Publicat: 1 Noiembrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

K.O.

UN VICEPRIMAR SINCER. Două zile ne-au fost necesare pentru ca să ne dumirim ce-a intenţionat domnul viceprimar al Capitalei cînd ne-a fixat o întîlnire pentru luni, ora 15 şi ne-a lăsat să aşteptăm yadarnic trei sferturi de oră, fără a anunţa decomandarea întîlnirii şi — aţi bănuit — fără a-şi cere scuzele de rigoare. Domnul jurist Iorgulescu vrea să ne convingă, probabil, că face parte din acei lideri promovaţi pentru fidelitatea aplicării sloganului electoral. ,,Noi muncim, nu gîndim". Deşi n-arn avut plăcerea să-l cunoaştem mai bine, îl credem, deja, un om foart sincer.

„Oltcit" nr. 4000

În pofida tuturor zvonurilor legate de activitatea prezentă şi viitoare a întreprinderii de autoturisme „Oltcit" din Craiova, acest tip de autovehicul continuă sa fie solicitat de către cumpărători. O confirmă, printre altele şi magazinul de profil din Craiova care a livrat in ziua de 30 octombrie cel de al 4 000-lea autoturism din acest an. Evident, în perioada următoare se vor adăuga alţi şi alţi noi posesori din cele 12 judeţe deservite de către respectiva unitate comercială. O primă condiţie pentru realizarea acestui deziderat este legată de data înscrierii şi depunerii banilor la C.E.C. care nu trebuie să depăsească ziua de 30 aprilie 1990. Deci încă puţintică răbdare si ne vom putea urca in Oltcit-ul personal. (R.Gr.)

EVRIKA

O sintagmă care începe să se facă auzită, fără să fie prea clar ce vrea să exprime: Regretatul „Odios".

O.K.

De aseară, Televiziunea are, pare-se, un nou crainic: pe domnul Petre Roman, care a dat citire unei ştiri de ultimă oră, luînd pîinea de la „gura“ salariaţilor acestei instituţii care tocmai şi-a declarat independenţa faţă de guvern.

Ziarul Libertatea din 1 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÎNA ÎN FOC)

B.B.C. NE INFORMEAZĂ IARĂŞI

Nu sîntem singuri dacă şi de astă dată este vorba de mister Ben Brown, corespondent special. Oricum, vocea din off este bărbătească, iar pe micul ecran se derulează imagini surprinse în Basarabia, în plin centru de activitate al onorabililor găgăuzi:
,,În Moldova Sovietică, un ponor mic şi curajos s-a ridicat cu hotărîre împotriva asupritorilor — aşa-zişii urmaşi ai lui Ştefan cel Mare. Purtători ai unor îndelungate şi bogate tradiţii de cultură, aceşti oameni renumiţi pentru inteligenţa şi spiritul lor vioi şi-au luat soarta în propriile mîini: parlamentul găgăuz a proclamat independenţa Marii Republici Găgăuze, denuntînd orice relaţii sau posibilităţi de comunicare cu asupritorii de la Chişinău. Desi nici Moscova şi nici KGB-ul nu privesc cu ochi buni această mişcare de eliberare si de demnitate naţională, hotărîrea cu care găgăuzii au procedat la scuturarea jugului moldovenesc a făcut o puternică impresie. Însuşi şeful KGB a trimis parlamentului găgăuz o telegramă în care-şi cere scuze pentru gîndurile si intenţiile neconforme cu perestroika pe care le-a nutrit fată de vajnicul popor, cu scuze în numele întregului aparat, pentru eventualele neplăceri cauzate. Pentru a preveni manevrele guvernanţilor de la Chişinău, găgăuzii şi-au intensificat contactele politice şi diplomatice. Ministerul de interne se află la Moscova; cel de externe vizitează Washingtonul: primul ministru este aşteptat la Luxemburg, pentru a depune cererea de intrare în Piaţa Comună; ministrul apărării a vorbit la telefon cu secretarul general ONU, pronunînd ca un detaşament de găgăuzi bine pregătiţi să facă parte din forţa multinatională din Golf unde ar urma să îndeplinească sarcini specifice de dezinformare si derutare a adversarului. Oferta este în studiu. În rest, este linişte, cu excepţia faptului că întregii populaţii găgăuze i-au fost distribuite măşti de gaze la vestea sosită de la Chisinău că în Moldova s-ar fi obţinut, anul acesta, o recoltă-record de fasole.
Vom reveni cu amănunte".

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 1 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Lista produselor şi serviciilor destinate populaţiei la care picturile cu amănuntul si tarifele nu se modifică şi la care se acordă subvenţii de la buget.

Energie electrică, energie termică, lemn de foc, cărbune şi brichete din cărbune, petrol lampant, combustibil lichid da calorifer, gaze naturale, gaze lichefiate, chirie pentru locuinţe, transport fluvial în Deltă pentru localnici, abonamentele pentru transportul de călători urban şi interurban.

Lista produselor şi serviciilor destinate populaţiei la care modificările de preţuri şi tarife se vor lua în calcul la indexarea salariilor şi pensiilor.

Produse alimentare
Cartofi timpurii şi de vară, legume proaspete, fructe proaspete, struguri de masă, produse zaharoase, cu excepţia specialităţilor de ciocolată, sucuri şi
siropuri din producţia internă, băuturi răcoritoare şi ape minerale din producţia internă.

Produse nealimentare
Confecţii textile, exclusiv cele executate pe comandă şi măsură individuală, tricotaje, exclusiv cele executate, pe comandă şi măsură individuală, ciorapi şi şosete, încălţăminte, exclusiv cea executată pe comandă şi măsură individuală, sodă de rufe.

Servicii
Transport de călători pe calea ferată, auto şi fluvial, servicii de poştă şi telecomunicaţii, abonamente radio-TV, servicii de întreţinere, curăţare şi reparare a îmbrăcămintei, încălţămintei şi lenjeriei; contribuţia părinţilor la creşe şi grădiniţe, unele servicii de igienă (tuns, bărbierit etc.), cazare în unităţi hoteliere, cu excepţia celor de lux, cinematografe, teatre şi muzee.
Produsele şi serviciile, la care se acordă subvenţii de la bugetul de stat precum şi cele la care majorările de preţuri şi tarife de la 1 ianuarie 1991 se compensează prin adaosuri la salarii şi pensii se cuprind în calculul indicelui pentru indexarea salariilor şi pensiilor numai în situaţiile in care intervin modificări de preţuri şi tarife ulterior datei de 1 ianuarie 1991.

Lista produselor şi serviciilor de bază în consumul populaţiei la care majorarea preţurilor şi tarifelor va fi compensată prin adaosuri la salarii şi pensii.

Pîine şi produse de panificaţie (exclusiv produsele de patiserie), făină şi griş, mălai, paste făinoase, orez, carne tăiată şi subproduse comestibile de bovine, porcine, ovine şi pasăre, preparate din carne cu excepţia specialităţilor (salam tip Sibiu, muşchi Montana, muşchi picant Azuga şi a altor specialităţi similare), conserve din carne şi mixte (carne cu legume), peşte şi conserve din peşte, grăsimi animale şi vegetale, lapte şi produse din lapte, cu excepţia specialităţilor de brînzeturi fermentate tip Camembert, Rocquefort etc.), ouă, zahăr, conserve de legume şi fructe, fasole boabe, cartofi de toamnă, medicamente de uz uman şi vată, medicinală, servicii medicale, săpun de rufe şi toaletă, cu excepţia produselor de import, detergenţi, articole pentru nou născuţi, confecţii pentru copii, tricotaje pentru copii, încălţăminte pentru copii, unele ţesături pentru copii (finet, diftină), pături şi pleduri pentru copii, uniforme şcolare, cărţi şcolare, caiete, maculatoare, rechizite şcolare (inclusiv ghiozdane şi serviete).

La aceste produse şi servicii, preţurile cu amănuntul în vigoare şi tarifele pentru populaţie rămîn nemodificate pînă Ia data de 31 decembrie 1990, a-daosurile la salarii şi pensii urmînd a se acorda începînd cu luna ianuarie 1991, odată cu aprobarea noilor preţuri cu amănuntul şi tarife.

Pentru lunile noiembrie şi decembrie 1990, diferenţele dintre preţurile cu ridicata stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărîri şi preţurile cu amănuntul in vigoare la 31 octombrie 1990, mai puţin rabatul comercial, se acoperă unităţilor producătoare de la bugetul de stat. 

Grupaj realizat de Dan Constantin, Nicolae Coşoveanu

Ziarul Libertatea din 1 noiembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Ziarul Libertatea din 1 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire!