Publicat: 18 Noiembrie, 2020 - 17:59
Share
Ediția a doua

Cartea de note de călătorie a ziaristului Stelian Țurlea a apărut în prima ediție în anul 1980. Ediția a doua a fost lansată la Târgul de carte online Gaudeamus, în desfășurare. E o suită de reportaje despre capitala lusitană și alte câteva orașe mai mici, dar mai ales o incursiune în cultura țării din extremitatea vestică a Europei.

Cartea a fost bine întâmpinată de critică, la vremea aparției, dovadă textele adunate în dosarul de presă aflat la sfârșitul volumului.

Spicuim:

„De aici interesul făţiş pentru marile momente ale istoriei portughezilor, pentru monumentele artei lor, de la Camões la Pessoa (figuri care obsedează, cu îndreptățire. memoria literară a călătorului) şi, nu în ultimul rând, pentru orizontul psiho-spiritual spe­cific poporului de pe malurile Atlanticului şi ale fluviului Tejo ce curge în vecină­tatea imediată a Lisabonei. Rezultatul este un discurs liber, instructiv şi delectant deopotrivă, din care, pentru cititor rămân două şiruri de imagini: unul privind personalitatea istorică şi spirituală a Por­tugaliei, celălalt - personalitatea unul călător ce se caută în lume pe sine.” (Laurențiu Ulici)

Notaţia are flexibilitate şi li­rism, ochiul observă atent jocul luminilor, mişcarea străzilor, scena semnificativă, fixând, în vârtejul imaginilor, un chip, o formă, un gest, urechea reţine un sunet, memoria olfactivă în­registrează amestecul miresme­lor. Prozatorul se abandonează percepţiei complexe, senzațiile captând într-un mod aparte realul opulent şi în perpetuă trans­formare. Inserţia livrescă intro­duce o emoţie de altă natură, deschizând accesul la un alt re­gistru, preponderent evocator.” (Sultana Craia).

Stelian Țurlea – La nord și la sud de Tejo. Itinerare portugheze. Ediția a doua. Editura Eikon. 204 pag

Tag-uri Nume: