Publicat: 2 August, 2012 - 21:30
Share
Lista documentelor necesare obţinerii autorizaţiei!

Demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii nu vor mai beneficia de derogare privind depunerea documentelor necesare pentru autorizarea procurării, deţinerii, portului sau folosirii armelor şi muniţiilor letale.

Proiectul prevede ca, în vederea autorizarii procurarii armelor letale si obtinerii dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a acestora, cetatenii români, rezidentii statelor membre sau strainii cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta în România, trebuie sa depuna la politie un dosar care trebuie sa cuprinda:

- cerere-tip, act de identitate (original si copie);
- certificat medical (eliberat de o unitate sanitara specializata cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una dintre afectiunile medicale care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii letale si ca este apt sa detina astfel de arme si munitii;
- certificat de cazier judiciar;
- aviz psihologic (în care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în conditiile legii), - certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica în domeniul armelor si munitiilor si, dupa caz, permis de vânatoare;
- diploma sau carnet de antrenor de tir;
- legitimatie de sportiv de tir, atestat de colectionar ori adeverinta, eliberata de institutia competenta în acest sens, care atesta faptul ca titularul, cetatean român sau rezident al unui stat membru, are calitatea prevazuta de lege în cazul armelor cu destinatia aparare si paza, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de port si folosire.

În aceasta ultima categorie intra demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii, pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare, trecerea în rezerva sau retragere, dupa caz, cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor, precum si persoanele prevazute de lege, care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, pe perioada în care au aceasta calitate, cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza.

Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, detine, sau, dupa caz, de a purta sau folosi arme letale, se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului Sanatatii, se precizeaza în acelasi document.