Publicat: 21 Mai, 2014 - 12:17
Share

În ziua de 22 mai 2014, Asociaţia Criminaliştilor din România organizează împreună cu Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” şi Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate
Simpozionul Internaţional „JURIDICA”
cu tema
„PARTICULARITĂŢILE INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNILOR CU VIOLENŢĂ”

Manifestarea va avea loc la Centrul Cultural al M.A.I. din str. Mihai Vodă nr.17, începând cu ora 08,30.
Participă peste 300 de persoane din ţară şi din străinătate, respectiv criminalişti, poliţişti, magistraţi, medici legişti, cadre didactice universitare, jandarmi, specialişti în diferite domenii care au legătură cu activitatea criminalistică, masteranzi şi studenţi.
Simpozionul are ca punct de plecare un număr de peste 55 de comunicări elaborate de specialişti din domeniile academic, universitar şi al cercetării ştiinţifice.

Tema de larg interes atât pentru specialişti cât şi pentru marele public, porneşte de la concluzia că pe plan internaţional, actele comise cu violenţă, de la un an la altul, au o creştere alarmantă, cu toate măsurile luate de statele lumii pentru perfecţionarea legislaţiei cu prevederi care să ocrotească persoana umană, să prevină şi să combată cu fermitate actele de violenţă.
Cauzele creşterii actelor de violenţă sunt explicate diferenţiat de la o ţară la alta, căutându-se sursele acestora în diferite zone ale politicului, economicului, juridicului sau în conflictele de natură etnică ori religioasă etc. Şi la noi în ţară, din studiile şi analizele efectuate de instituţiile statului de drept, rezultă o serie de aspecte privind cauzalitatea actelor de violenţă. O concluzie importantă care se desprinde se referă la faptul că agresivitatea este o trăsătură de caracter individuală, manifestată prin disponibilitatea permanentă la acţiuni sau reacţii violente, intense şi disproporţionate, cu efecte perturbatoare şi vătămătoare  asupra relaţiilor interumane.
Violenţa în dreptul penal este clasificată după sfera relaţiilor sociale afectate. Noul Cod penal român cuprinde violenţa în textele incriminatoare, sub forma actelor de constrângere fizică sau morală asupra persoanei împotriva căreia a fost exercitată.
În conformitate cu prevederile noului Cod penal român, violenţa are o sferă mai largă de cuprindere, problematica va fi prezentată de reputaţi specialişti ai dreptului românesc pe timpul manifestării noastre.
De menţionat că în toate ţările, împotriva actelor de violenţă s-a cerut elaborarea unor legi penale menite să asigure ordinea în societate, să aducă la realitate pe infractori, să-i ajute să se îndrepte. „O lege bună- scria Aristotel- trebuie să-şi aducă contribuţia la statornicirea unui climat de legalitate, să însemne o ordine bună”. De asemenea, Cesare Beccaria scria „faceţi  ca legile să fie clare, simple şi totodată forţa naţiunii să fie concentrată pentru a le apăra...”.
Faţă de creşterea continuă a infracţionalităţii cu violenţă în multe ţări ale lumii, sarcinile multiple ale funcţiei poliţiei devin tot mai încărcate, poliţia ca instituţie a statului de drept trebuie să lupte cu rafinamentul tot mai perfecţionat  al infractorilor de toate felurile.
Pentru realizarea acestei sarcini, poliţia, prin structurile de criminalistică, îşi perfecţionează  în mod continuu metodologiile de investigare, foloseşte mijloace şi metode ştiinţifice necesare descoperirii, fixării, interpretării şi examinării urmelor şi mijloacelor materiale de probă pentru identificarea persoanelor care le-au creat. Cu ajutorul acestora se poate stabili raportul de cauzalitate între actul de violenţă şi persoana care l-a comis.
În prezent, identificarea persoanelor implicate în faptele cu violenţă este fundamentată ştiinţific, criminaliştii utilizând cele mai noi mijloace tehnice care le dau posibilitatea să stabilească adevărul.
Investigarea criminalistică a infracţiunilor comise cu violenţă prezintă o serie de particularităţi, începând chiar cu cercetarea la faţa locului. Aceste probleme fac obiectul simpozionului nostru.