministrul a arătat că, în ultimele zile, din Cehoslovacia au fost
trimise în România 58,5 tone de medicamente şi materiale medicale, 5 milioane de ouă şi 25 de vagoane de alimente. Au fost acordate, totodată, alte ajutoare materiale. Această activitate va fi desfăşurată în continuare, în funcţie de necesităţile României, de Crucea Roşie cehoslovacă.

DUBLIN. — Cîteva tone de medicamente şi alimente  vor fi trimise în România, în cadrul unei operaţiuni coordonate de Crucea Roşie irlandeză — a anunţat la Dublin un purtător oficial de cuvînt, citat de agenţia EFE. Această misiune va pleca astăzi cu un zbor al liniilor aeriene irlandeze „Ryanair", care au convenit să transporte opt tone de provizii. Guvernul din Dublin a efectuat o donaţie în valoare de 44 800 dolari destinată României, iar Crucea Roşie irlandeză este însărcinată să organizeze trimiterea acestui ajutor.

Fostul ministru de externe al Irlandei,  Peter Barry, a cerut guvernului din Dublin să ceară restului ţărilor membre ale Pieţei Comune adoptarea unei poziţii comune în privinţa României. Barry a adăugat că sub preşedinţia irlandeză a C.E.E,, care va începe la 1 Ianuarie, va trebui stabilit un comitet ministerial comunitar pentru supravegherea acordării asistenţei.

MOSCOVA. — Potrivit Uniunii Asociaţiilor de Prietenie din R.S.S. Moldovenească, în două zile au fost donate de R.S.S. Moldovenească pentru ajutorarea poporului român 200 000 de ruble şi 1265 litri de sînge. A fost adresată chemarea să se lucreze o zi pentru poporul român, apel la care au răspuns deja multe întreprinderi.

Au plecat spre România 162 camioane cu zahăr, făină, cartofi, legume, mere. în total urmează să fie trimise 37 de vagoane produse alimentare. În R.S.S. Moldovenească s-au deschis 3 conturi de bancă — pentru ajutorarea copiilor, un cont al Crucii Roşii şi un cont general. În spitale sînt pregătite 700 locuri pentru a primi cetăţeni români. Filiala republicană A.P.S.R. este gata să primească la Chişinău şi în alte oraşe copii din Bucureşti şi din alte localităţi din România pentru a-şi petrece vacanţa de iarnă, copii ce vor fi cazaţi de familii.

HAGA. — Olanda a trimis astăzi in România trei avioane cu medicamente şi aparatură medicală specializată pentru transfuzii. În cadrul programului de acordare a unui ajutor umanitar poporului român în următoarele zile urmează să fie trimise la Bucureşti alte şase avioane eu cele necesare populaţiei. Valoarea ajutorului olandez acordat României se ridică Ia 1,5 milioane dolari.

TEL AVIV, — Un avion militar israelian de tip „Hercules", . avind la bord şase tone de medicamente, în special antibiotice, seringi şi pansamente, a plecat miercuri din Israel spre Bucureşti, transmite agenţia A.F.P. Acest transport este însoţit de doi medici. Totodată, două echipe medicale complete, adică alţi şapte medici şi două  infirmiere cu tot materialul ; adecvat vor părăsi în curînd : Israelul plecînd spre România la bordul unui al doilea avion.

În sfirşit, un cargou aparţinînd companiei israeliene Zim urmează să ridice ancora astăzi din portul Haifa cu destinaţia România, transportînd alimente.

BELGRAD. — De la Belgrad ni se anunţă că uzina de medicamente din capitala iugoslavă „Galenika" a expediat în România, ca ajutor pentru poporul frate român, un camion cu medicamente în valoare de 73 000 de dolari. Amintita fabrică urează, totodată, întregului popor român să depăşească toate greutăţile şi să înceapă cu bine Anul Nou. În ceea ce ne priveşte, consemnează telegrama 
 trimisă ambasadei române de la Belgrad de către colectivul întreprinderii iugoslave „Galenika“, vom face toate eforturile pentru ca relaţiile noastre de colaborare să fie tot mai bune, în interes reciproc.

NAŢIUNILE UNITE. — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, urmăreşte cu cea mai mare atenţie evoluţia situaţiei din România şi eforturile poporului român pentru reinstaurarea democraţiei în ţară, a declarat reprezentantul secretarului general al Organizaţiei Mondiale, citat de agenţia TASS. Secretarul general al O.N.U. şi-a exprimat, totodată, speranţa că acest proces nu se va întrerupe şi va fi încununat de succes şi a chemat, in acelaşi timp, agenţiile specializate ale O.N.U. să acorde României tot ajutorul posibil în domeniul umanitar şi al asigurării drepturilor omului.

OSLO. — Guvernul norvegian şi întreaga opinie publică din Norvegia au urmărit  cu deosebită atenţie şi consternare crimele odioase săvîrşite împotriva poporului român de bandele ceauşiste. Televiziunea a avut zilnic emisiuni speciale, ţransmiţind în direct sau pe bandă video, atît acţiunile de luptă eroică ale armatei cît şi sprijinul ferm şi unanim al poporului român faţă de Frontul Salvării Naţionale. La radio, s-au transmis în, permanenţă ştiri; reportaje şi comentarii despre eroismul de care a dat dovadă poporul român în zdrobirea tiraniei ceauşiste.  La o catedrală din Oslo a avut loc in ajunul Crăciunului. o ceremonie religioasă  în memoria victimelor căzute în luptă.

Un frate al odiosului dictator crede că poate scăpa de judecată!

VIENA — Marin Ceauşescu, fratele fostului dictator şi ataşat comercial la Ambasada Română din Viena, a fugit vinerea trecută din această capitală, cu o destinaţie
necunoscuta — a informat miercuri ziarul vienez „Kurier“ citat de agenţia E.F.E. Surse ale Ambasadei Române au asigurat că Marin Ceauşescu "nu se află în biroul său".