Publicat: 24 Octombrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

K.O.

Întrucît a venit frigul, e firesc că termoficarea a început să funcţioneze în mare parte din oraş. Este însă cazul să reamintim Gospodăriei comunale că Floreasca, unde caloriferele au rămas reci, nu beneficiază de un microclimat subtropical, ca să nu mai vorbim că o bună parte din cartier nu primeşte, de luni de zile. nici apă caldă menajeră.

O.K.

Anunţat cu mare pompă drept un eveniment, documentarul "Adevărul despre trupele de securitate" nu va fi difuzat pînă la capăt. Cel puţin aşa a anunţat conducerea Televiziunii, căreia sindicaliştii domnului Iuga i-au pus sula-n coaste. De fapt, cinc se teme de aflarea adevărului despre securitate?

IERI

O fi vreo legătură între proiectul de lege (respins) privind retrocedarea "Bulevardului milionarilor" din Piatra Neamţ şi prezenţa în Parlament a unuia din apropitarii dezmoşteniţi de Ceauşescu?

Ziarul Libertatea din 24 octombrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire!

Premierul Petre Roman la Paris şi Bruxelles

• Francois Mitterrand va vizita România
• Întrevederi Ia sediul N.A.T.O.
• Interviu acordat agenţiei France Presse

PARIS. Preşedintele Francois Mitterrand "intenţionează să facă o vizită în România la începutul anului viitor" - a declarat la Paris primul ministru român, dl. Petre Roman, la încheierea unei convorbiri de 45 de minute cu şeful statului francez.

Comentînd acordul de cooperare comercială şi economică semnat luni la Luxemburg cu CEE, domnul Roman a arătat că speră în primul rînd ca România să obţină, de pe urma acestui acord, un sprijin in domeniul"formării cadrelor, a gestionarilor finanţelor şi comerţului", precum şi în sectorul agroalimentar si al turismului. Premierul Petre Roman a apreciat că Acordul deschide perspective suplimentare exporturilor româneşti spre ţările CEE.

Dl. Roman a mai declarat că România speră să obţină din partea Franţei un "credit cerealier" de două milioane de tone de porumb si un milion tone de soia în scopuri furajere, pentru a profita din plin de urma rezultatelor obtinute îi domeniul creşterii animalelor - relatează agenţia France Presse.

Premierul romîn a vizitat marţi sediul N.A.T.O. din Bruxelles si a conferit cu secretarul general al organizaţiei Manfred Woerner. Totodată, el a mai avut  întîlniri cu ambasadorii celor 16 ţări membre ale Alianţei atlantice, care au formulat numeroase întrebări asupra evoluţiei României şi concepţiei României.

BRUXELLES - Primul ministru al României, Petre Roman a atras atenţia asupra pericolului pe care il reprezintă ideea reînvierii unor vechi scheme regionale de securitate pentru Europa care să se substituie alianţelor militare actuale - transmite din Bruxelles agenţia EFE.

Domnul Petre Roman a arătat că, în opinia sa, NATO a demonstrat că, în momentul de faţă, joacă un rol efectiv de stabilitate nu numai in Europa, deşi a sosit momentul să-şi prevadă şi viitorul. Premierul român a ţinut. însă, să atragă atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă vechile scheme, reînviate acum prin propunerea de a se forma un nucleu de cinci ţări centro-europene şi din zâna Balcanilor, propunere care ar amplifica tensiuni mai vechi.

La rîndul său, secretarul general al Alianţei atlantice, Manfred Woerner, a arătat că vizita d-lui Petre Roman este rezultatul noilor relaţii politice stabilite între NATO şi "cei care pînă acum erau inamicii săi". El a relevat că guvernul român şi-a demonstrat dorinţa de a aprofunda democraţia, garantînd drepturile omului, liberalizind economia si aplicînd un pachet de reforme.

PARIS. - Primul ministru al României, dl. Petre Roman, a declarat că este convins de faptul că poporul român s-a reconciliat cu guvernul, "mai ales în urma muncii desfăşurate, o muncă onestă, riguroasă şi bine primită de populaţie". Într-un interviu acordat agenţiei France Presse, premierul român a spus că, după prezentarea raportului guvernamental in parlament, a primit indicii deosebit de încurajatoare. Aceste semnale pozitive - a precizat dl. Roman - vin atît din partea populaţiei, cit şi din partea mijloacelor de informare în masă, din partea opiniei publice şi a oamenilor politici.

