Publicat: 18 Iulie, 2016 - 10:42
Share
În 2015 față de 2014

    În anul 2015, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 76945,0 km, cu 3,6% mai mare față de anul 2014.
§    În anul 2015, lungimea simplă a conductelor de canalizare a fost de 31702,6 km, cu  10,6% mai mare față de anul 2014.
§    În anul 2015, lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost de 39240,7 km, cu 3,6% mai mare față de anul 2014.
§    Populaţia conectată la sistemele de canalizare în anul 2015 a reprezentat 47,7% din populaţia rezidentă a României

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 2015, la 744007 mii mc, cu 251484 mii mc mai puţin faţă de anul 2014. Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 561322 mii mc, reprezentând 75,4% din total.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 93,5%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”.

REŢEAUA DE CANALIZARE

În anul 2015, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 313 municipii şi oraşe şi în 809 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2015, a fost de 31702,6 km, din care 22984,4 km în municipii şi oraşe.
Lungimea reţelei de canalizare pe medii de rezidenţă

Comparativ cu anul precedent, în anul 2015, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 3043,1 km (respectiv cu 2007,2 km în mediul urban şi cu 1035,9 km în mediul rural). 

  Locuitorii cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, în anul 2015
§    Populaţia conectată la sistemele de canalizare în anul 2015 a reprezentat 47,7% din populaţia rezidentă a României
În anul 2015, un număr de 9.471.584 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare (SC), aceştia reprezentând 47,7% din populaţia rezidentă a României.
În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare (SCE) a fost de 9.089.707 persoane, reprezentând 45,7% din populaţia rezidentă ţării.
Locuitorii cu locuinţele conectate la canalizare şi la staţii de epurare

Datele graficului in format xls

Locuitorii cu locuinţele conectate la canalizare şi la staţii de epurare, pe regiuni de dezvoltare, 
în anul 2015

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE

La sfârşitul anului 2015, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 39240,7 km, din care 22408,9 km în municipii şi oraşe.
În cursul anului 2015, s-au distribuit gaze naturale în 908 localităţi, din care 245 în municipii şi oraşe.
Comparativ cu anul precedent, în anul 2015, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 1350,4 km, din care în municipii şi oraşe cu 826,7 km.
Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2015 a fost de 8283,0 mil. mc, cu 128,5 mil. mc mai mult faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2015, 2803,0 mil. mc au fost destinate consumului casnic, reprezentând 33,8% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite.
Din volumul total al gazelor distribuite, 91,5% au fost distribuite în mediul urban.

DISTRIBUŢIA ENERGIEI TERMICE
    Energia termică distribuită în anul 2015 a fost de 9662710 Gcal (cu 182457 Gcal mai puţin faţă de anul 2014), din care pentru populaţie 7634683 Gcal (cu 161800 Gcal mai puţin faţă de anul 2014).
        Aceasta a fost distribuită în 86 localităţi din România din care, în 74 municipii şi oraşe. Faţă de anul 2014, nu s-a mai distribuit energie termică în următoarele oraşe: Piatra Neamț, Reșița și Zalău.  

SPAŢII VERZI ORĂŞENEŞTI

În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2015, de 25940 ha.
La sfârşitul anului 2015, suprafaţa intravilană înregistra 458768 ha, cu 3202 ha mai mult faţă de anul 2014.