Publicat: 3 Iunie, 2020 - 08:33
Share

Ministerul Sănătăţii a finalizat Ordinul pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalenţă a infecţiei SARS-CoV-2, pe teritoriul României

Conform documentului, studiul de seroprevalenţă va avea loc în perioada iunie - septembrie 2020.

"Urmărim determinarea gradului de răspândire a infecţiei SARS-CoV- 2 în populaţia României, pentru a putea fundamenta adecvat viitoarele măsuri de protecţie a sănătăţii populaţiei. Institutul Naţional de Sănătate Publică va coordona tehnic proiectul, va prelucra şi va analiza datele, astfel încât în luna septembrie să avem primele rezultate. Conform estimărilor, un număr de 29019 de seruri reziduale urmează să fie colectate şi investigate. În acest sens vom aloca institutului 1,6 milioane de lei pentru achiziţia de kituri, reactivi etc", a declarat Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii.

Studiul de seroprevalenţă va include seruri reziduale recoltate de la persoane din toate grupele de vârstă, care se prezintă conjunctural pentru recoltări de analize la laboratoarele din fiecare judeţ pe durata perioadei de înrolare şi care vor fi selectate cu pas de eşantionare. Vor fi persoane fără semne şi simptome de boala infecţioasă, în conformitate cu prevederile legale şi care îşi vor exprima consimţământul informat de participare la studiu.

Direcţiile de sănătate publică vor selecta la nivelul fiecărui judeţ şi a municipiului Bucureşti un număr de 3-5 laboratoare care vor participa la studiu. Sunt laboratoarele proprii si/sau laboratoare externalizate ale spitalelor judeţene, care deservesc ambulatorul de specialitate, alte laboratoare publice sau private care furnizează servicii pentru pacienţi neinternaţi, laboratoare cu adresabilitate mare (peste 1000 probe/săptămână sau peste 40000 probe/an).

Nu vor fi selectate în studiu laboratoarele proprii sau externalizate ale spitalelor de boli infecţioase, ale centrelor de transfuzii, ale spitalelor COVID sau ale spitalelor de pneumoftiziologie TBC sau laboratoare care deservesc cu predilecţie aceste tipuri de spitale.

Studiul de seroprevalenţă va fi realizat cu respectarea deplina a principiilor si regulilor de etica şi a confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Acest studiu este avizat de Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional de Sănătate Publică - Comitetul de Etică a Cercetării.

Ordinul pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalenţă a infecţiei SARS-CoV-2, pe teritoriul României va fi publicat în Monitorul Oficial.
 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: