Publicat: 24 Septembrie, 2020 - 13:11
Share

Progresele împotriva corupției se pot înregistra chiar și în condițiile cele mai dificile, arată un nou raport elaborat de Banca Mondială.  Într-o perioadă în care au fost mobilizate  finanțări fără precedent pentru a face față pandemiei COVID-19, raportul oferă o perspectivă nouă asupra unora dintre cele mai eficiente abordări și instrumente destinate sporirii responsabilității guvernelor.

 

Sporirea eficacității și transparenței guvernelor: Lupta împotriva corupției se concentrează asupra modalităților de a crește eficacitatea strategiilor anticorupție în sectoarele cel mai grav afectate. Documentul a fost elaborat ca un ghid de referință pentru personalul însărcinat cu elaborarea politicilor și pentru campionii în domeniul anticorupției, deoarece sunt necesare demersuri suplimentare pentru a intensifica aplicarea instrumentelor tradiționale.

 

„Din cauza pandemiei COVID-19, guvernele au cheltuit sume mari de bani în sistem de urgență, cu o viteză rapidă pentru a revigora economiile, precum și pentru a-i proteja pe cei săraci și vulnerabili, care suferă într-o manieră invers proporțională. Pe măsură ce țările se îndreaptă spre o recuperare mai rezilientă și mai incluzivă, este esențială utilizarea prudentă a resurselor limitate într-o manieră transparentă ", a declarat Mari Pangestu, director executiv, Banca Mondială. "Progresul este posibil în toate mediile și ne angajăm să lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri din guverne, societatea civilă și sectorul privat pentru a aborda subiectul corupției și impactul coroziv al acesteia”.

 

Ca reacție la pandemia COVID-19, guvernele au cheltuit fonduri de urgență pe scară largă, uneori fără respectarea sistemelor obișnuite de control și echilibru. Chiar dacă este de înțeles necesitatea de a acționa fără întârziere, în absența unor mijloace de control adecvate, aceasta expune guvernele la o multitudine de riscuri privind corupția, care pot submina eficacitatea răspunsului la pandemie. Pentru a încuraja un nivel sporit de responsabilitate, raportul recomandă guvernelor să își structureze în mod clar măsurile, să pună în aplicare normele corespunzătoare, să soluționeze cazurile în care se constată încălcări și să remedieze problemele cât mai rapid cu putință, de o manieră transparentă.

 

Raportul cuprinde cinci domenii tematice principale: achizițiile publice, infrastructura, întreprinderile de stat, autoritatea vamală și prestarea serviciilor, precum și teme transversale, cum sunt inițiativele privind guvernarea deschisă și GovTech, exemplificate prin studii de caz din întreaga lume.

 

Studiile de caz prezentate în raport arată că măsurile destinate eradicării corupției sunt adesea oportuniste, vizând domenii specifice de vulnerabilitate, în locurile și în momentele în care spațiul politic le permite. Însă chiar și atunci când măsurile au un impact aparent limitat, acestea pot constitui o piatră de temelie pentru progresele ce urmează a se realiza.

 

Raportul va pune la dispoziția funcționarilor publici și societății civile un set modular de abordări și instrumente din care se pot inspira, adaptându-le la contextul național specific.

 

 „Instituțiile sunt incredibil de importante pentru implementarea politicilor guvernamentale, implicarea societății civile și asigurarea unui nivel mai mare de transparență a acțiunilor guvernamentale“, a afirmat  Ed Olowo-Okere, Director pentru Guvernanță al Băncii Mondiale, „Raportul global evidențiază importanța completării metodelor tradiționale de combatere a corupției cu altele mai avansate tehnici de eradicare a acesteia, precum GovTech și e-achiziții, chiar și în mediile cele mai dificile și mai fragile.“

 

Grupul Băncii Mondiale, una dintre cele mai importante surse de finanțare și de cunoștințe pentru țările în curs de dezvoltare, adoptă măsuri rapide, extinse pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să își consolideze reacția în fața pandemiei. Sprijinim intervenții în domeniul sănătății publice, făcând eforturi pentru asigurarea necesarului de consumabile și echipamente esențiale și ajutând sectorul privat să își continue funcționarea și să mențină locurile de muncă. Vom mobiliza un ajutor financiar în valoare de până la 160 miliarde USD în decurs de 15 luni, pentru a ajuta peste 100 de țări să își protejeze populația săracă și vulnerabilă, să sprijine mediul de afaceri și să susțină relansarea economică. Aceasta include 50 miliarde USD reprezentând noi resurse IDA, prin granturi și împrumuturi acordate în condiții foarte favorabile.

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: