Publicat: 25 Octombrie, 2013 - 07:51
Share

Vineri, 25 octombrie 2013, începând cu ora 9,00, Consiliul Superior al Magistraturii organizează “Ziua porţilor deschise”, la care sunt aşteptaţi studenţi, auditori de justiţie şi cursanţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri care şi-au manifestat interesul de a participa la eveniment.

Încă din anul 2005, la data de 25 octombrie se sărbătoreşte Ziua Europeană a Justiţiei Civile astfel, la nivelul tuturor instanţelor şi parchetelor se organizează manifestarea anuală de tipul “Uşilor Deschise”, prin invitarea cetăţenilor la sediile instanţelor şi parchetelor, precum şi la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.
Evenimentul are ca scop consolidarea relaţiei de încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiţie, magistraţii, şi beneficiarii acestuia, justiţiabilii.
Pentru acest motiv, organizarea evenimentului are ca prioritate asigurarea transparenţei activităţii instituţiilor din cadrul sistemului judiciar, de natură să permită cetăţenilor să-şi formeze o reprezentare clară a imaginii reale a condiţiilor de muncă ale magistraţilor şi a etapelor pe care le parcurge un dosar până la soluţionare, precum şi alte asemenea aspecte.
Agenda manifestării cuprinde în principal vizitarea compartimentelor din structura Consiliului Superior al Magistraturii şi realizarea unor prezentări pe teme specifice activităţii Consiliului privind recrutarea şi formarea profesională, Inspecţia Judiciară, resursele umane, relaţiile internaţionale, programele cu finanţare externă şi dreptul European.
În vederea facilitării accesului la informaţii privind sistemul judiciar, Consiliul a transmis către instanţe şi parchete invitaţia de a organiza activităţi de aceeaşi natură şi a înaintat materiale de prezentare pentru a fi puse la dispoziţia cetăţenilor interesaţi.

La sediul Consiliului Superior al Magistraturii din Calea Plevnei nr.141 B, Sect. 6, Bucureşti, evenimentele se vor desfăşura după următorul program:

 9:00 -10:00 Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti,
 10:00-11:00 Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu,
 11:00-12:00 Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu,
 12:00-13:00 Facultatea de Drept, Universitatea Dimitrie Cantemir,
 13:00-14.00 Institutul Naţional al Magistraturii,
 14:00-15:00 Şcoala Naţională de Grefieri.