Publicat: 15 Mai, 2012 - 10:28
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Bârzu Iulian, Comisar Șef în cadrul Poliției Orașului Negrești, respectiv în cazul lui Bulgaru Corina Iulia (fostă Bârzu), agent de poliție în cadrul Poliției Orașului Negrești (Județul Vaslui), se arată într-un comunicat de presă al ANI.

Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:

"Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, BÎRZU Iulian și BULGARU Corina Iulia (fostă BÎRZU) fiind informați, la data de 13.02.2012 (confirmare de primire din data de 23.02.2012), respectiv, 12.03.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 03.04.2012, BÎRZU Iulian și BULGARU Corina Iulia (fostă BÎRZU) au depus două puncte de vedere.
În urma evaluărilor demarate în luna februarie 2012, s-au constatat următoarele:
BÎRZU Iulian, Comisar Șef în cadrul Poliției Orașului Negrești și BULGARU Corina Iulia (fostă BÎRZU), agent de poliție în cadrul Poliției Orașului Negrești (Județul Vaslui),  fiica lui BÎRZU Iulian, s-au aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30.11.2008 - 30.11.2010, deoarece aceștia s-au aflat în raporturi ierarhice directe, ambii fiind salariați ai Poliției Orașului Negrești, Județul Vaslui, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 95, alin. 1 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Începând cu data de 16.01.2007, BÎRZU Iulian exercită funcția de Comisar Șef în cadrul Poliției Orașului Negrești (Județul Vaslui).

BULGARU Corina Iulia, fiica lui  BÎRZU Iulian, a deținut, începând cu data de 17.03.2007, funcția de agent de poliție în cadrul Poliției Orașului Negrești (Județul Vaslui).

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 95, alin. 1 din  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".