Publicat: 17 Aprilie, 2015 - 13:10
Share
Rectie la "scrisoarea deschisa" a lui Severin

Scriitorul si criticul Grigore Arbore Popescu a receptionat, din Italia, maniera necontrolata si neautorizata in care diplomatul german da lectii autoritatilor romane. Iata ce spune distinsul universitar:

 Interventiile cu picioarele in politica internà a Romaniei ale unora dintre reprezentantii diplomatici la Bucuresti ai tàrilor "cu greutate" in NATO si UE a atins limite intolerabile. Guvernul Romaniei si institutiile ce exprimà suveranitatea popularà au obligatia de a apàra presigiul si onoarea propriei tàri, entitate suveranà . Domnul ambasador al Germaniei in Romania ar trebui sà-si modereze iesirile publice, sà le mentinà in limitele competentelor si mai ales sà nu uite cà Romania este un aliat si nu un vasal. Umblarea vraiste prin institutiile statului a ambasadorilor unora din "marile puteri" aliate, pentru a impàrti lectii de constitutionalism si culturà democraticà, a devenit insultàtoare. Este hilar faptul cà un diplomat al unei tàrti "aliate" isi permite a face teoria excesului de imunitate parlamentarà in Romania in situatia in care organele judiciare ale acestei tàri nu pot retine pentru judecatà in propriul teritoriu nici màcar un soldat "aliat" beat care comite accidente in care isi pierd viata fiinte nevinovate. In statele guvernate "normal", adicà, in cazul specific, guvernate cu simtul demnitàtii si echitàtii in raporturile internationale, reprezentantii diplomatici ce incalcà regulile elementare de protocol in relatiile dintre tàri suverane, sunt de regulà chemati la Ministerul de Externe respectiv, pentro o clarificare, care nu se face cu Ministrul, ci cu un functionar de rangul lor, adicà un director adjunct sau un director al unei Directii competente, eventual Directie Politicà. In caz extrem se comunicà de la ministru de externe la ministru de externe cà "externàrile" ambasadorului "interventist" recomandà redimensionarea pozitiei sale in raport cu tara ospitantà. Argumentatia lui Adrian Severin - care a fost exonerat chiar de Parlamentul European de ceea ce face subiectul interesului unei institutii din Romania, amorezatà excesiv de o imagine cu patru componente (personaj public - mascati - càtuse - televizor) - este fàrà fisurà. Impune o reflectie aprofundatà. Singura problemà este urmàtoarea: din partea cui?