Publicat: 18 Octombrie, 2019 - 15:51
Share
Propunere legislativă respinsă de Comisii, dar trecută tacit!

București, 1 7 octombrie 2019 Săptămâna aceasta, Senatul României ar fi trebuit să voteze
Raportul de respingere a Proiectului de lege care urmărește suprareglementarea comerțului cu produse
din tutun și implică, printre altele, restricționarea totală a comunicării pentru produsele de vapat cu
potențial de risc redus, diminuând astfel șansele de reușită pentru peste 350.000 de fumători adulți
care își doresc să renunțe la fumatul tigaretelor cu ajutorul lor.
Propunere alegislativă a fost respinsă de către Comisiile de specialitate a le Senatului, dar
raportul comun nu a mai ajuns sa fie votat in plen, din cauza îndeplinirii termenului formal de adoptare
tacită. Astfel, acesta va fi unul dintre cele 100 de proiecte care vor fi adoptate tacit de către Senat pe
data de 18 octombrie. Din acest motiv votul Camerei Deputaților va fi crucial pentru cei peste
350.000 de fumători români care apelează la noile produse pentru a renunța la fumatul de
tigarete conventionale.
 Cel mai grav aspect îl reprezintă faptul că inițiativa legislativă pune se mnul egalității între
țigarete și produsele de vapat. Acestea din urmă utilizează o tehnologie nouă, care ar putea reprezenta
una dintre cele mai mari oportunități în domeniul sănătății publice din ultimii 20 de ani. Echivalarea
fumatului cu vapatul este o greșeală majoră, întrucât aceste produse, semnificativ mai puțin nocive
decât țigaretele, îi pot ajuta pe fumători să renunțe la fumat sau să reducă riscurile asociate fumatului
și pot avea o contribuție majoră asupra sistemului de sănătate publică din Ro mânia.
Înaceste condiții, Asociația Industriei de Vaping, în numele membrilor și a partenerilor săi,
solicită Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege L443/2019 aflat actualmente în
dezbatere la nivelul Parlamentului României.
Consideram ca o viitoare definiție a vapatului, in context european, ar trebui să permită realizarea
unui cadru de reglementare care separă aceste produse față de cele din tutun combustibil. Prevederile
referitoare la publicitate, promovare și comunicare in general ar trebui să reflecte caracterul diferit al
vapatului față de țigări și alte produse de tutun combustibil, dara fiind oferirea de alternative mai bune
la fumat pentru fumătorii adulți.
Deasemenea, este necesară consultarea și implicarea tuturor p ărților interesate într un
proces transparent de elaborare a unei legislații viitoare adecvate în care să fie atinse cu
succes următoarele trei obiective majore: protecția tinerilor și a copiilor, sprijinirea adecvată a
fumătorilor adulți care vor să renu nțe la fumat, prin facilitarea accesului la alternative mai puțin nocive,
și reducerea impactului negativ asupra sistemului de sănătate publică prin reducerea riscurilor asociate
fumatului.
Introducerea de restricții suplimentare arată că autorii noii prop uneri legislative nu au o
înțelegere clară a tipurilor de măsuri care îi pot ajuta cu adevărat pe fumători să renunțe la
fumat. Mai mult, aceștia invocă permanent accesul prea facil al minorilor la aceste produse, în ciuda
interdicției de vânzare și de d istribuire gratuită a acestor produse. Dar dacă principala problemă este
accesul facil al minorilor la aceste produse la punctul de vânzare, nu vedem cum noile propuneri
legislative, care se referă la expunere, publicitate și promovare, pot împiedica acest acces.
Pentru a împiedica accesul este de fapt necesară o implementare mai bună a legilor existente,
înăsprirea amenzilor pentru încălcarea lor, facilitarea controlului actelor de identitate în magazin și alte
asemenea măsuri.
Este foarte important ca Parlamentul și instituțiile de reglementare din România să bazeze
deciziile de reglementare cruciale pentru sănătatea fumătorilor și lupta împotriva fumatului pe dovezi
științifice confirmate și bunele practici din domeniu, și nu pe prejudecățile și alarmismul care au stat la
baza propunerilor legislative anti vapat aflate în discuție.

Asociația Industriei de Vaping  reunește unele dintre cele mai importante companii de pe piața de vapat din România
producători, distribuitori, specialiști cu scopul de a reprezenta acest sector de activitate în relația cu autoritățile statului și opinia
publică din România. AIV operează independent de piața de tabac, sau de farma si dorește să devină un veritabil partener al
instituțiilor statului cu atribuții în zona de sănătate publică și să contribuie la o schimbare in bine pentru fumătorii din România.