Publicat: 27 Februarie, 2016 - 11:19
Share

Guvernul a aprobat reguli noi pe care operatorii economici trebuie să le respecte pentru a obţine licenţă şi autorizaţie de funcţionare pentru jocuri de noroc tradiţionale sau online.

Guvernul a modificat şi completat, miercuri, normele de punere în aplicare a legislaţiei privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, atât pentru cele online, cât şi pentru cele tradiţionale, în scopul încurajării operatorilor economici din domeniu să se licenţieze pe piaţa din România.

"Noile reglementări instituie instrumente de asigurare a conformării operatorilor de jocuri de noroc şi, ulterior, a controlării modului de aplicare a acestora, în concordanţă cu obiectivele de protecţie a consumatorilor, de securitate publică, precum şi de respectare a legislaţiei fiscale", se arată într-un comunicat emis de Guvern.

Hotărârea adoptată detaliază regulile pe care operatorii economici trebuie să le respecte pentru a obţine licenţă şi autorizaţie de funcţionare, precum şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de jocuri de noroc tradiţionale şi la distanţă pe teritoriul României, inclusiv pentru jocurile online.

"În privinţa jocurilor de noroc la distanţă, actul normativ defineşte şi stabileşte condiţiile de organizare şi exploatare în România. Operarea este permisă numai pentru operatorii economici înregistraţi pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, care deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a activităţii eliberată de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din România. Operatorii înregistraţi şi autorizaţi în afara teritoriului României au obligaţia de a desemna un reprezentant autorizat în relaţia cu autorităţile competente din ţara noastră", se arată în documentul citat.

Licenţele de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă individual, sunt netransmisibile şi sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării. Excepţie fac jocurile de noroc temporare, pentru care valabilitatea licenţei şi, respectiv, a autorizaţiei de exploatare este de 3 luni de la data acordării.