Publicat: 16 Octombrie, 2020 - 09:00
Share

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a susţinut joi, 15 octombrie 2020, declaraţia naţională din cadrul dezbaterilor generale ale Comisiei pentru dezarmare şi securitate internaţională (Comisia I), din cea de-a 75-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Reiterând importanţa pe care România o acordă multilateralismului, ambasadorul român a făcut apel la intensificarea eforturilor în vederea identificării celor mai bune soluţii la provocările actuale la adresa păcii şi securităţii internaţionale, în domeniul neproliferării, controlului armamentelor şi dezarmării.

A precizat că, în contextul celei de-a 50-a aniversări a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare: "România îşi reafirmă cu tărie sprijinul constant în favoarea acestui tratat, ca fundament al regimului internaţional global de neproliferare nucleară, dezarmare şi promovare a utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice. Universalizarea şi implementarea acestui instrument multilateral reprezintă cheia pentru asigurarea păcii, securităţii şi stabilităţii internaţionale".

Menţionând contribuţia directă a României în acest sens, ambasadorul Jinga a reamintit că ţara noastră a fost unul dintre co-preşedinţii Conferinţei internaţionale la nivel înalt privind securitatea nucleară (ICONS 2020), care a avut loc la Viena, în februarie 2020.

Subliniind angajamentul ferm al României de a contribui activ la toate eforturile menite să consolideze arhitectura internaţională de securitate, a reliefat importanţa pe care ţara noastră o acordă şi altor instrumente şi iniţiative esenţiale din domeniul dezarmării şi securităţii internaţionale. Între acestea, intrarea în vigoare şi universalizarea Tratatului pentru Interzicerea Totală a Experienţelor Nucleare (CTBT), implementarea completă a Programului de acţiune al Naţiunilor Unite privind comerţul ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor, sistemul de garanţii al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, precum şi activitatea Organizaţiei Internaţionale pentru Interzicerea Armelor Chimice.

Tag-uri Nume: