Publicat: 16 Februarie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

HERDER ’89 

Permis de liberă trecere pentru cultura românească

Laureatul din acest an, LIVIU CĂLIN, a aflat vestea de Bobotează.

— De unde ştiţi că am primit premiul Herder?

— Este atributul profesiei de ziarist.

— Vă subliniez aceasta pentru că am avut şi am oroare de orice fel de publicitate în jurul persoanei mele. Nici cel puţin "România literară" nu ştie.

— Cînd aţi aflat?

— Universitatea din Vierni mi-a expediat comunicarea pe data de 14 decembrie 1989, plicul l-am primit... pe 6 ian-nuarie.

— Ale poştei: oameni noi, timbre vechi. Ca poet aţi debutat editorial la 35 de ani, in 1965, cu volumul "Spirale".

— Este o post-datare, majoritatea pieselor şi structura volumului fiind din anii 1958—'59 cînd se numea "Volute sub epidermă". ÎI citiseră Cioculescu, Vladimir Streinu, Rosetti. În 1957, A. E. Baconski mi-a cerut o colaborare la "Steaua" publicîndu-mi ulterior un grupaj în revistă. Era redactor şef, făcuse o mare deschidere spre adevăr. In 1958, dovadă, a şi fost scos.

— Au trecut, totuşi, nişte ani, volumul era structurat şi...

— 4 sau 5 poezii au apărut în "Steaua", şi în acelaşi loc publicau Matei Călinescu, Mircea Ivănescu şi Modest Morariu, tot poezie. A urmat o cronică — "Poezia evazionistă" în "Scînteia". Făcea realmente imposibilă orice tentativă de a apărea în structura originală volumul.

— "Spirale" ce a însemnat?

— Au scris Vladimir Streinu, Dragoş, Vrînceanu, Ion Negoiţescu. 

- Trecuseră nişte ani. Volumul pentru dv. era depăşit?

— Evident.

— Lucraţi, în acea vreme, la ESPLA. Cum aţi procedat?

— Fiind vorba de un volum al meu, în cauză, l-am dat la referat extern. Fără numele meu pe manuscris (dincolo de funcţie — funcţionărească — aveam în vedere şi faptul că semnasem mai multe ediţii critice, Caragiale sau Ion

Mihai BĂRBULESCU
(Continuare in pag a ll-a)


Libertatea pag. 1-a


Înregistrare partide politice
Caricatură de ANDO

Caragiale e cu noi!

Duminică, 18 februarie a.c. ora 11, la Şcoala Populară de Artă, din Piaţa Cosmonauţilor nr. 7, va avea loc adunarea de constituire a PARTIDULUI LIBER-SCHIMBIST.

Membrii actuali şi viitori, precum şi simpatizanţii sint rugaţi a lua parte.

Comitetul Provizoriu de Iniţiativă


Libertatea pag. a 2-a

HERDER 89

(Urmare din pag. I)
Barbu, deci eram cumva cunoscut).

În timpul Conferinţei Scriitorilor din 1964, m-am întîlnit cu cronicarul-referent. "Am 3 manuscrise la referat, din care unul fără semnătură, acesta din urmă să fie tipărit cît mai repede".

— Aţi publicat editorial ceva mai rar. Aveaţi posibilitatea şi totuşi...

— Un poet nu poate publica, la un an sau doi, un volum de versuri.

— Din punctul dv. de vedere, între debut şi Herder, aveţi alte vîrfuri?

— Momentul de referinţă îl consider 1979, cu "Rug de septembrie", unde registrul se schimbă oarecum brusc în poezia mea. A urmat "Sărbătoarea nimănui", în 1980.

— Dar între 1975 — îndepărtat din funcţia de redactor şef al Editurii "Eminescu" — şi pînă în 1986 — redactor şef al Editurii "Cartea românească" — aţi funcţionat la "Sinteze", compartiment în cadrul centralei editoriale. Este aici, ceva de speriat?

— Pe atunci, ceva de linişte. De aceea, ca lector al diverselor statistici — şi-atît — mi-au rămas şi ani foarte prielnici pentru scris. Ediţia critică din Camil Petrescu, începută în 1974, am dus-o pînă la volumul 7, de teatru.

— În argumentaţia premierii se specifică "valoarea întregii opere literare, mesajul ei adînc umanist, care contribuie la dialogul spiritului între popoare". Cînd va avea Ioc festivitatea?

— La 9 mai, la Universitatea din Viena.

— Aţi mai fost la Viena?

— În trecere.

— Pe cine propuneţi bursier?

— Caius Dragomir, poet şi eseist. Şi om. Cum om şi scriitor a fost şi bursierul Mircea Scarlat, un alt tînăr care nu a dezamăgit. Specificare: acest premiu îmi aparţine, dar el este şi al culturii române, aflată într-un moment crucial, cel mai dificil, al libertăţii.


Libertatea pag. a 3-a


Libertatea pag. a 4-a