Publicat: 2 Octombrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

IERI

Zvonurile privind scumpirea benzinei şi raţionalizarea ei au fost întemeiate. Numai că preţurile s-au ridicat pentru consumatorii de stat iar cartelarea s-a introdus în... Bulgaria. Deci, cozile de la PECO care au prevestit aceste măsuri dovedesc perspicacitatea ieşită din comun a automobiliştilor români.

K.O. 

"România Liberă" face victime. Citind calomniile la adresa fiului său, doamna Viţă din Cluj a făcut infarct. Se preconizează înfiinţarea unui Comitet de protecţie al cititorilor împotriva neadevărurilor vehiculate "de cel mai citit ziar independent al opoziţiei" -cum îl numea aripa tînără a PNL - protestînd la un recent comunicat publicat de cotidianul incriminat.

O.K. 

Federaţia Română de Fotbal anunţă reprofilarea sa în Agenţia autonomă de turism extern pentru microbiştii autohtoni care vor să-i mai vadă pe fotbaliştii noştri de elită. Excursiile se plătesc în lei, federaţia mulţumindu-se cu dolarii-comision pentru vînzarea de fotbalişti. Spectatorului care ghiceşte cine-i urmează Iui Mateuţ i se oferă o excursie gratuită la Madrid, să-l vadă pe Hagi.

Corespondenţă de la trimisul nostru special

DIALOGURI LA NEW YORK

La New York, a fost consemnată, duminică, 30 septembrie, o pagină de unică expresie în analele diplomatice. Un număr de 72 de şefi da stat şi guvern de pe tot globul s-au întâlnit ]n cadrul Conferinţei mondiale consacrată problemelor sensibile ale creşterii, îngrijirii şi educării copilului. In aceeaşi zi, preşedintele României, domnul Ion Iliescu, s-a întâlnit cu o serie de şefi de stat, cu prim-miniştri, cu conducători ai unor organisme internaţionale, cu alte personalităţi prezente la manifestările ample găzduite de sediul din New York al ONU. 

Duminică dimineaţa, preşedintele României s-a întreţinut cu preşedintele SUA, domnul George Bush, precum şi cu secretarul de stat american, domnul James Baker.

În cursul zilei, domnul Ion Iliescu a discutat, cu preşedinţii Argentinei - dl. Carlos Menem, cu regele Baudouin al Belgiei, cu preşedintele Bulgariei - dl Jelio Jelev, cu preşedintele Cehoslovaciei - dl. Vaclav Havel, cu preşedintele Costa Ricăi - domnul Rafael Angel Calderon-Fournier, cu preşedintele Mozambicului - dl. Alberto Chissano. 

Preşedintele Iliescu a avut întrevederi cu doamna Margaret Thatcher, primul ministru britanic, dl. Brian Mulroney - prim-ministru al Canadei, dl. Steingrimar Hermannsson - prim-ministru al Islandei, dl. Toshiki Kaifu - premierul Japoniei, domnul Hans Brunjart -- prim-ministru al statuIui Lichtenstein, dl. Jaques Sante, prim-ministru al statului Luxemburg, dl. Juan Carlos Hurtado Miller- prim-ministru al statului Peru, dl. Tadeusz Mazowiecki - prim-ministru al Poloniei, dl. Felipe Gonzales Marquez - prim-ministru al Spaniei, dl. Hamed Karoui - prim-ministru al Tunisiei.

Preşedintele României a avut o convorbire cu doamna Suzane Mubarak, care l-a reprezentat pe preşedintele Mohamed Hosni Mubarak la Conferinţa mondială consacrată copilului.

Şeful statului român s-a întâlnit cu dl. William Draper, director general al Programului Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare - PNUD şi dl. Federico Mayor Zaragoza, director general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură - UNESCO.

Între personalităţile artistice ce i-au fost prezentate preşedintelui român se numără Audrey Hepburn şi Julio Iglesias, care urmează să vină în România, precum şi Peter Ustinov, care s-a constatat, ştie o serie de cuvinte în limba română.

Octavian ANDRONIC

Ziarul Libertatea din 2 octombrie 1990 pag. 1-a ►

Caricatură de ANDO

NU VREM NOI!

De câteva săptămîni ziarul "România Liberă", aflat într-o pierdere rapidă de cititori, încearcă tot felul de stratageme puerile pentru a stîrni vîlvă în jurul publicaţiei, întîi a acuzat pe cei care îşi pun serioase semne de întrebare asupra legalităţii privatizării redacţiei, că ar dori să sugrume procesul de privatizare din România. Apoi au inventat un cartuş publicitar în care era amestecat şi ex-regele Mihai şi se promitea marea cu sarea celor care se abonau vînzînd pielea ursului din grădină. Adică în timp ce acelaşi ziar se plîngea de lipsa de hîrtie, îşi anunţa viitorii abonaţi că de la 1 octombrie ziarul va apărea în 8 pagini. Şi publicaţia noastră s-a întrebat: de unde atîta hîrtie, mai ales că recent "RL" apăruse doar în două pagini? Chiar şi la aşa subţirime s-au perceput însă doi lei de la cetăţean, ziarul scoţînd un beneficiu dublu în acea zi. Şi cotidianul "Libertatea", şi alte publicaţii doresc, firesc, să apară în 6 sau 8 pagini, dar starea resurselor de hîrtie şi spaţiul tipografic limitat nu permit acest lucru. Repetăm, este o stare reală de ‘fapt de care nu sîntem deloc mulţumiţi, dar care în momentul de faţă nu se poate soluţiona. Iată de ce, într-un consens tacit al cotidianelor încercăm să drămuim, să impărţim echitabil resursele care există. Cu atit mai mult surprinde un articol "bombă" de azi al ziarului "România Liberă", care în stilul ce i-a devenit, cu regret constatăm, caracteristic, acuză secretarul de stat Adrian Sîrbu şi pe Alexandru Constantin, directorul Combinatului Poligrafic "Presa Liberă", că aceştia s-ar opune la apariţia ziarului "R L." în 8 pagini.
Dacă ziarul dumneavoastră, domnule Uncu, ar apărea aşa cum doriţi, avînd misterioase surse de achiziţie a hîrtiei, ce alte publicaţii nu vor apărea? De unde acest ton de dictat împrumutat de la "Scînteia"? Amestecînd demagogic drepturile presei democrate (cu aroganţă susţinînd că doar dumneavoastră sînteţi democraţi) cîştigurile tipografilor, vizita minerilor, criza de locuinţe, articolul din subsolul "României Libere" încearcă să arunce în spatele guvernului propria criză a ziarului, care s-a aventurat să promită cititorilor săi, racolînd astfel abonamente, apariţii în 8 pagini.
Înscriindu-se în tonul de incitare ce este propriu publicaţiei, azi citim cu regret un nou "cokctail Molotov", aruncat în ograda guvernului, care vizează soarta şi a altor cotidiane şi publicaţii.
Cerem guvernului, în numele cititorilor, să păstreze aceeaşi politică de echitate pentru toate publicaţiile, asigurînd în mod egal şi proporţional ca tirajele existente resursele de hîrtie şi spaţiile tipografice.
Aşa vrem noi, domnilor! Aşa vor cititorii! Deciziile trebuie luate după criteriul dreptului egal al tuturor publicaţiilor, de a ajunge la cititori şi nu în favoarea celui care ţipă mai tare.

"LIBERTATEA"

 

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGÂM MÎNA ÎN FOC)

• MITING LA CIMITIR

Cu ocazia unei recente conferinţe de presă "expulzatul" Doru Braia aprecia "luciditatea politică a oficialităţilor romane", care i-au permis să ia parte la funeraliile mătuşii sale, aceleia care a fost şi va rămîne Regina romanţelor- Ioana Radu.
Ce a făcut dl. Braia la cimitir? După o slujbă sumară, cînd coşciugul a fost coborît în criptă s-a primit "ordinul" să nu se acopere cu pămînt deoarece soseşte "cineva" (!) de la aeroport. S-a aşteptat peste o jumătate de oră, timp în care au început să sosească noi grupuri destul de pestriţe. Părea de neînţeles ce va urma.
In momentul în care pe aleea principală şi-a făcut apariţia Doru Braia, însoţit de o persoană necunoscută s-a dezlănţuit un ropot de aplauze şi urale. Dureros, dar se uita locul şi motivul... Iar el, nepotul iubitor de ţară, făcînd cu mîna permanent asistenţei care-l urma, s-a îndreptat spre mormîntul Ioanei Radu.
Mă aşteptam, mulţi se aşteptau, la cîteva cuvinte de regret, de pioasă aducere aminte. Dar domnul Braia a uitat şi dînsul că nu era în faţa unor manifestaţii politice sau apolitice şi a afirmat printre altele: "a venit aici nepotul tău, un golan din Piaţa Universităţii, cum golancă a fost şi această mătuşă a mea... Ultimele ei cuvinte ca şi ale mele aici sînt: "JOS COMUNISMUL!"... (la care o parte din asistenţă a răspuns cu aceleaşi sloganuri politice). Nici un cuvînt de regret, nici un cuvînt creştinesc, acel meritat "Dumnezeu s-o ierte", nici o luminare aprinsă de el...
Prezenţa acolo a durat cîteva minute. La plecare l-au însoţit aceiaşi mulţi indivizi sosiţi pentru el, adresîndu-i aplauze, implorîndu-l să rămînă în ţară, să le fie alături (I).
Cei rămaşi lingă mormîntul neuitatei Ioana Radu au fost consternaţi pentru acest moment penibil al prezenţei lui Doru Braia. Un domn, aflat in preajmă şi care ne-a comunicat a fi finul Ioanei Radu şi fostul "Aşchiuţă" de la emisiunile pentru copii Radio-TV, a afirmat indignat, că acest nepot nu a venit pentru mătuşa lui ci pentru a rămîne în ţară şi a crea noi momente de dezordine.
De altfel, două figuri dintre cele prezente la cimitir şi care strigau "Dorule nu te lăsa" au fost văzute la emisiunea actualităţi TV din seara de 22. IX. a.c. în condamnabila reacţie din Piaţa Universităţii cînd a fost distrusă o coroană de flori, omagiu adus unor suflete nevinovate.
Asemenea multora rămaşi în cimitir după plecarea Iui Doru Braia, am simţit şi exprimat cumplitul regret pentru acea prezenţă, pentru funeralii în general. Ioana Radu merita mai mult, dar a existat o singură alinare, o doamnă din mulţime care a cîntat pentru ea o romanţă.

• PROTEST

Liga internaţională pentru protecţia avocaţilor pledanţi fără frontiere protestează energic pentru modul defectuos în care justiţia română asigură contactul între apărătorii aleşi şi clienţii lor, judecaţi în stare de arest. Se menţionează în acest sens lipsa din sălile tribunalelor autohtone a unor instalaţii elementare de poştă pneumatică, sau de telegrafie fără fir cu ajutorul cărora "bara" să poată transmite oricînd "boxei", fără nici o cenzură, ultimele rezultate sportive, sfaturi matrimoniale, veşti din lumea largă, încurajări de tot felul, eventual, cele mai "deştepte" răspunsuri la întrebările puse de magistraţi. Apreciind cu obiectivitate actualele mijloace financiare reduse de care dispune Ministerul de Justiţie. Liga propune ca, pînă la realizarea investiţiilor necesare, fiecare barou să fie înzestrat cu cantităţi nelimitate de cerneală simpatică cu care să se poată asigura secretul răvaşelor dintre avocaţi şi inculpaţi. Totul, evident, în numele democraţiei, adevărului şi legalităţii.

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 2 octombrie 1990 pag. a 2-a ►

Ziarul Libertatea din 2 octombrie 1990 pag. a 3-a ►

Ziarul Libertatea din 2 octombrie 1990 pag. a 4-a ►

România şi Vaticanul si-au reluat relaţiile diplomatice

NAŢIUNILE UNITE. România şi Vaticanul îşi exprimă satisfacţia în legătură cu reluarea relaţiilor diplomatice dintre ele. Acest lucru a fost evidenţiat la întîlnirea preşedintelui Ion Iliescu cu cardinalul Agostino Casarolli, desfăşurată, luni după-amiază, la misiunea Vaticanului: pe lîngă Naţiunile Unite.
Discuţia care a avut loc a prilejuit o trecere în revistă a schimbărilor din România în urma revoluţiei din decembrie, in toate domeniile, incusiv în cel al drepturilor omului, al libertăţilor religioase.

LOVITURI DE TEATRU LA ZIG-ZAG

- Domnule Octavian Mitu, ruptura s-a produs. Unii susţin că "Zig-Zag"-ul a intrat în linia dreaptă a... dispariţiei. Sînteţi atacat, începînd cu "Opinia studenţească" din Iaşi şi continuînd cu interviul domnului Ion Cristoiu, fostul redactor şef al revistei "Zig-Zag". Toţi cei implicaţi spun: "patronul e vinovat” - adică dumneavoastră. Sînteţi vinovat?
- Nu.

- Totuşi, domnul Cristoiu afirmă că a existat intre dumneavoastră şl dînsul un contract în care se stipula neamestecul patronului in treburile revistei.
- Domnul Cristoiu omite să spună că există un regulament de funcţionare, a grupului TOPAZ în care se stipulează dreptul de veto al patronului...

- Deci aveţi dreptul de a vă amesteca.
- Da, am acest drept şi nu trebuie să dau socoteală nimănui.

- Iertaţi-mă, dar se pare că vă amestecaţi in treburi la care nu vă pricepeţi. Ce profesie aveţi?
- Inginer-mecanic, dar asta n-are importanţă, fiindcă eu sînt un om de afaceri, cel care anticipează, care hotărăşte. Eu sînt împotriva celor ce vor să-şi aleagă directorii. Aici la "Zig-Zag" s-a încercat, s-a voit ca domnul Cristoiu să fie un fel de fac totum. Or eu, patronul nu am voie sa privesc nepăsător cind văd incapacitatea unui angajat, şi nu numai asta, sau titlurile de o şchioapă în spatele cărora nu există conţinut, densitate, calitate... 

- Se spune că s-au făcut presiuni de sus pentru înlăturarea domnului Cristoiu şi că, de fapt, scînteia care a dus la explozia "Zig-Zag"-ului a fost afirmaţia indignantă şi ironică a fostului şef de redacţie, referitoare la faptul că preşedintele ţării a fost însoţit în Iugoslavia doar de Carmen Firan de la ziarul "Dimineaţa"...
- S-au făcut presiuni nu de sus, ci de foarte sus! De la Dumnezeu, care-ţi dă un bun-simţ al vieţii.

- Deci nu s-au făcut presiuni...
- Nici vorbă de aşa ceva.

- Atunci... Nu-nţeleg de ce şi-a dat domnul Cristoiu demisia!
- Nu şi-a dat demisia. După a părăsit Redacţia, a trimis două scrisori acuzatoare şi jognitoare, una mie, alta redacţiei.

- Bine, dar de ce?
- Fiindcă i-am cerut s-o dea afară pe Valeria Sitaru, pentru... dar asta-i o altă poveste.

- Şi povestea cu titlurile încifrate, transmise prin intermediul "Zig-Zag"-ului celor din străinătate?
- A nu, nici vorbă de aşa ceva. I-am spus domnului Cristoiu că nu sînt de acord cu titlurile mari, pompoase, în spatele cărora, cum am mai zis, nu să află aproape nimic. Nu poţi scrie «Revoluţia română în pielea goală" şi să apară poze cu nevasta lui Voican. Nu ne putem bate joc de Revoluţie... Au murit oameni ca să fie mai bine...

