Publicat: 17 Februarie, 2015 - 20:02
Share

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, în ziua de 17.02.2015, a organizat o dezbatere privind modificarea Legii 1/ 2011, Legea Educației Naționale, ca urmare a Deciziei nr. 669/12.11.2014 Curții Constituționale a României.

La dezbatere au participat, alături de membrii comisiei, reprezentanți ai majorității cultelor religioase recunoscute în România, ai Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României, reprezentanți ai societății civile, ai mass — media, precum și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice și Ministerului Culturii.

Dezbaterea a prilejuit un larg schimb de opinii privind modalitățile de predare în școli a disciplinei religie, astfel încât să fie asigurate drepturile constituționale privind libertatea de conștiință și de credință.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a elaborat textul amendamentelor necesare punerii în acord a Legii 1/ 2011 cu Decizia Curții Constituționale nr. 669/12.11.2011.

Vicepreședinte deputat Iacoban Sorin Avram