Publicat: 29 Iulie, 2017 - 13:31
Share

Având în vedere dispozițiile Primarului General, Gabriela Firea, în perioada 24 aprilie—24 iulie, Municipalitatea, prin Centrul de Protecție a Plantelor, a aplicat o medie de 3-4 tratamente de combatere a țânțarilor în principalele zone publice din Capitală.

În funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, campania de combatere a țânțarilor va continua până în luna octombrie, estimându-se a se efectua alte 3-4 tratamente pentru fiecare zonă în parte.

Astfel, în perioada aprilie-iulie s-au aplicat tratamente în parcurile administrate de ALPAB și în cele administrate de primăriile de sector, pe spațiile verzi aferente aliniamentelor ALPAB, precum și pe spațiile verzi aferente aliniamentele stradale ale celor 6 sectoare, după cum urmează:

I. Tratamente efectuate în parcurile și spațiile verzi ale ALPAB:

— Herăstrăul Vechi, Herăstrăul Nou, Miorița, Parcul Circului, Parcul Bordei + Parcul Floreasca, Parcul Cișmigiu, Axa N-S + Aliniament Dâmbovița + Cartierul Francez, Parcul Tineretului, Parcul Carol, Parcul Izvor, Sala Palatului, Piața Unirii.

II. Tratamente pentru combaterea țânțarilor efectuate pe aliniamentele și spațiile verzi ale ALPAB:

— Academia Militară și Opera Romană

— Adăpostul de cai Toboc

— Sediul Social Ghencea

— Secția Expl. Utilaj Mijloc Transport Ghencea

— Baia Grivița

— Baia Giulești

— Spațiu Verde Arena Națională

— Sediul ALPAB + zona E. Văcărescu + zona Romtelecom Băneasa

— Aliniament Str. Toporaș — Mărgeanului — Amurgului — Bachus — Viilor — Buzoieni — P.Ispirescu — B-dul Pieptănari

— Aliniament Opera Română — M. Kogălniceanu — Piața Kogălniceanu

— Aliniament Strada Sebastian — Centrocop — Șoseaua Panduri — Calea 13 Septembrie — B-dul Tudor Vladimirescu

— Aliniament Șos. Progresului — Strada Răzoare — Constantin Istrati — Calea Ferentari — Șoseaua Sălaj — Șos. București — Măgurele — Prelungirea Ferentari — Calea Rahovei — B-dul Coșbuc

— Ansamblul Piața Arsenalului — Calea 13 Septembrie — B-dul Libertății — str. Izvor.

III. Tratamente pentru combaterea țânțarilor efectuate în parcurile ce aparțin primăriilor de sector:

Sector 1:

Parcul Kiseleff, Parcul Regina Maria, Parcul Nicolae Iorga, Parcul Cireșoaia, Piața Presei Libere, Parcul Bazilescu, Băneasa, Venus, Operei, Luigi Cazzavilan

Sector 2:

Parcul Ioanid, Parcul Gradina Icoanei, Parcul Tei-8 Mai, Parcul Obor, Parcul Păsărari — Closani, Parcul Ciocârliei — Sf. Pantelimon, Lunca Florilor, Parcul Verdi, Parcul Sticlăriei — Vergului, Cinema Floreasca, Parcul Ion Creangă, Parcul Pantelimon 301, Parcul Morarilor, Parcul Plumbuita 1+2, Parcul Național, Parcul Motodrom

Sector 3:

Titanii, Parcul Al. Ioan Cuza, Parcul Titan — Balta Albă, Parcul Petrașcu, Parcul Pantelimon

Sector 4:

Orășelul Copiilor, Lumea Copiilor

Sector 5:

Parcul Sebastian, Parcul Eroilor, Parcul Municipal, Parcul Romniceanu, Parcul Ferentari, Parcul Humulești, Parcul Pecineaga

Sector 6:

Parcul Giulești 1+2, Parcul Crângași, Parcul Drumul Taberei, Parcul Politehnica (platoul de suprafață + Fabricii + Grozăvești + Cărămidarii de Sus), Parcul Păcii, Parcul 1 Decembrie, Parcul N. Filimon — P. Grand

IV. Tratamente de combatere a țânțarilor efectuate pe aliniamentele stradale ale sectoarelor 1-6

1. Zone Sector 1:

* Magheru — N. Bălcescu — P-ța Universității — Regina Elisabeta — Calea Victoriei — Dacia — Magheru

* Calea Victoriei — Știrbei Vodă — V. Pârvan — M. Kogălniceanu — Elisabeta — Calea Victoriei

* V. Pârvan — Berzei — M. Vulcănescu — D. Golescu — Orhideelor — Calea Plevnei — V. Pârvan

* Calea Victoriei — Dacia — M. Vulcănescu — Berzei — Știrbei Vodă — Calea Victoriei

* Berzei — Buzești — N. Titulescu — Calea Griviței — Dinicu Golescu — Baldovin Pârcălabu — Berzei

* Lascăr Catargiu — Buzești — Berzei — M. Vulcănescu — Dacia — Lascăr Catargiu

* Lascăr Catargiu — Iancu de Hunedoara — Polonă — Xenopol — Verona — Magheru — Lascăr Catargiu

* Calea Dorobanților — Iancu de Hunedoara — Aviatorilor — Calea Dorobanților

* Calea Dorobanților — Aviatorilor — Mircea Eliade — Calea Floreasca — Dorobanților

* Aviatorilor — C-tin Prezan — Mareșal Averescu — Ion Mihalache — Aviatorilor

* Ion Mihalache — Turda — Griviței — N. Titulescu — Ion Mihalache

* Turda — Ion Mihalache — Griviței — Turda

* Ion Mihalache — Mareșal Averescu — Kiseleff — Expoziției — Ion Mihalache

* Șos. Chitilei — Inovatorului — Mimozei — Vălenii de Munte — Șos. Chitilei

* Bucureștii Noi — Șos. Chitilei-Goldeanu C-tin — Buc. Noi

* Bucureștii Noi — Cireșoaia — Fabrica de Cărămidă — Laminorului — Bucureștii Noi

* Bucureștii — Băiculești — Străulești — Coralilor — Neajlovului — Cireșoaia — Bucureștii Noi

* Străulești — Apicultorilor — Pădurii — Gh. Ionescu Sisești — Bucureștii Noi — Laminorului — Fabrica de Cărămida — Neajlovului — Coralilor — Străulești

* Ion Ionescu de la Brad — Străulești — Băiculești — Calea Griviței — Expoziției — Kiseleff — C-tin Prezan — Aviatorilor — Șos. Nordului — Elena Văcărescu — Ion Ionescu de la Brad

* Calea Floreasca — Avionului — Biharia — Elena Văcărescu — Șos. Nordului — Mircea Eliade — Calea Floreasca

* Calea Giulești — Lămâiului — Chitila Triaj — drum Poiana Horea — drum Săbăreni — Calea Giulești

* zonele reprezintă străzile cuprinse între perimetrul acestora

2. Zone sector sector 2

* Ștefan cel Mare — Floreasca — Barbu Văcărescu — Lăcătușului — Vagonului — Reînvierii — Ștefan cel Mare

* Barbu Văcărescu — Vagonului — Reînvierii — Colentina — Doamna Ghica — Râul Colentina — Șos. Petricani — Dimitrie Pompei — Barbu Văcărescu

* Ștefan cel Mare — Polonă — Dacia — Calea Moșilor — Ștefan cel Mare

* Dacia — Polonă — Xenopol — Verona — Magheru — Carol — Calea Moșilor — Dacia

*Carol I — Popa Nan — Călărașilor — Romulus — Hristo Botev — Carol

* Popa Nan — Călărașilor — Mihai Bravu — Pache Protopopescu — Popa Nan

* Calea Moșilor — Mihai Bravu — Pache Protopopescu — Carol I — Calea Moșilor

* Chișinău — Basarabia — Mihai Bravu — Iancului — Chișinău

* Chișinău — Pantelimon — Fântinica — Florica Pantazzi — Fundeni — Dobroești — Ion Vlad — Vergului — Basarabia — Chișinău

* Ziduri Moși — Colentina — Fundeni — Florica Pantazzi — Fântanica — Ziduri Moși

* Colentina — Gh. Doja — Fundeni — Colentina

* Galița — Călmățui — Colentina — Doamna Ghica — Râul Colentina — Petricani — Galița

* Ziduri Moși — Pantelimon — Iancului — Mihai Bravu — Colentina — Ziduri Moși

3. Zone sector sector 3:

* Calea Victoriei — Universității — C.A. Rosetti — Hristo Botev — Corneliu Coposu — Splaiul Independenței — Calea Victoriei

* Unirii — Corneliu Coposu — Calea Călărașilor — Traian — Unirii

* Unirii — Traian — Calea Călărașilor — Decebal — Unirii

* Decebal — Mihai Bravu — Calea Vitan — Unirii — Decebal

* Unirii — Calea Vitan — Mihai Bravu — Splaiul Unirii — Unirii

* Mihai Bravu — Calea Vitan — Splaiul Unirii — Mihai Bravu

* Calea Vitan — Mihai Bravu — Camil Ressu — Fizicienilor — Calea Vitan

* Basarabia — Câmpia Libertății — Liviu Rebreanu — Camil Ressu — Mihai Bravu — Basarabia

* Basarabia — Câmpia Libertății — Liviu Rebreanu — Nicolae Grigorescu — Basarabia

* Basarabia — Vergului — 1 Decembrie — Liviu Rebreanu — Nicolae Grigorescu — Basarabia

* 1 Decembrie — Brățării — Theodor Pallady — 1 Decembrie

* 1 Decembrie — Theodor Pallady — Nicolae Grigorescu — Liviu Rebreanu — 1 Decembrie

* Liviu Rebreanu — Nicolae Grigorescu — Camil Ressu — Liviu Rebreanu

* Camil Ressu — Theodor Pallady — Dâmbovița — Fizicienilor — Camil Ressu

* Șos. Dudești — Pantelimon — Șos. Gării Cățelu — dr. Între Tarlale — dr. Gura Racului — dr. Gura Făgetului

4. Zone sector sector 4:

* Splaiul Independenței — Dimitrie Cantemir — Mărășești — Gara Filaret — P-ța Regina Maria — P-ța Constituției — P-ța Națiunile Unite — Splaiul Independenței

* Mărășești — Dimitrie Cantemir — Splaiul Unirii — Mihai Bravu — Tineretului — Șerban Vodă — Mitropolit Iosif — Gara Filaret — Mărășești

* Olteniței — C-tin Brâncoveanu — dr. Găzarului — Șos. Giurgiului — Olteniței

* Olteniței — Nițu Vasile — Al. Obregia — Turnu Măgurele — C-tin Brâncoveanu — Olteniței

* Luica — Șos. Giurgiului — dr. Găzarului — C-tin Brâncoveanu — Luica

* Luica — Turnu Măgurele — Metalurgiei — Giurgiului — Luica

* Șos. Berceni — Metalurgiei — Al. Obregia — Nițu Vasile — Șos. Berceni

* Șos. Berceni — Olteniței — dr. Cheile Turzii — Șos. Berceni

* Șos. Olteniței — Vitan Bârzești — Lunca Bârzești — Șos. Olteniței

5. Zone sector sector 5

* Plevnei — Știrbei Vodă — Eroilor — Panduri — Cotroceni — C-tin Noica — Plevnei

* Eroilor — Kogălniceanu — N. Staicovici — P-ța Arsenalului — Progresului — Răzoare — Eroilor

* Progresului — Calea 13 Septembrie — G. Coșbuc — Progresului

* Progresului — Pieptănari — Mitropolit Iosif — Gara Filaret — G. Coșbuc — Progresului

* Progresului — Calea Ferentari — M. Sebastian — Calea 13 Septembrie — dr. Sării — Progresului

* Giurgiului — Ionescu Cristea — Brăniștari — Pieptănari — Giurgiului

* Antiaeriană — Calea 13 Septembrie — M. Sebastian — Rahova — Alexandriei — Antiaeriană

* Calea Rahovei — Calea Ferentari — Sălaj — București-Măgurele — Alexandriei — Calea Rahovei

* Prelungirea Ferentari — Căruței — Ionescu Cristea — Brăniștari — Prelungirea Ferentari

* Calea Ferentari — Prelungirea Ferentari — Aleea Cocea — dr. Bragadiru — Sălaj — Calea Ferentari

* Alexandriei — București-Măgurele — Botoaca — Celofibrei — Alexandriei

* Antiaeriană — Alexandriei — Bulgarus — Prelungirea Ghencea — B-dul Ghencea — Antiaeriană

6. Zone sector sector 6

* Giulești — Plevnei — Cotroceni — Vasile Milea — Splaiul Independenței — Virtuții — Crângași — Giulești

* Giulești — Crângași — Virtuții — Murelor — Giulești

* Murelor — Fântâna Zânelor — Săbăreni — Giulești — Murelor

* Drenajului — Virtuții — Iuliu Maniu — Drenajului

* Virtuții — Splaiul Independenței — Vasile Milea — Timișoara — Virtuții

* Iuliu Maniu — Lujerului — Timișoara — Iuliu Maniu

* Timișoara — dr. Sării — Ghencea — Brașov — Timișoara

* Brașov — Prelungirea Ghencea — Timișoara — Brașov

Tratamentele sunt executate cu produsele Fendona 15 SC și K-othrine Profi EC 250 sau Aqua K-othrine, fiind folosite 7 echipaje, dotate cu mașini de tip Pick-up, prevăzute cu instalații de stropit; 5 ULV-uri prevăzute cu tun de stropire, și 2 instalații cu presiune până la 10 bari, prevăzute cu furtun și pistol de stropit.