- Nu după orice revoluţie e mai bine...
- Ba da. Trebuie să fie mai bine. Şi-aici la noi, la "Zig-zag", a fost o revoluţie, o revoluţie după care va fi mai bine.

- Credeţi?
- Cred.

- Credeţi că aducerea lui Adrian Păunescu în locul... Dar să nu devansăm. Aducerea lui Adrian Păunescu a fost ideea dumneavoastră sau v-a sugerat-o cineva?
- La Adrian Păunescu mă gîndisem mai de mult. De altfel, dînsul fusese numit redactor şef la revista "Indiscret". Deci, ideea îmi aparţine.

- Să revenim la ziua cînd fostul colectiv redacţional se afla întrunit aici, probabil pentru a lua o hotărîre comună în ceea ce privea viitorul lui, şi cînd dumneavoastră aţi intrat însoţit de trei killeri şi aţi strigat: Valeria Sitaru să iasă afară!
- Nu-i adevărat. Să lămurim lucrurile. Cei trei "killeri", despre care am citit şi eu’' erau: un medic, un avocat şi portarul... Medicul şi avocatul sînt colaboratorii noştri. Am intrat in acea încăpere şi pentru a evita un moment penibil, aplecat la urechea Valeriei Sitaru şi i-am şoptit că e mai bine să iasă afară imediat.

- Aveaţi motive întemeiate să procedaţi astfel?
- V-am mai spus: despre Valeria Sitaru... altă dată.

- Cum vă explicaţi că, deşi li s-a mărit salariul, angajaţii dumneavoastră v-au părăsit? In afară de Vasile Neagoe, I.T. Lazăr şi o doamnă...
- Cine a plecat şi cine a rămas, asta e o treabă a noastră. Un secret. Nu e chiar aşa cum spuneţi dumneavoastră. In al doilea rînd, nu-i adevărat că i-am mărit salariul cuiva, ci le-am sporit remuneraţia pe colaborare, adică pe articol.

- Revenind. Dumneavoastră, după afirmaţiile domnului Cristoiu, aţi ajuns cu "ZIg-Zag‘‘-ul de Ia 200 000 de exemplare la 700 000 şi asta datorită fostului redactor şef şi colaboratorilor săi. Deci 35 milioane lei săptămînal! Ca om de afaceri ce sînteţi, ce mai voiaţi de la această gazetă?
- Un milion şi jumătate de exemplare! Cifra de 700 de mii de exemplare, pe care o dă Cristoiu e inexactă - e vorba, practic de 500 000 de exemplare. Minte. Or, fapţul că fostul colectiv nu a fost în stare să ajungă la 1,5 milioane de exemplare e o dovadă că a fost incapabil. Sînt fericit că am scăpat de ei.

- Nu vă e teamă că sub direcţiunea lui Adrian Păunescu, "Zig-Zagul"-ul va da faliment?
- Nu.

- Pe ce vă bazaţi?
- Pe competenţă, pe faptul că "Zig-Zag"-ul va continua să fie o revistă independentă şi de calitate.

- Acum v-aş ruga să faceţi lumină şi in ceea ce priveşte numărul 29 al revistei "Zig-Zag". Cititorii nu ştiu că, iniţial, accst număr apăruse în felul următor. Pe frontispiciu: "Care va fi poziţia noastră" de Adrian Păunescu. După care există fotografia autorului, iar semnul de întrebare era pus după fotografic. Apoi, toate numele fostei nomenclaturi evocate de domnul Adrian Păunescu erau scrise cu majuscule! Acelaşi număr apărut pe piaţă nu mai are aceste semne "tendenţioase"! Ce s-a întîmplat de fapt?
- Prima variantă e opera "bunelor intenţii", in legătură cu viitorul revistei, pe care le-au avut Dan Mucenic şi Ion Rusu. Au fost concediaţi, nu şi-au dat demisia, cum se spune.

- După cite ştiu, Dan Mucenic , era redactorul şef al revistei SEARA, care se anunţa să apară...
- Redactorul şef al revistei SEARA va fi domnul Eugen Barbu!

- Ce este BLITZ - Petroşani?
- O revistă a "Topaz"-ului. Pentru detalii luaţi legătura cu V. Racoviţă.

- Se spune că e vorba despre o revistă (locală?) pe care aţi "înghiţit-o".
- Vom înghiţi toate revistele din România.

- Ce se va întîmpla cu editura TOPAZ? Ştiam că tot Ion Cristoiu e director...
- Da, domnul Cristoiu voia să fie peste tot. Sîntem în curs de reorganizare...

- Vă rog să răspundeţi la cîteva întrebări ceva mai indiscrete, tocmai pentru a înlătura orice variantă fantezistă în legătură cu cine sînţeţi şi cum aţi apărut într-un context de scandal in presă. Am înţeles că sînteţi inginer şi că aveţi vîrsta de 29 de ani.
- Exact.

- Înainte de a continua, vreau să vă întreb dacă "Zig-Zag"-ul se vinde şi în străinătate?
- Da. Se vinde în SUA, Canada, RFG, Turcia.

- Sînteţi căsătorit?
- Da.

- Aveţi copil?
- Doi.

- Practic, aveţi parte şi de ceea ce numim noi viaţă familială? 
- Nu, nu prea. Soţia mea, care e medic, se află în Franţa, Ia specializare.

- Cam cit lucrează un patron pe zi?
- Zi şi noapte.

- Angajaţii dumneavoastră au zile libere?
- Nu, în afară de secretară.

- Se poate spune că sînteţi fericit. Doar sinteţi al doilea mare milionar apărut după Revoluţie !
- Nu sînt al doilea, ci al şaselea.

George BĂNICĂ

Ultima oră • Ultima oră

Un flagrant act de dezinformare

Din cercetările efectuate de poliţia feroviară română referitor la ştirea cu titlul "ATAC", difuzată de agenţia BTA în data de 28 septembrie 1990, potrivit căreia un grup de 15 români ar fi atacat si jefuit în seara zilei de 27 septembrie a.c. într-o gară din Bucureşti un vagon din componenţa trenului internaţional de pasageri Panonia-Expres rezultă că cele relatate nu se confirmă.
In aceste condiţii ne aflăm în fata unul flagrant act de dezinformare promovat de către o agenţie de presă oficială, care nu a verificat în prealabil veridicitatea ştirii, transmise. Ne întrebăm şi întrebăm, în acelaşi timp, cu ce scop s-au difuzat, date şi fapte ireale de natură să creeze neîncredere, teamă şi reţinere în rîndul călătorilor pe liniile Căilor Ferate Române să acrediteze implicit ideea că integritatea lor fizică nu este asigurată de organele de poliţie române aducînd astfel serioase prejudicii materiale şi morale intereselor României.
Sînt considerente pentru care solicităm ca Agenţia B.T.A.. conform uzanţelor in vigoare, să dezmintă în mod oficial această ştire.
Totodată, aducem la cunoştinţa cetăţenilor români şi străini că organele de poliţie române au luat şi iau toate măsurile ce se impun pentru a li se asigura protecţia pe timpul cit călătoresc sau sînt în trecere pe teritoriul României.

Guvernul României hotărăşte:

Incepind cu data de 1 octombrie 1990, preţurile de livrare către consumatorii din industrie, agricultură, transporturi şi alte servicii la energia electrică, energia termică, carburanţi şi lubrifianţi sînt următoarele:
Energie electrică 650 lei MWh; energie termică 220 lei/GCal. Benzine: tip Premium 1 Co R 96-98 15 lei/litru; tip Premium II Co R min. 95 15 lei litru; tip Regular Co R min. 87 13 lel/itru; auto normală Co R min. 75 12 lei/litru; benzină extracţie 8 lei/litru; motorină auto: 12 lei/litru; petrol lampant 3860 lei/tona; white spirit 5000 lei/tona; uleiuri pentru motor 6900-36700 lei/tona uleiuri pentru transmisii 20600-28700 lei/tona.

Preţurile în valută ale energiei electrice se stabilesc la 70 dolari/MWh.