Publicat: 11 Ianuarie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu decenii, în 1990?

Etica gazetarului, azi

Noi nu am fost întrebaţi ce prevederi trebuie să cuprindă noua lege a presei. Aflăm că ea este acum în curs de elaborare. Graba de-a edicta un act normativ de o asemenea importantă, ca şi omisiunea de-a fi noi înşine consultaţi, sînt cel puţin stranii. Să fim serioşi: cei mai mulţi ziarişti acţionează, oricum, liber. Este nu o libertate decretată de un guvern provizoriu, ci eliberarea definitivă, prin revoluţie, a gazetarului, de tot ceea ce îl împiedica să se pronunţe, înainte de 22 decembrie, nestînjenit, într-o presă etatizată, "partizană". Nu vom renunţa niciodată Ia dreptul de-a fi purtătorii de cuvînt caustici, lucizi şi oneşti ai opiniei publice. Tocmai, de aceea, presa românească este şi unde încă nu este tinde să devină independentă. Nu este simptomatic faptul că diferitele redacţii, fără a se consulta reciproc, au decis, simultan, acest lucru?

Care este situaţia de fapt? Presa reprezintă în acest moment o putere în stat. Ea este separată de guvernul provizoriu. Ea va fi separată de orice alt guvern. Aderăm la platfofma-tirogram a F.S.N.. pentru că aderăm la democratizare. Nimeni nu trebuie însă să-şi imagineze că ne vom pune fără discernămînt în sluiba oricărei decizii guvernamentale. Se naşte desigur, chiar în aceste zile şi o presă de partid, a partidelor oare se înfiripă, si ea necesară în mecanismul unei democraţii. Eu mă refer însă la presa independentă de azi. De ce depinde împlinirea, pînă la ultimul cuvînt tipărit, a menirii noastre? A informa corect şi complet cetăţeanul, a pune zilnic sub reflectorul opiniei publice zone aflate în întuneric sau în nenumbră, a acţiona pentru făurirea instrumentelor indis-pensabile de exercitare a libertăţii înseamnă, din perspectiva noastră, în primul şi in primul rînd, etică profesională. Deci:

Nu mă interesează acum trecutul. Afirmaţia pare imper-tinentă pentru un început de credo, dar cuvintele AZI şi Etica gazetarului, azi. 

AICI, au devenit, pentru orice gazetar, covîrşitoare. Complexitatea si primejdiile situatiei politice româneşti ne obligă să privim în jur cu ochi limpezi, ne obligă la o inteligenţă pragmatică. Măsura faptelor, a evenimentelor; este dată de forţă. La rîndul nostru, răspundem cu dubla forţă a analizei şi a limbajului direct. Reprezentăm opinia publică. Nu sîntem doar prezentatori de fapte şi idei, ci căutători de soluţii. Nu ne propunem să influenţăm, dar ne propunem să catalizăm opinia publică. Avem nevoie să fim selectivi. Avem nevoie să fim curajoşi, trebuie să reacţionăm rapid. Moda frazelor întortocheate, cu adjective puse alandala va mai fi prezentă doar în viitorul muzeu al tiraniei. Ziaristului în mod preferenţial. Dumnezeu îi deschide, o fereastră atunci cînd  circumstanţele îi trintesc uşa în nas. Nu vrem şi nu vom accepta lacăte. Vrem să fim brutari harnici. Nimeni nu pune accentul pe faptul că şi ieri am mîncat pîine", dar cine nu muşcă cu poftă din pîinea caldă, scoasă azi din cuptor?

Încă nu ne-a consultat nimeni în legătură cu noua lege a presei. Dacă va fi bună, nu-i nici un păcat. Dacă va fi rea, dacă va contraveni eticii noastre va trebui s-o schimbăm. Si o vom face.

Sorin ROSCA-STANESCU

Cine sînt "duşmanii poporului"?

Cine sînt "duşmanii poporului"? Cine sint aceste forte obscure care stau la pîndă si abia aşteaptă să ne dezbine, să ne dezmembreze, să ne distrugă? Am fost avertizaţi mereu, în ultimii 45 de ani, asupra înfăţişării lor fioroase si asupra planurilor lor perfide. La început au fost "americanii". Imperialiştii. Promotorii războiului rece. Cei care aşteptau malefic, dincolo de salvatoarea cortină de fier să nu manifestăm suficientă vigilentă pentru a ne ataca mortal. Brusc, prin anii ’60, pericolul a părut să vină din cealaltă parte. De unde pînă atunci venea lumina. Machiavelice planuri de serbizare, de "legare de glie" a întregului popor se puneau la cale în subteranele Kremlinului şi vajnicii draci de ieri ai "tătucului" tunau şi fulgerau împotriva unor manevre de tip "sovrom" la a căror bună funcţionare puseseră virtos umărul ei înşişi. Pericolul exterior a început să capete un caracter mai difuz, năpustindu-se asupra noastră, prin ’63 din cinci părţi deodată! Noroc că s-a strigat tare şi Occidentul, emotionat de această originală ieşire din rînd a început să ne mîngîie prieteneşte pe creştet! Intervenea un moment dificil, periculos, prin faptul că începea să dispară pericolul si vioiul strigăt "Săriţi, lupul!" părea să nu mai aibă haz. Aşa că s-au luat măsuri grabnice de regrupare a tuturor surselor potentiale de pericol, de analizare a lor atentă de către "organele competente" şi de focalizare a atenţiei înspre nord-vest. Tot în "lagărul frăţesc". Unde se agitau de zor revendicări grave, periculoase. Împotriva cărora trebuia să ne pronunţăm cu toată vehementa. Şi ne pronunţăm. Deşi de multe ori nici măcar nu ştiam despre ce este vorba, dar protestam. Foarte vehement. Pe măsură ce anii trec şi foamea, frigul şi frica ne bîntuie casele şi sufletele, duşmanul "trece" graniţa şi se năpusteşte asupra noastră. Nu-l vedem, dar îl simţim. E pretutindeni! Chemările imperative devin ine-, rente. Şi sînt lansate. Din elicopter. Ele spun: "Cetăţene! Stai! Gîndeşte-te! Nu face jocul duşmanilor. Ţara este în primejdie. De ţine depinde viitorul ei!". Te trezeşti brusc; parcă dintr-un vis urît. Duşmanii sînt aici!
Duşmanii poporului... I-am descoperit, în sfirsit. După 45 de ani de căutări. Le-am văzut, în cele din urmă, adevărata faţă. Păreau ca noi. Păreau - sau voiau ca noi să credem - chiar că ne vor binele si numai binele. Cu orice preţ. Cu preţul vieţilor noastre chiar. Da i-am descoperit. Şi, intr-un superb efort - pentru mulţi, cu preţul sacrificiului suprem - ne-am debarasat de ei. De adevăraţii "duşmani ai poporului".

Octavian ANDRONIC

Domnul Roland Dumas la Bucureşti

A sosit la Bucureşti, la invitaţia ministrului român al afacerilor externe, domnul Sergiu Celac, omologul său francez, domnul Roland Dumas


Cînd se va pune ordine în afacerile unui fost secretar de partid?

• "Prinţişorul din Obor" şi bazarul din birourile şi... magaziile sale de la Mecanică Fină • Bîte pentru pedepsirea "huliganilor" care au avut curajul să ridice glasul împotriva tiraniei ceauşiste • Mihai Ghiţă şi acoliţii săi în multele afaceri pe care le "învîrteau" în întreprindere, nedespărţiţi nici Ia chiolhanurile ce aveau loc în spatele "uşilor închise ale partidului" trebuie să dea socoteală.

...Cazane de preparat ţuică (10 la număr) construite din tablă de inox, folosită la confecţionarea capacelor de la ceasuri; mătăsuri de cea mai bună calitate; stofe pentru costume de haine şi chiar costume deja confecţionate; pluşuri; pinzeturi; voaluri; seturi de pile diamante; aparate de măsură şi control; ceasuri; piese auto; echipament şi materiale sportive; două frigidere pline cu carne şi băutură - iată doar cîteva dintre multele, foarte multele obiecte găsite (şi inventariate deja) într-unul din birourile (şi a trei magazii alăturate) de care dispunea fostul secretar de partid de la Mecanică Fină, Mihai Ghiţă, omul care, împreună cu alti acoliţi ai săi în multele afaceri pe care le învîrtea în întreprindere (şi, deopotrivă, prezenţi la majoritatea chiolhanurilor ce aveau loc in spatele "uşilor închise ale încăperilor rezervate secretarului de partid" (de la care nu lipseau "fetiţele" alese pe sprinceană, care nu mai aveau nume, ci număr), şi-a bătut joc de o întreagă întreprindere, ameninţind, şantajind şi furind ca în codru.

Adevărul - ne-au spus numeroşi oameni cu care am stat de vorbă în cursul zilei de ieri, chiar la locurile lor de muncă - trebuia să iasă la iveală. Cunoaştem şi noi cele consemnate pînă acum în procesul verbal de inventariere. Tocmai de aceea ne întrebăm: cum au dispărut, spre exemplu, televizoarele color, video-ul şi alte obiecte ce erau în biroul lui? Ce s-a întîmplat cu "şta-tul de plată", personal, prin intermediul căruia trebuia să ri-
dice, drept primă "neglijabilă" suma de...100 000 lei? Cum şi-a construit "vilişoara" din apropierea Bucureştiului? În baza căror reglementări (şi cum) s-au vîndut ciorapi, dresuri şi pungi de plastic (în cantităţi industriale şi la preţuri... piperate) chiar în incinta întreprinderii? Cît lua, împreună cu colaboratorii săi apropiaţi, pentru a aproba repartiţia pentru un apartament? Cum? um?, cum ?... Sînt atitea alte întrebări pe care şi le pune, iată, pe bună dreptate orice om cinstit de la Mecanică Fină.

Sîntem convinşi că la toate aceste întrebări (şi la multe altele, pe care doar din nevoia de a economisi spaţiul tipografic le-am omis, deocamdată) vom putea răspunde după încheierea cercetărilor pe care le efectuează deja poliţia economică.

Marian GHIOLDUS
Lucian SIMlON

COMUNICAT

In legătură cu Decretul adoptat de Consiliul Frontului Salvării Naţionale privind declararea zilei de 12 ianuarie 1990 ca zi de doliu naţional pe întreg teritoriul României se vor lua următoarele măsuri:

- Toate organele centrale şi locale de stat, unităţile economice, social-culturale, de învăţămînt etc. vor arbora drapelul tricolor în bernă;
- Radioul, televiziunea, cinematografele, teatrele, instituţiile muzicale îşi vor adapta în mod corespunzător programele.

AZI

Memorie remanentă: Toamnă. Ultima. Se prepară conservele. Din difuzorul mutat în curte se aude vocea crainicului înşirînd kilograme. Bunica, agasată: "Bată-i Dumnezeu, nu se mai satură să mintă cu recoltele lor!" Feed-back propagandistic? Era vorba despre rezultatele campionatului mondial de haltere!


Pag. a 4-a

Românii sînt liberi acum să călătorească

• Frontul Salvării Naţionale acţionează în direcţia extinderii drepturilor omului la toţi cetăţenii României

WASHINGTON. - Departamentul de Stat al S.U.A. a dat publicităţii o declaraţie în care arată că guvernul român a obţinut, probabil, dreptul la tarife mai scăzute pentru exporturile tării pe piaţa americană - transmite agenţia Associated Press.

În document sunt salutate decizia României de a anula decizia fostului dictator privind renunţarea la clauza naţiunii celei mai favorizate, precum şi recentul decret referitor la dreptul la călătorie şi procedurile de acordare a paşapoartelor, subliniindu-se: "Aceste măsuri constituie noi dovezi că Frontul Salvării Naţionale acţionează în direcţia extinderii drepturilor omului la toţi cetăţenii români."

Restaurarea statutului anterior al României pe plan comercial - adaugă AP - reclamă o aprobare din partea preşedintelui George Bush, urmînd, de asemenea, să fie consultat şi Congresul.

"Măsurile adoptate de guvernul român în direcţia libertăţii de călătorie si emigraţiei, ca si acţiunile vizînd o democraţie pluralistă multipartită, vor constitui elemente importante în luarea în considerare de către noi a aprobării" - se adaugă în declaraţia Departamentului de Stat.

CAIRO. - Presa egipteană continuă să informeze despre evoluţiile din ţara noastră. 
Cotidianele "THe Egyptian Gazette" şi "Al-Ahram" de miercuri publică pe prima pagină articole intitulate "Românii sînt liberi acum să călătorească" în care sînt prezentate noile reglementări privind eliberarea de paşapoarte si călătoriile în străinătate.

Pe prima pagină a ziarului "Le Journal d’Egypte" este publicat comentariul "România la jumătatea drumului între est şi vest", în care se arată că, după trei săptămîni de Ia răsturnarea dictaturii, au fost luate un număr impresionant de măsuri economice şi administrative care au rupt legătura cu vechiul regim.

Intr-un amplu articol de fond, cotidianul "Al-Wafd" relevă crimele abominabile invocate în procesul intentat tiranului.