Referindu-se la "afacerea minerilor", primul-ministru a apreciat că aceasta a reprezentat "ultima zvîcnire a perioadei de confruntare politică" adăugind: În prezent, "ne aflăm în faza construcţiei. În această fază, astfel de episoade nu-şi găsesc locul!"- şi nu este posibil ca ele să se repete. Primul-ministru a declarat, totodată, că cei vinovati vor fi judecaţi si că nu trebuie să se confunde totalitatea minerilor cu cei cîtiva dintre aceştia care s-au dedat la acte de violentă. În ansamblu, nu este drept să se condamne o întreagă categorie socială, care a dat dovada opoziţiei sale faţă de dictatură în 1979 - a spus d-l Roman.

În altă ordine de idei, primul-ministru a afirmat că armata română îşi face datoria şi nimic altceva. În interiorul armatei ca în cadrul tuturor armatelor din Est au avut loc mişcări in direcţia democratizării, ceea ce nu era în sine în afara procesului democratizării generale. Aceasta nu dovedeşte că armata este fragilă, că ea ar fi incapabilă să intervină.

Şeful guvernului român a dezminţit că puterea ar exercita vreo presiune oricît de mică asupra presei independente, prin intermediul raţionalizării hîrtiei sau a echipamentului tehnic. "Este o presiune mai ales asupra noastră căci înmulţirea cu 100 sau cu 300 a publicaţiilor a creat o nevoie enormă de hîrtie, pe care România nu a putut să o furnizeze" - a declarat premierul. Adăugînd că toată Iumea este confruntată cu astfel de probleme, el a remarcat că ziarul "România liberă" "considerat drept jurnal al opoziţiei, este unicul care apare în opt pagini de format mare, în timp ce toate celelalte au patru sau uneori două pagini.

De asemenea, premierul Petre Roman a apreciat că România ar trebui să joace un rol important în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa - a cărei reuniune la nivel înalt se va tine la Paris între 19 şi 21 noiembrie - ca urmare a poziţiei sale geografice tradiţional importantă. "Tot ce trece spre URSS, spre Balcani, spre Orientul Mijlociu poate avea oricînd o legătură cu România şi cosider că, din acest punct de vedere rolul său în construcţia europeană este importat" - a spus dl. Roman.

Ziarul Libertatea din 24 octombrie 1990 pag. a 2-a ►


GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÎNA ÎN FOC)

• OPRIMAT SAU CARIERIST?

Născut la 18,02.1927 la Iaşi, fiul cofetarului Gyurgy Beda, după absolvirea Liceului Industrial din localitate s-a angajat ca desenator tehnic la Direcţia regională C.F.R. Iaşi, unde in 1947, Ia 20 ani, la insistenţele sale, a fost înregimentat în rîndurile comuniştilor.
În 1949 a fost incorporat la Centrul de instrucţie securitate Sibiu, iar după o scurtă perioadă a fost admis la Şcoala de ofiţeri politici M.A.I. Bucureşti, pe care a absolvit-o la 23 august acelaşi an, cu gradul de sublocotenent. După absolvirea şcolii, a lucrat ca locţiitor politic de companie, instructor cu propaganda şi agitaţia şi profesor la mai multe şcoli ale M.A.I.
In perioada 1956-1959 a fost trimis la Moscova unde a urmat cursurile Scolii Superioare de pe lingă Ministerul de Interne al U.R.S.S.    
Ştiindu-se bine înfipt în sistemul Ministerului de Interne, subordonat pe vremea aceea celor care l-au "şcolit“, tinărul politruc şi-a continuat comportamentul de despot, lipsit de caracter, prin abuzuri pe linia muncii de miliţie, dispreţuind total subordonaţii, obligînd subordonatele să întreţină cu el relaţii intime şi perversiuni sexuale. Cînd acestea nu acceptau, le persecuta şi ameninţa, multe dintre ele fiind obligate să părăsească locul de muncă. Urmarea numeroaselor reclamaţii făcute, privind abuzurile săvirşite, precum şi comportamentului total imoral a tînărului comandant, conducerea M.I. a dispus efectuarea unei anchete la Galaţi, anchetă, in urma căreia, deşi iniţial a negat totul, laşitatea sa a Ieşit din nou la iveală, recunoscând în declaraţii scrise cu propria mină, că a întreţinut relaţii intime si perversiuni sexuale cu Z.A., B.A., C.V., L.E., D.E., G.A., V.E., GR., etc. sperînd că vor interveni relaţiile sale oculte să-l salveze.
Deoarece şi subordonatele respective au recunoscut in scris aceste fapte, comisia de anchetă nu a ţinut cont de raportul scris al ofiţerului în care acesta încerca să-si justifice comportamentul prin infidelitatea materializată a soţiei sale si a hotărît destituirea din funcţie şi retrogradarea în grad de la lt-colonel la maior.    
Influenţele oculte au făcut să se treacă cu multă uşurinţă peste aceste fapte, inclusiv peste cercetările abuzive, fiind din nou promovat ca loctiitor al şefului Regiunii Hunedoara, apoi ca locţiitor al şefului Direcţiei Circulatie din I.G M iar de la 1 august 1969, şef al Direcţiei Circulaţie, post din care a fost pensionat în data de 31.10.1988.    

AMBIDEXTRU
(Va urma)

Ziarul Libertatea din 24 octombrie 1990 pag. a 3-a ►

Ziarul Libertatea din 24 octombrie 1990 pag. a 4-a ►

Un fost agent dublu sovietic despre implicarea KGB si a Partidului Comunist în revoluţiile est-europene

(Agenţia Associated Press)

Serviciile secrete sovietice (KGB) au ajutat să se aprindă scînteia revoluţiilor din cursul anului trecut din Europa de răsărit, pentru a aduce la putere comunişti reformatori pro-gorbaciovişti - a afirmat Oleg Gordievski, fost agent dublu al KGB. Dar agenţii secreţi şi şefii lor din P.C.U.S. nu s-au aşteptat niciodată la dezlănţuirea anticomunismului, pe care nu au putut-o opri, a precizatei. "Aici ei au pierdut pur şi simplu; au vrut să stăvilească pasiunea anticomunistă, dar avîntul luat de aceasta a fost imposibil de oprit; era prea tîrziu", a adăugat Gordievski, care a lucrat ca agent dublu timp de 13 ani, pînă în anul 1985, cînd a rămas în Marea Britanie.
Pentru prima oară Gordievski - care a împlinit recent 52 ani, a apărut nedeghizat, aşa cum făcea anterior, ca măsură de precauţie pentru derutarea eventualilor asasini ai KGB. El a relatat despre plecarea sa ilegală, care a generat expulzarea - "om pentru om" -  a 31 diplomaţi, reprezentanţi comerciali şi ziarişti sovietici şi 31 britanici.
Gordievski este pasibil încă de pedeapsa capitală în Uniunea Sovietică, in pofida climatului de bunăvoinţă generat de regimul preşedintelui Gorbaciov. "Sentimentele de iritare, răutate, precum şi cele de gelozie şi răzbunare au rămas aceleaşi în rîndurile KGB şi ale altor oameni din aparatul comunist sovietic tradiţional", a spus el, în cadrul unui interviu acordat la Londra.
Gordievski, ai cărui tată şi frate au fost, de asemenea, agenţi KGB, a început să lucreze pentru britanici atunci cînd a primit o funcţie la Copenhaga, la începutul anilor ’70, după ce invazia sovietică din 1968 din Cehoslovacia l-a împins să acţioneze confirm deziluziei sale crescînde faţă de regimul de la Moscova.
"Ştiam că toate epurările, toate reprimările extrem de brutale erau adevărate. Ceea ce a spus Hruşciov în alocuţiunea sa secretă la Congresul al XX-lea al partidului reprezenta doar vîrful aisbergului. Au fost comise crime incredibile", a arătat Gordievski.    
Fostul spion a fost transferat la Londra, devenind unul dintre agenţii de vîrf ai KGB din Marea Britanie, pînă ce a fost rechemat la Moscova şi interogat în legătură cu activitatea sa. Gordievski a reuşit să scape de sub urmărirea KGB şi s-a refugiat în Occident, unde - potrivi afirmaţiilor sale - este consilier al guvernului S.U.A. şi unde a publicat, în calitate de coautor, cartea intitulata "KGB: Povestea din interior", apărută în Marea Britanie şi S.U.A., la 19 octombrie.
Celălalt coautor al cărţii, Christopher Andrew, istoric la Universitatea din Cambridge, a afirmat că, în pofida încercărilor sovieticilor de a-l discredita pe Gordievski, acesta se află în situaţia unică de a şti ce se petrece la Lubianka - cartierul general din Moscova al K.G.B.
"Oleg Kalughin, cel mai tînăr general din cadrul Direcţiei l-a KGB, a spus că Gordievski a dus de la Direcţia X-a, practic, tot ce se putea scoate... Este o metaforă pentru a spune că, pur
şi simplu, ştia teribil de multe", a precizat Andrew într-un interviu.
Gordievski a afirmat că criza din Golf a pus în faţa oficialităţilor S.U.A. o dilemă în ceea ce priveşte KGB. Luna trecută, directorul KGB, Vladimir A. Kriucikov, a relatat agenţiei Associated Press că agenţia sa doreşte să împartă cu CIA informaţiile privitoare la Irak. Gordievski a atras atenţia că implicarea Statelor Unite ar permite KGB să se fălească în U.R.S.S. cu legăturile sale cu CIA. "Ar putea spune că agenţia de informaţii a acestei ţări mari, libere şi democrate cooperează cu noi", a spus el. 
Cartea "KGB: Povestea din interior" dezvăluie implicarea KGB în doborîrea, în 1983, a avionului aparţinînd liniilor aeriene sud-coreene, soldată cu moartea a 269 persoane.
Andrew a relatat că Gordievski se afla la acea dată la Londra şi că a primit o serie de instrucţiuni din partea KGB referitoare la incident. Cartea dezvăluie identitatea unor oficialităţi-cheie din S.U.A. care au lucrat, uneori inconştient, pentru KGB, precum şi identitatea "celei de a cincea persoane". Este larg acreditată ideea unui al cincilea spion care a colaborat cu Guy Burgess, Donald Maclean, Anthony Blunt şi Kim Philby, care au fost recrutaţi de KGB din Universitatea din Cambridge.
Gordievski a spus că cea de-a cincea persoană era un membru al agenţiei de informaţii britanice. Andrew a afirmat că importanţa celei de a cincea persoane a fost depăşită doar de Philby, care era şeful secţiei sovietice pentru serviciile secrete britanice.
Între cei aproape 700 000 de membri ai KGB, foarte puţine sînt femei, deoarece acestea nu prezintă încredere, a spus Andrew. Cel puţin 12 dintre aceşti agenţi sînt puşi să le urmărească pe soţia şi cele două fiice ale lui Gordievski, cărora nu li s-a permis să părăsească Moscova.
"M-aş bucura de fiecare oră a şederii mele aici", a spus Gordievski. "Dar fără familia mea, port tot timpul o durere în inimă".
Preşedintele S.U.A.-George Bush, premierul britanic, Margaret Thatcher, şi fostul preşedinte american, Ronald Reagan, au făcut apel la Gorbaciov pentru a-i permite familiei lui Gordievski să părăsească Moscova. Dar Gordievski nu este optimist în ceea ce priveşte o reîntîlnire apropiată.
"În principiu, am speranţe că se va reuşi scoaterea lor din U.R.S.S., dar cît de curînd, este dificil de spus, deoarece regimul este plin de dinozaurii aceluiaşi sistem comunist. De exemplu, toţi şefii din KGB erau şefi si în urmă cu 12 ani, cu mulţi ani înaintea lui Gorbaciov..., deci el nu pot deveni peste noapte liberali si democraţi", a conchis Gordievski.
Şedinţa Tratatului de la Varşovia se amînă Reuniunea la nivel înalt a celor şase state membre ale Tratatului de la Varşovia, programată să se desfăşoare în intervalul 3-4 noiembrie la Budapesta, a fost amînată pentru o dată ulterioară - a relatat Ivan Katranjiev, şeful Departamentului "Europa de Est“ al Ministerului Afacerilor Externe al Bulgariei, citat de agenţia France Presse. El a lăsat să se înţeleagă că această amînare a fost solicitată de Uniunea Sovietica, fără să menţioneze cauzele ei.    

La întrebarea corespondentului la Moscova al agenţiei MTI, reprezentantul oficial al ME al U.R.S.S. nu a putut marţi nici să confirme, nici să infirme informaţiile potrivit cărora şedinţa Comitatului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia va fi amînată pentru o dată ulterioară.

DE LA INTERPOL

In cadrul acţiunilor de cooperare poliţienească internaţională, Biroul Naţional Interpol din Departamentul Poliţiei a uzitat de legăturile fiabile exis-
tente între poliţiile afiliate la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - Interpol reuşindu-se capturarea unor infractori atît în România, cît şi în străinătate. Astfel, la 30 septembrie 1990 a fost reţinut pe aeroportul internaţional Otopeni cetăţeanul israelian Dekel Ofer, în vîrstă de 20 de ani, urmărit în vederea arestării de către autorităţile judiciare din Anvers (Belgia) pentru escrocherie, abuz în încredere şl emitere de cecuri fără acoperire.    
La 10 octombrie 1990 poliţia penitenciară suedeză a predat autorităţilor române pe numitul Vircă Gheorghe, în vîrstă de 23 de ani, cetăţean român, originar din Mediaş, expulzat din Suedia după ispăşirea unei pedepse pentru furt.
La propunerea autorităţilor judecătoreşti române Biroul Naţional - Interpol a dat în urmărire internaţională, in vederea arestării, pe numiţii Asim Sera-fetin, de 41 ani, din Tuzla - Constanţa şi Dumitru Ştefan, de 42 de ani, din Bucureşti, condamnaţi la 25 de ani şi respectiv 18 ani închisoare, de către tribunalul municipiului Bucureşti, pentru tîlhărie cu moartea victimei, fapta comisă în Capitală, la 8 iulie 1988. Sus-numiţii au plecat fraudulos din ţară, după comiterea odioasei fapte. La 10 octombrie 1990, Interpol Elveţia a comunicat arestarea celor doi la Geneva şi, respectiv, Lucerna.