Publicat: 21 Septembrie, 2020 - 13:21
Share

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei a semnat, astăzi, 21 septembrie, contractul de finanţare pentru consolidarea, reabilitarea şi modernizarea corpului C2 (B), S+P+3E, săli de curs, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Finanţarea investiţiei este asigurată de MLPDA, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 10 (Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale), Prioritatea de investiţii 10.1 (Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare), Obiectivul specific 10.3 (Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive).

Valoarea totală a proiectului este de 23.855.619,84 de lei (din care 23.378.507,44 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management a POR), iar perioada de implementare este de 62 de luni.