Publicat: 3 Octombrie, 2012 - 09:40
Share

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a soluţionat cauza Knecht împotriva României, vizând pretinsa încălcare a dreptului reclamantei de a  proceda la o nouă fertilizare in vitro, ca element al dreptului la respectarea vieţii private, urmare ridicării şi depozitării materialului genetic specific în cadrul unei proceduri penale aflate în derulare în România. În esenţă, reclamanta invocase neîndeplinirea de către stat în mod adecvat a obligaţiei de asistenţă, în vederea asigurării transferului embrionilor săi la o clinică autorizată ca bancă de ţesuturi sau celule umane, din ţară sau străinătate.
În hotărârea sa, CEDO a statuat că autorităţile române au luat măsurile necesare pentru a asista reclamanta în cererile ei. Astfel, hotărârea celei mai înalte jurisdicţii interne care obliga autorităţile naţionale să autorizeze transferul materialului genetic al reclamantei la o clinică autorizată a fost pusă în executare, chiar înainte de examinarea cauzei de către CEDO, prin transferul materialului genetic la o clinică autorizată.
Prin hotărârea pronunţată astăzi, Curtea a ridicat şi măsura provizorie luată în sarcina autorităţilor române în temeiul articolului 39 din Convenţie, de a nu distruge materialul genetic până la finalizarea procedurii în faţa CEDO.