Publicat: 21 Noiembrie, 2020 - 00:00
Share

Consecventă în programul său de înaltă calitate culturală, chiar și în aceste vremuri puțin favorabile, Editura Meronia propune publicului un nou volum care deschide o perspectivă necunoscută asupra relațiilor româno-italiene. Sub titlul „Angelo De Gubernatis și România”,

distinsa doamnă profesor de la Universitățile din București și Milano, Veneția și Bergamo, cunoscuta traducătoare Tatiana Nicolescu, face   dovada unei extraordinare vitalități intelectuale, ducând mai departe și   finalizând o carte începută de fiica sa, Alexandra Nicolescu, dispărută, din nefericire, în mod tragic și prematur. De obicei fiii continuă opera

părinților, dar în acest caz lucrurile stau invers. Volumul apare încadrat de două excelente prezentări, o prefață a istoricului literar Valeriu Râpeanu, cunoscut publicului pentru erudiție și o operă de scriitor și editor, și o postfață a nu mai puțin reputatului istoric Ion Bulei. Iată

deja amănunte care atrag atenția asupra  ediției, care restituie informații  necunoscute din fondurile Bibliotecii Naționale din Florența.

Angelo de Gubernatis (1840-1913), mare prieten al României, cărturar, fondator de publicații, intelectual implicat în viața politică a vremii

sale, a vizitat România și a publicat un volum de memorii de călătorie de un interes deosebit din perspectivă culturală, sociologică, psihologică. Cum arăta lumea românească în ceea ce se numește retrospectiv La Belle Epoque? Cum o vedea un călător străin care a conferențiat la Ateneu și a vizitat instituții și saloane, medii diverse, de la Palatul regal la redacțiile unor mari publicații? Ce s-a schimbat de atunci în România și ce nu? Ce   impresii a consemnat publicistul și ce relații a stabilit cu ai săi contemporani români? Lectura cărții oferă multe surprize și inspiră multe reflecții, surprinzător de incitante din punctul de vedere al cititorilor

de azi.

Angelo De Gubernatis, filolog și scriitor italian, a fost ales membru de onoare al Academiei Române la 28 martie 1895.

„Ceea ce a scris și a spus De Guvernatis despre R omânia și despre poporul român, dialogul pe care l-a purtat cu intelectualii români, se sintetizează într-o unică formulă: un  prieten al Românilor. Așa l-au numit, în diferite ocazii cei cu care s-a întâlnit, a discutat în timpul scurtei sale șederi în România sau cu alte prilejuri.”

 

 

 

Tatiana Nicolescu, Alexandra Nicolescu – Angelo De Gubernatis și

România. Cuvânt-înainte de Valeriu Râpeanu. Postfață de Ion Bulei. Editura Meronia, 144 pag.

 

 

Topic: 

Format: