Publicat: 4 Septembrie, 2012 - 21:15
Share
Respectiv, TVA-ul la încasarea facturii, cât şi alte noutăţi

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat pe pagina sa de internet cea mai recentă variantă a Codului fiscal, care cuprinde modificările aduse acestui act normativ de Guvern prin OG nr. 15/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 29 August 2012. 

Prin aceasta ordonanta, se introduce sistemul de plata al TVA la incasarea facturii, care presupune colectarea taxei la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate.

Pentru contribubabilii cu o cifra de afaceri inferioara plafonului de 500.000 de euro (2.250.000 lei), sistemul TVA la incasare este obligatoriu.

Noul regim privind TVA presupune si amanarea dreptului de deducere pana la plata facturilor primite atat de catre contribuabilii eligibili, cat si de catre beneficiarii acestora.

Pe langa introducerea sistemului de plata a TVA la incasarea facturii de la 1 Ianuarie 2013, actul normativ aduce si alte modificari importante in legislatia fiscala care tin de impozitul pe profit, impozitul pe venit sau contributiile sociale obligatorii, unele dintre ele aplicandu-se chiar din luna octombrie.

Iata principalele modificari:

Impozit pe profit
Noile reguli permit persoanelor juridice succesoare ale operatiunilor de reorganizare sa recupereze pierderile fiscale, pana acum acest lucru nefiind posibil.

Astfel, conform OG nr. 15/2012, pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati ori de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta

Impozitul pe venit
Noile modificari ale Codului fiscal stabilesc ca nu se mai retine la sursa impozitul din activitati independente. Astfel, pentru veniturile realizate din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractului de agent, incheiate cu contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila nu mai au obligatia nu mai au au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite.

De asemenea, OG nr. 15/2012 introduce si precizarea expresa privind neretinerea la sursa a impozitului, reprezentand plata anticipata, in contul impozitului anual datorat pentru unele venituri din activitati independente, de catre platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, daca efectueaza plati catre:

• asocierile fara personalitate juridica ori persoane juridice care aplica principiul transparentei fiscale, potrivit legii;
• persoanele fizice in cazul veniturilor acestora din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii.

Taxa pe valoarea adaugata
OG nr. 15/2012 stabileste ca locul prestarii serviciilor de inchiriere de mijloace de transport pe termen lung, inclusiv serviciilor de leasing, catre persoane neimpozabile, va fi incepand cu 1 Ianuarie 2013, locul unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul sau resedinta obisnuita.

In nota de fundamentare a ordonantei de modificare a Codului fiscal se mai arata ca, odata cu transpunerea Directivei 2010/45/CE in legislatia autohtona, se vor produce urmatoarele schimbari:

• pentru livrarile intracomunitare de bunuri, exigibilitatea va interveni doar la data emiterii unei facturi, emiterea de facturi pentru avansurile incasate nemaifiind obligatorie. Noile reguli vor conduce la uniformizarea informatiilor cuprinse in declaratiile recapitulative si promptitudinea schimbului de informatii prin intermediul respectivelor declaratii;
• pentru tranzactiile transfrontaliere se stabileste un termen limita armonizat pentru emiterea facturii. Acest termen coincide cu termenul stabilit deja de Romania pentru emiterea facturii (pana in cea de-a 15 zi urmatoare celei in care intervine faptul generator de taxa), nefiind necesara modificarea legislatiei nationale;
• se standardizeaza anumite informatii care trebuie sa apara pe facturi. Spre exemplu daca beneficiarul este persoana obligata la plata taxei, pe facturi se inscrie mentiunea “taxare inversa”, daca se aplica regimul special pentru agentii de turism mentiunea “regimul marjei – angentii de turism”, etc;
• se stabilesc reguli clare privind normele de facturare aplicabile in functie de locul operatiunilor si de locul de stabilire al furnizorilor/beneficiarilor;
• utilizarea altor tehnologii decat semnatura electronica si EDI pentru garantarea autenticitatii si integritatii facturilor electronice impune aducerea unor clarificari referitoare la metodele de garantare a indeplinirii acestor cerinte.