Publicat: 8 Aprilie, 2016 - 16:42
Share

Experiența de peste 11 ani a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în activitatea de protecție a copiilor cu dizabilități arată că stigmatul social și riscul de excluziune cu care se confruntă cei care sunt 'altfel decât noi' pot fi combătute numai prin măsuri complexe și adaptate nevoilor reale ale comunităților locale.

Este motivul pentru care peste 100 de copii cu dizabilități din sector au fost integrați pe parcursul anului trecut în programe de terapie psihologică, terapie individuală și de grup, kinetoterapie, logopedie, terapie educațională, stimulare senzorială, terapie asistată cu animale, sport adaptat, arte combinate, consiliere părinți/grup de suport și fizioterapie.

'Copilul și adultul cu dizabilități vor fi recuperați pentru societate numai atunci când oamenii îi vor primi în mijlocul lor și îi vor trata ca pe ceilalți membri ai comunității. Plecând de la acest principiu, am dezvoltat în Sectorul 6 un program de servicii complexe pentru această categorie socială, care include, pe lângă Complexul de Servicii de Recuperare, un Compartiment de Consiliere și Asistență Specializată pentru copii cu Autism, un Centru de Zi pentru Copii cu Dizabilități și un Compartiment de Recuperare prin Hidroterapie', a declarat primarul Sectorului 6, Rareș Mănescu.

Serviciile sunt acordate în incinta Complexului de Servicii de Recuperare, unul dintre cele mai mari programe de acest tip din România, dotat cu facilitățile și personalul calificat necesar. În afara recuperării și ameliorării stării de sănătate a beneficiarilor, activitățile individuale și de grup contribuie la creșterea gradului de integrare socială și a stimei de sine, valori fundamentale, de care copiii cu handicap sunt de cele mai multe ori privați.

La rândul lor, părinții sunt sprijiniți și informați de către specialiști cu privire la drepturile pe care le au ei și copiilor, sunt ajutați să conștientizeze și să accepte dizabilitatea copilului lor, pentru a depăși barierele de comunicare, înțelegere și integrare, prin schimbul de informații cu alți părinți care trec prin aceeași experiență. Proiectul are la bază conceptul de servicii integrate, punând accent pe elaborarea planului de servicii în urma evaluării complexe a copilului, a monitorizării evoluției acestuia și adaptării permanente a serviciilor la situația sa concretă.