Publicat: 7 August, 2013 - 16:46
Share

Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) Răsvan Popescu şi Christian Mititelu sunt acuzaţi de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) de incompatibilitate .

Potrivit unui comunicat, ANI "a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul lui Christian Mititelu (membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului) şi încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de natură penală de către Răsvan Popescu (fost preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului)".

În comunicat se mai spune că Mititelu "s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 4 noiembrie 2008 - 15 decembrie 2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcţia de preşedinte şi, ulterior, pe cea de vicepreşedinte al Asociaţiei "Alianţa Civică", cât şi calitatea de membru al CNA (asimilată funcţiei de secretar de stat)". Conform prevederilor legale, "calitatea de membru al Consiliului este incompatibilă cu funcţiile publice sau private, cu excepţia celor didactice, dacă nu dau naştere unor conflicte de interese", se arată în comunicat.

Conform sursei citate, Christian Mititelu nu a respectat dispoziţiile art. 12, alin. (5) din Legea nr. 504/2002, potrivit cărora "Membrii Consiliului care, în momentul numirii, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) - (4) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru renunţarea la calitatea sau la acţiunile respective, perioadă în care nu au drept de vot în Cadrul Consiliului", şi ale art. 99, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora "Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar (…) membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului li se aplică dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor (…) pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale".

Pe de altă parte, potrivit ANI, Răsvan Popescu "a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie penală, întrucât, în calitate de membru al CNA (mandatele 2006 - 2012, 2012 - 2018), respectiv de preşedinte al CNA (29 iunie 2007 - 19 decembrie 2012), în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a soluţionat cereri şi a participat la luarea unor decizii în urma cărora s-au acordat autorizaţii de licenţă audiovizuală pentru S.C. PRO TV S.A". Totodată, ANI spune că Răsvan Popescu "s-a aflat în relaţii comerciale şi a beneficiat de foloase patrimoniale în cuantum de 15.000 euro de la S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A".

"Din activitatea de evaluare, a rezultat faptul că atât PRO TV S.A., cât şi MEDIA PRO PICTURES S.A. (societate comercială din partea căreia Popescu Răsvan a realizat beneficii materiale în cuantum de 15.000 euro) au acelaşi acţionar, şi anume CME Investments B.V", se mai spune în comunicatul ANI.

Conform sursei citate, Răsvan Popescu nu a respectat dispoziţiile art. 253¹, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cărora "Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă".

În comunicat se mai spune că Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea de către Răsvan Popescu a infracţiunii de conflict de interese. "Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Popescu Răsvan nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere scris în exercitarea dreptului la apărare", se arată în comunicatul ANI.

"Persoana (...) faţă de care s-a constatat (...) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului", susţine ANI.

Atât Răsvan Popescu, cât şi Christian Mititelu au declarat că vor contesta în instanţă deciziile ANI, pe care le consideră neîntemeiate.