Publicat: 16 Ianuarie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

"Trenul morţii", o realitate?

În căutarea răspunsului la întrebarea: unde sînt morţii Timişoarei?

Am primit ieri la redacţie vizita unui mai vechi colaborator, domnul FLORIAN TĂNĂSESCU, cercetător în domeniul sociologiei.

- Unde v-aţi aflat în ultimele zile şi în ce scop domnule Tănăsescu? • La Timişoara, pentru realizarea unui sondaj de opinie şi colectarea unor date şi mărturii care să ne întregească imaginea asupra desfăşurării evenimentelor • Vă rugăm să ne înfăţişaţi primele constatări • "Informaţiile culese" de la numeroşi locuitori, precum şi cele adunate din zecile de scrisori adresate redacţiei ziarului "Renaşterea bănăţeană", puse la dispoziţie fără rezerve şi cu maximă solicitudine de d-na Antoaneta Măgură, conturează imaginea tragică, dar şi înălţătoare a derulării filmului acţiunilor spontane de masă din centru şi din alte zone ale eroicului oraş bănăţean. Doresc să mă opresc asupra unui aspect care frămîntă la maximum pe toţi locuitorii acestei urbe: unde sint victimele sălbaticei represiuni? Unde au fost ascunse cadavrele eroilor care au murit pe baricadele revoluţiei?"

Din comunicatul Procuraturii generale dat publicităţii aflăm cum au fost furate 40 de cadavre din Timişoara şi cum au dispărut acestea la crematoriul uman din Bucureşti. Ce se poate adăuga? Este posibil, de pildă, ca izoterma care le-a transportat la Bucureşti să fie una şi aceeaşi cu cea semnalată redacţiei "Renaşterea bănăţeană" (ştire publicată în numărul din 9 ianuarie) în care, între altele, se afirmă următoarele: "furtul (de la Spitalul judeţean - n. n.) a avut loc in noaptea de luni spre marţi (18/19 decembrie 1989), ora 1 noaptea, in condiţiile cînd iluminatul exterior era întrerupt; la poarta dinspre morgă a intrat o izotermă de aproximativ 20 tone care a oprit in faţa intrării. La 4,30, după terminarea încărcării morţilor, asigurată de "băieţi" in civil, toţi înarmaţi, masiva a ieşit cu spatele pe poartă, cabina avea un design inconfundabil".

- La Timişoara au murit insă mii de oameni. După a-precierile Frontului Salvării Naţionale din localitate numă-rul victimelor se cifrează la 3-4 mii, după altele, pînă la 6 mii. Ce aţi aflat despre soarta lor? • "Că numărul a fost mare îl confirmă numeroşi martori oculari-care în spatele geamurilor camuflate ale locuinţelor lor au asistat la scene de coşmar. Am înregistrat cîteva mărturisiri. Domnul L.B. ne-a declarat: "Evenimentele m-au surprins la un prieten in preajma Spitalului judeţean. Am rămas la el peste noapte pentru a nu cădea pradă furiei dezlănţuite a canibalilor care omorau pe oricine. Cu lumina stinsă, am privit după storurile trase. O spaimă de moarte ne-a cuprins pe toţi. Ambulanţe, taxiuri, maşini de tot felul într-un du-te vino ameţitor treceau prin faţa geamului aducînd morţi şi răniţi. Cadavrele şi răniţii erau îngrămădiţi ca sardelele. Uşile nu mai erau închise din cauza numărului lor mare. Picioare, mâini, capete insingexate atirnau, unele atingînd pămîntul! Capetele taxiurilor şi ale maşinilor mici erau ridicate şi din interiorul portbagajelor apăreau, înghesuite pină la refuz, trupuri, unele atîrnînd, iar altele fiind tirite pe caldarîm. Coşmarul a luat sfirşit o dată cu i-virea zorilor".

Autoturisme au circulat în acelaşi scop prin toate zonele fierbinţi ale Timişoarei. "Unele, din care coborau bărbaţi in halate albe - după cum ne declară dl. I.P. - adunau răniţii care chipurile urmau să fie duşi la spitale. Din ele, însă, se auzeau împuşcături. Răniţii erau omoriţi! Vă închipuiţi, cine se ascundea sub aceste halate!" Vreau să dau curs unei cereri formulate de mai mulţi cetăţeni ai Timişoarei martire, anume de a face cunoscută opiniei publice următoarea variantă care circulă cu insistenţă în oraşul florilor şi al începutului revoluţiei române. O redau pe cea mai clar exprimată de un ofiţer al eroicei noastre armate, venit de la Bucureşti şi aflat in misiune la Timişoara: "Am aflat cu uimire de la un bărbat, a cărui identitate nu şi-a dezvăluit-o, că este unul - dacă nu singurul supravieţuitor - al unei garnituri de tren care a plecat de la Timişoara spre Mangalia, garnitură încărcată pină la refuz cu cadavrele furate din spitalele oraşului o dată cu registrele de internare şi alte documente compromiţătoare. Cei care au fost obligaţi, sub ameninţarea armelor, să însoţească trenul au fost împuşcaţi, cetăţeanul respectiv, fiind cruţat din motive pe care nu le cunosc. El mi-a spus că dacă eventual destănuie cele văzute va fi împuşcat". 

Această variantă a fost susţinută şi de doamnele C. P. şi I.M. şi este  cunoscută şi la redacţia ziarului Renaşterea bănăţeană".

Mulţumind domnului Florian Tănăsescu pentru faptele relatate, ne facem datoria cetăţenească de a aduce la cunoştinţa opiniei publice aceste aspecte şi de a invita organele competente să cerceteze şi să analizeze: este o diversiune, pentru a abate pe o pistă greşită căutările pentru descoperirea locului sau locurilor posibile unde se află trupurile fără de viaţă ale eroilor Timişoarei sau este într-adevăr o dramatică realitate?

Gheorghe NICULIŢĂ

AZI 

REPROŞ: "Voi, ziariştii, ne-aţi afectat grav bugetul de timp liber. Înainte de 22 decembrie, parcurgeam toate ziarele în cîteva minute, iar unul era suficient pentru a şti ce găseşti în celelalte. Acum însă...

Muzeul de Istorie a României? Da!

Fundaţie pe priză de apă şi... variabilă - mai în spate, mai în faţă, mai la dreapta, mai la stînga, în funcţie de capricii - pînă în iunie 1988 cînd muncitorii de la Antrepriza Muzeului National de Istorie răsuflă uşuraţi. Investiţia în valoare de 4,5 miliarde lei ajunge la cota zero • Butaforie la ultima aniversare a zilei de 23 August: la ordinul "primului arhitect" al ţării sînt realizate un planşeu general, un balcon acoperit că să-i ferească de razele soarelui şi, în spate, cabinete de lucru şi de odihnă • Gafe de proporţii: orice muzeu trebuie să dispună de un sistem de reglare a temperaturii, de iluminare. Nu întîmplător ultimul nivel a fost conceput ca spaţiu tehnic, acoperit de luminatoare. El însă a cerut ca şi acest nivel să fie de expunere • Corpul central urma să adăpostească Columna lui Traian montată la dimensiunile ei reale. "Savanta" a ordonat ca "istoria sclavagistă să fie dată la spate" • Suprafaţa totală: 120 000 mp, pe trei niveluri, este considerată de spe-cialişti adecvată reprezentării istoriei noastre naţionale.

Nu ne-am propus o descriere detaliată a circumstanţelor în care a fost conceput şi s-a muncit pînă la realizarea acestui important edificiu de interes naţional. Dorim însă să subliniem că un muzeu de istorie a României, modern, reprezentativ este necesar. Investiţia trebuie finalizată. Inginerul Dinu Opran, directorul antreprizei, ne garantează că greşelile datorate "indicaţiilor" pot fi remediate. Lăcaşul actualului muzeu este impropriu, el fiind de fapt adecvat unei clădiri care să adăpostească posta. CEREM CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE RELUAREA LUCRĂRILOR IMEDIAT DUPĂ REPARAREA CLĂDIRILOR AVARIATE ALE ORAŞULUI.

Sorin ROSCA-STĂNESCU
Horia TABACU


​Pag. a 2-a


Pag. a 3-a

Publicăm în continuare apelurile din partea familiilor celor dispăruţi, rugind insistent ca oricine poate da informaţii în legătură cu aceste nume să o facă.

• Ilie Costel (str. Prevederii nr. 32, bloq 16, muncitor la întreprinderea Republica, in vîrstă de 40 de ani) a plecat spre Televiziune în seara de 23 decembrie. Avea acte la el. Este îmbrăcat cu o canadiană de culoare bleu-verde, pantaloni alb cu negru. A fost căutat de familie peste tot. Orice fel de relaţii puteţi da, sînteţi rugaţi să o faceţi la tel. 55.02.24 sau la locuinţa tatălui său, Iile Marin, din str. Zamfir Arbore nr. 10.

• Miniere Dumitru (de 33 ani, strungar la întreprinderea 23 August) a plecat de acasă îmbrăcat in palton negru şi căciulă rusească neagră, dar este posibil să fi purtat costumul gărzilor patriotice întrucit a fost chemat la întreprindere la data de 18 decembrie. Nu are acte. Familia roagă să se transmită informaţii la tel. 27.70.40 interior 1994, domnului Petre Tomescu. sau 37.44.19, 39.47.57 şi 20.48.26, Ţuculescu Horia (71 ani, nu are acte). A plecat pe data de 3 ianuarie din şos. Panduri nr. 60, anunţînd că merge pe str. Dr. Lister Ia familia Crihan sau la familia Ilie Popescu pe str. Disseseu, In zona Gării de Nord. Poartă palton gri, vechi, şoşoni negri, căciulă de blană neagră cu urechi. Este suferind. Informaţii la tel. 81.51.52, doamnei Banu; este posibil să fie în zona Cotroceni sau în (staţiile de metrou unde mai obişnuia să se adăpostească.

• Pezamosca Elena (36 ani, fără serviciu) a dispărut din aleea Dobrina nr. 7, bloc D 10, etajul 7, ap. 44. Are cinci copii, intre 3 şi 11 ani. Soţul este bolnav. Copiii se află într-o situaţie extrem de dificilă care a fost comunicată autorităţii tutelare. Obişnuieşte să se refugieze în str. Drumul Gării nr. 80, la Lipa Ion. Orice fel de informaţii la tel. 24.20.96 familiei Manole, vecină cu cei cinci copii.


Pag. a 4-a

Hans Dietrich-Genscher în România

Vicecancelarul şi ministrul de externe al R. F. Germania, Hans Dietrich-Genscher, a sosit luni la Bucureşti, într-o vizită de două zile în România, la invitatia ministrului român al afacerilor externe, Sergiu Celac. 

Vicecancelarul şi ministrul de externe al R. F. Germania a exprimat în cadrul unei declaraţii făcute ziariştilor români şi străini pe aeroport, deosebita satisfacţie de a se afla în aceste zile în România şi de a putea adresa direct poporului român întreaga compasiune şi marele respect pentru victoria obtinută în lupta pentru cucerirea libertăţii, dreptătii şi demnităţii. 

După întrevederile avute cu preşedintele Consiliului Frontului Salvării Naţionale, Ion Iliescu şi primul ministru al României. Petre Roman, vicecancelarul şi ministrul de externe al R. F. Germania, Hans Dietrich-Genscher s-a reîntîlnit cu ministrul român al afacerilor externe, Sergiu Celac.

In acest cadru au fost puse la punct unele aspecte ale colaborării româno-vest-germane, în spiritul înţelegerilor convenite la nivel înalt.

Hans Dietrich-Genscher, vicecancelar şi ministru de externe al Republicii Federale Germania, a depus luni o jerbă de flori în Piaţa Romană, în memoria martirilor Revoluţiei de la 22 decembrie. A fost păstrat un moment de reculegere.

După solemnitatea depunerii jerbei de flori, ministrul vest-german de externe a stat de vorbă cu cetăţenii aflaţi în a-cest loc de pelerinaj.

Vicecancelarul vest-german şi ministru de externe Hans Dietrich-Genscher s-a întâlnit şi a avut, în cursul după-amiezii de luni, o convorbire cu domnul Corneliu Mănescu, membru al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, la reşedinţa acestuia.

"LE NOUVEL OBSERVATEUR"

UItimele zile... (I)

Numărul din prima săptămână a acestui an al revistei franceze "Le Nouvel Observateur" dedică trei pagini şi jumătaţe "Ultimelor zile ale lui Nicolae şi Elena Ceauşescu". Reportajul, realizat de către trimisul special al revistei, Jean Paul Mari, porneşte de la ideea că, pînă la sfîrşit, dictatorul şi soţia sa au crezut că vor putea scăpa de pedeapsă...

"Timp de trei zile, Nicolae Ceauşescu şi soţia sa au rămas prizonierii cazarmei militare din Tîrgovişte, la 70 km de Bucureşti. Au fost ţinuţi închişi în două blindate diferite, pentru a se dejuca orice tentativă de eliberare. Un comando de partizani ar fi atacat clădirile, dar nu blindatele, care s-ar fi putut pune imediat în mişcare printre celelalte tancuri, cînd i se permite să facă cîţiva paşi prin curte, Ceauşescu nu încetează de a-şi privi ceasul şi cerul ca şi cum ar fi aşteptat mereu o intervenţie. Soldaţilor care îl păzeau Ie-a propus chiar trei milioane de dolari pentru a-l ajuta să fugă. La proces, toată lumea era nervoasă. Audierea a durat două ore si jumătate. Verdictul: moartea! "Nu faceţi aceasta! Nu fiţi copii" - a spus dictatorul soldaţilor care îi legau mîinile.

"LE NOUVEL OBSERVATEUR" UItimele zile... (I)
Numărul din prima săptămână a acestui an al revistei franceze "Le Nouvel Observateur" dedică trei pagini şi jumătaţe "Ultimelor zile ale lui Nicolae şi Elena Ceauşescu". Reportajul, realizat de către trimisul special al revistei, Jean Paul Mari, porneşte de la ideea că, pînă la sfîrşit, dictatorul şi soţia sa au crezut că vor putea scăpa de pedeapsă...

"Timp de trei zile, Nicolae Ceauşescu şi soţia sa au rămas prizonierii cazarmei militare din Tîrgovişte, la 70 km de Bucureşti. Au fost ţinuţi închişi în două blindate diferite, pentru a se dejuca orice tentativă de eliberare. Un comando de partizani ar fi atacat clădirile, dar nu blindatele, care s-ar fi putut pune imediat în mişcare printre celelalte tancuri, cînd i se permite să facă cîţiva paşi prin curte, Ceauşescu nu încetează de a-şi privi ceasul şi cerul ca şi cum ar fi aşteptat mereu o intervenţie. Soldaţilor care îl păzeau Ie-a propus chiar trei milioane de dolari pentru a-l ajuta să fugă. La proces, toată lumea era nervoasă. Audierea a durat două ore si jumătate. Verdictul: moartea! "Nu faceţi aceasta! Nu fiţi copii" - a spus dictatorul soldaţilor care îi legau mîinile.
Nu este încă ora 16 în această zi de luni, 25 decembrie, cînd sînt puşi cu faţa la zid în curtea cazărmii. Nicolae Ceauşescu refuză serviciul religios şi cere doar să fie executat în acelaşi timp cu soţia sa. Tribunalul militar (un procuror, doi judecători, trei asistenţi şi un grefier) şi cei doi avocaţi n-au timp să ia loc... Soldaţii au început să-şi descarce armele, chiar şi sentinelele au tras din posturile lor de pază, corpurile au fost străpunse de gloanţe din cap pînă Ia picioare şi împroşcate cu bucăţi de tencuială din zidul care s-a dezagregat din impact. Soldaţii trăgeau, înnebuniţi de ură şi de mînie".

Frica de el şi de violenţa sa, frica poporului si răzbunarea sa, Nicolae Ceauşescu si Elena Ceauşescu nu au fost înmormîntaţi decît cinci zile mai tîrziu, în secret si fără ceremonie religioasă într-un cimitir din Bucureşti. Morţi Ia Crăciun, înmormîntaţi în ajunul Anului Nou. Două morminte acoperite cu un simplu element de beton pre-fabricat, într-un colt acoperit de zăpada iernii românesti. Două morminte, fără nume, fără placă, anonime... pentru ca populaţia să nu dezgroape cadavrele şi să le sfîşie în bucăţi".
Niciodată o cădere n-a fost mai vertiginoasa. N-au fost necesare mai mult de două zile, joi, 21 şi vineri 22 decembrie, pentru ca cel mai puternic dictator din Europa, gata să-şi anihileze ţara pentru a o conduce mai bine, să-şi piardă dreptul de viaţă şi de moarte asupra poporului său. Speriat, derutat, încearcă să fugă pînă cînd este prins de către nişte ţărani la fel de derutaţi ca şi el. Misterul acestei prăbuşiri? O serie de erori politice magistrale, forţa urii cu care poporul l-a strivit, perfecţiunea unui sistem de dezinformare care a sfîrşit prin a-l convinge pe el însuşi că ţara era de partea sa, răzbunarea unei armate pe care a subestimat-o şi oportunismul serviciilor de securitate pe care le-a format în spiritul trădării. Nicolae Ceauşescu a fost pulverizat de către sistemul pe care el însuşi l-a pus în funcţiune..."

Sînt informaţii pe care, din păcate şi în mod surprinzător, presa română nu a reuşit să le obţină sau le-a obţinut cu dificultate şi trunchiat. Dar, iată, nu mai sîntem izolaţi ca înainte de 22 decembrie şi ce nu se află de la Bucureşti se poate afla de la Paris!

Octavian ANDRONIC

Relatări ale agenţiei France Presse despre situaţia din Timişoara
Agenţia France Presse relatează despre o serie de declaraţii ale comandantului regiunii militare Timişoara, generalul G. Popescu, privind deschiderea, la 19 ianuarie, a unui prim proces împotriva foştilor agenţi ai securităţii acuzaţi de acte teroriste comise la Timişoara. Este vorba de un grup de circa 20 de persoane. Aceşti securişti sînt aacuzati că au deschis focul împotriva manifestanţilor şi au continuat luptele de stradă ucigînd oameni si turnarea de la putere a dictatorului.

Toţi membrii securităţii din Timişoara au fost dezarmaţi şi se află sub supraveghere militară - a anuntat generalul Popescu. Au fost deschise numeroase anchete în legătură cu activitatea unor membri ai securitătii sau cu cea a unor foşti factori de răspundere din epoca Ceauşescu. Aceştia se află în prezent în libertate supravegheată, dar "fiecare din ei va trebui să răspundă ce a făcut şi va fi judecat în funcţie de vină" - a precizat generalul.

ULTIMA ORĂ. Procurorul Dan loan Mirescu ne informează despre decesul mamei fostei "academician, inginer, doctor" etc. în vîrstă de 103 ani. Bătrîna a fost îngrijită pînă în ultima clipă la Spitalul de Urgenţă. Aflăm de asemenea despre coloneii de miliţie MORARU, BACIU şi GHIRCOIAŞ că au luat drumul Timişoarei, evident sub pază bună, pentru a fi judecaţi în faţa locuitorilor acestui oraş-martir.