Publicat: 5 August, 2020 - 13:58
Share

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, continuă să sprijine Consiliul Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte reformarea sistemului de justiţie, prin finanţarea următoarelor proiecte:

Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de parchete (Cod SIPOCA 761/cod MySMIS 133850)

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea capacităţii manageriale a Ministerului Public, ca parte esenţială a sistemului de justiţie în materie penală, prin implementarea unor instrumente standard de management integrat la nivelul unităţilor teritoriale ale parchetelor, cu scopul de a crea premisele necesare pentru un proces predictibil de luare a deciziilor manageriale, în special în privinţa componentelor de resursă umană, capacitate de gestionare a volumului de muncă, estimare corectă a necesarului de resursă umană şi distribuire a sarcinilor la nivelul procurorilor din cadrul aceleiaşi unităţi teritoriale.

Proiectul are un buget total de 15.521.407,21 lei şi o perioadă de implementare de 36 de luni.

CPCI - Creşterea performanţei şi calităţii instituţionale prin îmbunătăţirea sistemului de evaluare şi asistenţă psihologică la nivelul sistemului judiciar (Cod MySMIS 135456 /Cod SIPOCA 762)

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea sistemelor de recrutare a judecătorilor şi procurorilor şi de asistenţă şi evaluare psihologică a acestora pe întreg parcursul evoluţiei profesionale, inclusiv sub aspectul accesului în funcţii de conducere, în scopul final al creşterii calităţii actului de justiţie şi îmbunătăţirii performanţei profesionale a sistemului judiciar în ansambul său.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu Inspecţia Judiciară şi cu Institutul Naţional al Magistraturii, are un buget total de 35.214.830,23 lei şi o perioadă de implementare de 36 de luni.

Consolidarea capacităţii organizaţionale şi administrative a Consiliului Superior al Magistraturii (Cod MySMIS 135225/Cod SIPOCA 760)

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de justiţie modern, adaptat cerinţelor societăţii contemporane, prin îmbunătăţirea competenţelor strategice şi manageriale, consolidarea capacităţii operaţionale, în calitate de factor de decizie responsabil pentru buna gestionare a sistemului judiciar, pentru asigurarea condiţiilor de organizare şi funcţionare a instanţelor şi parchetelor, precum şi pentru gestionarea corectă şi echilibrată a carierei judecătorilor şi procurorilor.

Proiectul are un buget total de 18.598.881,39 lei şi o perioadă de implementare de 36 de luni.