Publicat: 26 Octombrie, 2020 - 12:12
Share

În dorinţa de a preîntâmpina facturarea unor cantităţi mari de apă provenite din pierderile interioare ale reţelei de alimentare cu apă potabilă, Apă Canal Sibiu face tuturor abonaţilor săi următoarele recomandări:

1. Verificaţi ca robinetele, duşul şi vasul de toaletă să nu prezinte neetanşeităţi. Fiecare picătură contează: o picătură / secundă însumează 0,5 mc / lună!

2. Verificaţi periodic starea contorului de branşament şi a reţelei interioare. Încercaţi să vizualizaţi eventualele scurgeri (pereţi sau podea umede, picături de apă pe ţevi/contor etc). Vă sfătuim să închideţi toţi consumatorii din casă (robinete, rezervorul vasului de toaletă) şi să urmăriţi cu atenţie mecanismul contorului. Dacă observaţi că acesta încă înregistrează consum, aveţi pierderi pe traseul reţelei interioare!

Potrivit Contractului de furnizare, Apă Canal Sibiu SA efectuează citirea contoarelor cu personal propriu la un interval de 3 luni. De aceea, vă recomandăm să vă urmăriţi propriul consum prin autocitire periodică, cât mai frecventă, operaţiune simplă ce poate identifica eventualele creşteri nejustificate a consumurilor.

În plus, transmiţând lunar indexul apometrelor, prin Contul Client disponibil pe www.apacansb.ro, e-mail [email protected] sau telefonic, la 0269/218.605, veţi achita exact cât aţi consumat!

Director general,
Ing. Vasile Maier

Şef Birou,
Jurn. Thomas Roth

Tag-uri Institutii: