Publicat: 18 Octombrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

AZI 

Încă un "ultimatum" reuşit - cel adresat Guvernului de către brutari. Bucureştenii, care ieri îşi umpluseră     înspăimîntaţi sacoşele cu pîine, în aşteptarea grevei celor din industria panificaţiei, au aflat azi dimineaţă că pot face pesmet din franzelele cumpărate in neştire: greva a fost amînată. Uite aşa mai facem rezerve pentru viitoarea economie de piaţă!

Actualitatea politică

PRIMA REMANIERE GUVERNAMENTALĂ

În baza analizei făcute de Biroul Executiv al Guvernului în şedinţa din 17.X.1990 privind stadiul actual al tranziţiei la economia de piaţă, sfărîmarea structurilor economice supercentralizate şi accelerarea ritmului reformei economice, prin decizia primului ministru al Guvernului s-au hotărît următoarele eliberări şi numiri în funcţii:

A. ELIBERĂRI din FUNCŢII: Aurel Antoniu - subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; Ion Moldovan - secretar de stat, şef al Departamentului producţiei animale din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; Costică Leu - secretar de stat, şef al Departamentulu mecanizării din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; Vintilă Rotaru - secretar de stat, şef al Departamentului alimentaţiei din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; Dumitru Antonescu - secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; Mihai Arghir, secretar de stat, şef al Departamentului Agriculturii de Stat din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; Victor Murea - secretar de stat, şef al Departamentului Petrolului, din Ministerul Resurselor şi Industriei; Ioan Rîmbu - secretar de stat, şeful Departamentului Industriei Lemnului din Ministerul Resurselor şi Industriei; NicoIae Văcăroiu, secretar de stat, şef al Departamentului Preţuri din Ministerul Finanţelor; Alexandru Dobre - secretar de stat, şef al Departamentului Transporturitor din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului; Hans Otto Stark - secretar de stat, şef al Departamentului Învăţămîntului Preuniversitar din Ministerul Invăţămîntului şi Stiinţei, Emil Spirea - subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului; Alexandru Plăviciosu - subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului; Sever Georgescu - secretar general al Guvernului; Ion Columbeanu - secretar general adjunct al Guvernului; Costică Bădescu, directorul Direcţiei pentru Administraţia Locală de Stat.

B. NUMIRI IN FUNCŢII: Sorin Cristea - secretar de stat la Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei; Negriţoiu Mişu - secretar de stat la Agenţia România pentru Promovarea Investiţiilor şi Asistenţei Economice din Străinătate; Buşu Ioan - secretar de stat la Departamentul agriculturil de stat din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; Plăcintă Petre - secretar de stat la Departamentul alimentaţiei din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; Mirescu Valentin-Gabriel - subsecretar de stat la Departamentul Transporturilor din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului; Băsescu Traian - subsecretar de stat la Departamentul Transporturilor din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor, şi Amenajării Teritoriului; Nikolaus Kleininger - subsecretar de stat la Departamentul învăţămîntului preuniversitar din Ministerul Invăţămîntului şi Ştiinţei; Niţu Marian - subsecretar de stat la Departamentul de privatizare a agriculturii din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; Coşea Mircea - director general cu rang de subsecretar de stat la Comisia Naţională de Prognoză, Plan si Conjunctură Economică; Nicolae Olteanu- secretar general al Guvernului.
De asemenea, au fost eliberaţi din funcţie consilieri ai ministrului de stat pentru industrie si comerţ.
Eliberările din funcţie se corelează cu desfiinţarea unui număr de trei departamente din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Resurselor şi Industriei.
Guvernul cere prefecţilor de judeţe şi primarului general al Capitalei să adopte, de urgenţă măsuri similare care să ducă la înlăturarea tuturor persoanelor care nu se pot integra din indiferent ce motive in acţiunea de implementare accelerată a programului de reformă, precum şi la simplificarea structurilor organizatorice.

K.O. 

Dacă Marx ne-a învăţat că religia e opiu pentru popor, "Dreptatea" ţărănistă l-a contrazis ieri: "pămîntul e opiul ţăranului român". Aferim!

O.K. 

GREVA la JILAVA! O ştire care s-a răspîndit cu viteza fulgerului printeleimprimatoarele marilor agenţii de presă: Dumitru Dincă a declarat greva foamei la Jilava!

O.K. 

"S-a scumpit dolarul?" Sau s-a ... ieftinit leul? Şi una şi alta, ambele variante marcînd renunţarea Ia una dintre cele mai îndrăgite ficţiuni ale economiei socialiste.

Ziarul Libertatea din 18 octombrie 1990 pag. 1-a ►

 

Liberalizare prețuri

Caricatura de ANDO

EVRIKA

PARLAMENTARA. Dacă U.D.M.R. întreabă care este baza legală prin care Istoria şi Geografia României se predau în româneşte, nu cumva se va propune ca limba română să fie predată în limba maghiară?
DEVIZA PRIVATIZĂRII. Să facem din societatea românească o societate pe acţiuni!

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)

BLUES... "FALS"

Agenţiile de presă de pe mapamond au difuzat ştirea, potrivit căreia, neo-postrevoluţionarul mitingist de... sinistră reputaţie internaţională Nica Leon, împreună cu alţi trei "negri mititei" - prevalîndu-se de punctul 5 (neadoptat) al documentului (raportului) 6292, prezentat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg de către deputatul liberal româno-belgian Radu Noerens, prin care se cerea Guvernului României să respecte aceesul convenabil al tuturor partidelor la mijloacele practice necesare difuzării vederilor lor în întreaga ţară - a organizat, recent, într-un mod original, cea de-a doua ediţie din luna octombrie a spectacolului tragi-comic intitulat "Veniţi cu noi“. Sponsorizat de un grup de marţieni, in condiţii de totală "transparenţă" şi încadrat într-un grafic minuţios elaborat de forţe politice (anti)totalitare, spectacolul televizat s-a derulat pe cel mai reprezentativ bulevard al Capitalei, avînd ca puncte de suspans Piaţa Universităţii, Piaţa Victoriei şi sediul Televiziunii Romane - locuri nostalgice in care acest reputat ansamblu - creştin şi democrat, a mai "concertat" de cîteva ori în acest an. La reuşita spectacolului şi-au dat concursul 251 de "artişti" cu vechi state de serviciu, parte, din el posesori ai atestatului de proaspeţi absolvenţi, ai institutelor de învăţămînt de la Măgurele, Jilava şi altele. Repertoriul show-ului a cuprins piese de largă respiraţie, mult îndrăgite de mitingişţi, precum: "De ce l-aţi luat de lingă noi", ,"Daţi-ne infractorii şi bişniţarii politici înapoi", "Văleu, văleu, văleleu", "De la Roman, mai la vale", "Raţa", "Radu mamii, Radule", "Ioane, Ioane", şi altele. S-au prezentat, de asemenea, fragmente din unele opere literare, cum sînt: "Răzvan şi Vidra... de la Cluj", "Ursu, păcălit de vulpe", "Robu pămîntului", ş.a., iar de-a lungul traseului s-a scandat "Poliţia e cu noi".
Demn de remarcat este faptul că spectacolul a fost onorat de prezenţa masivă a corespondenţilor agenţiilor de presă,    radio şi televiziune de pretutindeni, în frunte cu gazeta "22" şi supercotidianul cu 8 picioare "România liberă“, care s-au convins, pe viu, care va să zică, cum decurge democratizarea la români. Ei au adresat organizatorilor un vibrant şi neţărmurit omagiu pentru minunatul prilej (sîc!) care li s-a oferit - după o lungă perioadă de şomaj, de a-şi pune în valoare talentul si competenţa profesională. La rîndul lor, gazdele, făcînd dovada recunoscutei ospitalităti româneşti, i-au servit pe oaspeţi cu gogoşi, patent Dincă şi i-au ovaţionat pentru sprijinul şi efortul făcut în proiectarea imaginii României în lume. Mai puţin satisfăcut de calitatea spectacolului corespondentul postului de televiziune BBC aprecia că se aştepta la un show mai incendiar, pe măsura competentei artiştilor şi a concluzionat: "trubadurii dirijati de Neica Leo (leo, fr. = apă... de ploaie), afoni fiind, au cîntat "fals".

AMBIDEXTRU

 

AGENDĂ DIPLOMATICĂ

PRIMIRE LA DOMNUL ION ILIESCU

Preşedintele României, domnul Ion Iliescu, s-a întîlnit, miercuri după-amiază, la Palatul Cotroceni, cu domnul Robert Badinter, preşedintele Consiliului Constituţional al Franţei.
Au participat domnii Ioan Mircea Pascu şi Florin Vasilescu, consilieri prezidenţiali.
A fost de faţă domnul Renaud Vignal, ambasadorul Franţei la Bucureşti.
În cadrul dialogului au fost discutate probleme privind specificul situaţiei din România şi evoluţia procesului democratic din tara noastră, care cuprinde ca element definitoriu elaborarea noii Constituţii de către Parlamen-tul rezultat in urma primelor alegeri libere, de la 20 mai.
Oaspetele a prezentat din experienţa organismului pe care-l conduce în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor jurisdicţionale care îi revin.
Au fost discutate, de asemenea, probleme privind evoluţia proceselor politice de pe continentul nostru, precum şi ahitectura continentului european în perspectivă.

PRIMIRE LA DOMNUL PETRE ROMAN

Domnul Petre Roman, primul ministru al României, a primit miercuri la amiază, pe Anne Marie Sundbom, ambasador responsabil pentru relaţiile cu organizaţiile neguvernamentale şi Sven Goran Henriksson, director al Departamentului pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale, experţi suedezi care au sosit în ţara noastră pentru evaluarea exactă a ajutorului de care este nevoie, într-o primă etapă, pentru amelionarea situaţiei copiilor handicapaţi.

Ziarul Libertatea din 18 octombrie 1990 pag. a 2-a ►

Ziarul Libertatea din 18 octombrie 1990 pag. a 3-a ►

Ziarul Libertatea din 18 octombrie 1990 pag. a 4-a ►

CE MAI SPUNE LUMEA DESPRE NOI

În România se preconizează o serie de măsuri financiare
 

Începînd cu 1 noiembrie, România va devaloriza la jumătate moneda sa naţională şi va sista subvenţiile la majoritatea bunurilor de larg consum, a relatat ministrul economiei, Eugen Dijmărescu. Într-un interviu acordat agenţiei Associated Press el a precizat că guvernul a hotărît să devalorizeze leul de la rata oficială curentă de 20:1 la 35:1.
Oficialităţile au afirmat că aceste măsuri vor ajuta ca Ieul să devină total convertibil şi ca economia devastată a României să se adapteze la practicile unei pieţe libere, după patrii decenii de planificare centralizată în timpul regimului comunist. Potrivit observatorilor, guvernul speră, de asemenea, că devalorizarea va stimula exporturile si va redresa spirala deficitului comercial.
Totuşi, rata de schimb neoficială, aplicată pe piaţa paralelă în plină înflorire, atinge vaIori de peste 100 lei dolarul, în timp ce guvernul este confruntat cu sarcina descurajatoare de a canaliza economia centralizată a tării spre mecanismele de piaţă.
Potrivit , unor surse oficiale, guvernul preconizează înlocuirea, la începutul anului viitor, a leului cu o nouă monedă. Cetăţenii români vor putea schimba leii, care poartă încă emblemele socialiste ale fostei dictaturi a lui Nicolae Ceauşescu, cu noua monedă, neidentificată încă, la o rată de 10:1, afirmă sursele.
Dijmărescu a precizat că noile măsuri vor da posibilitatea ca leul să devină convertibil "mai devreme decît s-a considerat iniţial posibil". Observatorii oocidentali susţin că vor fi necesari cel puţin trei ani pentru realizarea deplinei convertibilităţi. El a mai afirmat că subvenţiile vor fi sistate la 1 noiembrie pentru cea mai mare parte a produselor de larg consum. Dar preţurile la produsele esenţiale, cum sînt pîinea, carnea şi electricitatea vor rămîne fixe, pentru a proteja populatia cu venituri mici împotriva efectelor  inflaţioniste ale măsurilor de liberalizare. Dijmărescu şi-a exprimat speranţa că aceste măsuri vor încuraja investiţiile străine, extrem de necesare României.
România, deşi practic nu are datoriile externe care constituie un handicap pentru celelalte naţiuni est-europene în procesul de re tehnologizare a economiilor bazate pe un sistem de comandă, este totuşi împovărată de o industrie uriaşă, ineficientă, aparţinînd sectarului de stat. Multe companii din timpul lui Ceauşescu, inclusiv unele întreprinderi comune cu firme occidentale, sînt în situaţia de faliment.
Guvernul a anunţat că uzinele "OItcit“,  o întreprindere comună franco-română, sînt insolvabile, după ce au înregistrat pierderi in valoare de 1,2 miliarde dolari şi au o datorie totală de 1,7 miliarde dolari. Potrivit legislaţiei recente, au fost sistate subvenţiile şi creditele acordate de stat acelor ramuri industriale care lucrează în pierdere.
Oficialităţile argumentează că investitorii străini pot beneficia de pe urma salariilor mici din România, care vor scădea şi mai mult după devalorizare. Premierul Petre Roman urmează să rostească, astăzi o alocuţiune in faţa parlamentului, consacrată problemelor economiei.