Publicat: 20 Februarie, 2020 - 09:17

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 20 februarie

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-23.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-24.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78+519", judeţul Argeş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-25.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-26.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Brăila, Alba, Buzău, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-27.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-28.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru Coordonarea şi Monitorizarea Participării României la Programele şi Iniţiativele Europene Gestionate Centralizat de către Comisia Europeană
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-29.pdf

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-6.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Participarea delegaţiei României la Conferinţa diplomatică pentru finalizarea negocierilor unui acord privind constituirea organizaţiei interguvernamentale pentru semnalizare maritimă (AISM/IALA), Kuala Lumpur (25-28 februarie)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-9.pdf

III. NOTE

1. NOTĂ cu tema: "Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, judeţul Vâlcea, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universităţii din Piteşti, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-1.pdf

2. NOTĂ cu tema: "Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului Observatorul Astronomic "Planetariu" - clădire şi teren aferent în suprafaţă de 1.335 mp, situat în municipiul Suceava, B-dul Universităţii nr. 3A, judeţul Suceava, din domeniul public al judeţului Suceava în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-2.pdf

IV. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind planul de derulare a proiectelor pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale le va prelua de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-3.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

 

Tag-uri Institutii: