Publicat: 12 Martie, 2018 - 10:43
Share

Agenția Româna de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) derulează, în această perioadă, un amplu proces de evaluare a instituțiilor de învățământ preuniversitar din țară. Demersul este susținut prin Ordinul de ministru nr. 5291/23.09.2016, fondurile necesare evaluării fiind alocate de Ministerul Educației Naționale. Astfel, până în acest moment, evaluatorii ARACIP au vizitat și evaluat aproape 600 de școli, urmând ca, în 2018, ARACIP să continue evaluarea a peste 1.000 de unități de învățământ, în funcție de fondurile alocate.
Având în vedere interesul din ce în ce mai crescut referitor la acest proces, la care iau parte cei peste 650 de evaluatori ARACIP din țară, este important să facem câteva precizări, care să vină în întâmpinarea profesorilor și a directorilor de școli.
Astfel, subliniem că, în timpul vizitelor, evaluatorii ARACIP pun accentul pe observarea directă a activității și a facilităților oferite de școală, pe evaluarea satisfacției tuturor părților interesate, pe cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare. Mai mult, ARACIP a solicitat în mod expres ca evaluatorii externi să nu consume mai mult de 1/3 din timpul dedicat vizitei pentru studiul și analiza documentelor școlii, stipulate în textul Hotărârii de Guvern 22/2007. De altfel, pentru simplificarea efortului directorilor de școli, ARACIP a pus la dispoziția acestora, începând cu anul 2013, platforma online https://calitate.aracip.eu .
Pe de altă parte, menționăm că respectarea Instrucțiunii Nr. 1 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri, prevăzut în Codul controlului intern managerial (CCIM) al entităților publice este o sarcină de management diferită de evaluarea externă a calității. Pentru a veni în întâmpinarea reprezentanților școlii și pentru a debirocratiza, pe cât posibil, efortul managerial, reprezentanții ARACIP au corelat standardele de acreditare cu cele prevăzute prin Instrucțiunea Nr. 1. Documentul de corelare este disponibil pe site-ul http://beta.aracip.eu la secțiunea ”Informații pentru unitățile de învățământ și inspectoratele școlare”.
În perioada următoare, ARACIP intenționează să demareze o amplă campanie menită să creeze un cadru de dialog mai strâns cu profesorii și directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar. Obiectivul Agenției este acela de a actualiza prevederile legislative pe baza cărora se realizează procesul de evaluare externă a calității ( HG 22/ 2007), cu efect imediat în ceea ce privește debirocratizarea muncii cadrelor didactice.

Tag-uri Nume: