Publicat: 3 Iunie, 2020 - 10:17
Share

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, prin Facultatea de Medicină Dentară, se implică activ în îngrijirea oro-dentară a copiilor cu patologie generală complexă şi nevoi speciale de tratament, făcând parte dintr-un consorţiu internaţional care a dezvoltat, în premieră, un proiect special - OSCAR -, dedicat acestei zone particulare a stomatologiei pediatrice.

Proiectul, iniţiat şi coordonat de către Asociaţia Naţională de Stomatologie Pediatrică din România, prin Dr. Arina Vinereanu, reuneşte parteneri din Franţa (Hopitaux Universitaires de Strasbourg), Italia (Ospedale Pediatrico Bambino Gesu), Turcia (Universitatea Marmara din Istanbul) şi România (Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Fundaţia Special Olympics) şi are drept scop principal înfiinţarea unei platforme digitale (oscarpd.eu) care va cuprinde informaţii utile şi cu aplicabilitate practică despre tratamentul stomatologic al copiilor cu nevoi speciale de îngrijire a sănătăţii oro-dentare. Viitoarea platformă digitală va fi disponibilă tuturor centrelor academice interesate să organizeze programe postuniversitare în domeniu.

Peste 140 de medici, blocaţi de COVID-19 să participe la proiect

OSCAR se adresează în primul rând medicilor stomatologi rezidenţi de pedodonţie - numai în 2019 începând acest rezidenţiat, în România, 212 medici. Înainte de pandemia Coronavirus, organizatorii OSCAR preconizau ca la cursurile şi activităţile hands-on ale proiectului să fie prezenţi aproximativ 300 de medici atât din ţara noastră cât şi din ţările partenere.

"Am reuşit, până la declanşarea pandemiei, să desfăşurăm câteva evenimente, în România, Turcia şi Italia, cu un total de cca 160 de medici prezenţi. Din cauza împrejurărilor, acum ne reorganizăm şi ne orientăm mai mult spre zona on-line, deşi este evident că în medicina dentară contactul nemijlocit cu pacientul este esenţial" a declarat Prof. Dr. Andreea Didilescu, Decanul Facultăţii de Medicină Dentară a UMF "Carol Davila" şi coordonator din partea Universităţii al proiectului OSCAR.

Este important de menţionat că, potrivit realizatorilor acestui program, OSCAR îşi va demonstra în viitor eficienţa, deoarece platforma digitală pe care o oferă în mod gratuit spre utilizare tuturor celor interesaţi (practicieni stomatologi, dar şi părinţi ai copiilor cu nevoi speciale) va rămâne deschisă nu doar pe perioada derulării proiectului. Mai mult, realizatorii OSCAR au în vedere dezvoltarea ei şi în perspectivă, astfel încât platforma să ofere, pentru viitor, baza pentru cursuri on-line, cu posibilitatea obţinerii de puncte EMC, ceea ce promite să genereze o stimulare suplimentară a interesului din partea medicilor stomatologi.

Dificultăţi ale părinţilor în identificarea unui medic

Potrivit specialiştilor, în prezent, nevoia de tratamente stomatologice pe care o resimt aceşti copii, la nivel mondial, depăşeşte cu mult posibilităţile concrete de realizare. Pe de o parte, părinţii nu sunt îndeajuns de bine informaţi cu privire la rolul sănătăţii orale în cadrul mai larg al stării generale de sănătate şi al calităţii vieţii micuţilor pacienţi, ajungând adeseori să solicite consultaţie şi tratament în faze avansate ale îmbolnăvirii oro-dentare, când tratamentul va fi mai complex şi mai costisitor, iar cooperarea copilului mai dificil de obţinut. Pe de altă parte, mulţi dintre medicii stomatologi manifestă reticenţă faţă de cazurile cu complexitate care depăşeşte sfera uzuală şi se simt nesiguri să trateze pacienţi a căror patologie nu le este familiară. Părinţii acestor copii cu nevoi speciale de tratament semnalează dificultăţi în a identifica un medic stomatolog potrivit pentru copilul lor.

Cine sunt copiii cu nevoi speciale de tratament oro-dentar?

Această categorie de pacienţi reuneşte toţi acei copii cu patologii generale ale căror efecte le influenţează starea de sănătate orală şi/sau capacitatea de a coopera pentru tratamentul stomatologic. În prezent, în România sunt înregistraţi oficial 70.000 de copii cu dizabilităţi, dar numărul copiilor cu nevoi speciale de tratament oro-dentar este cu mult mai mare.

"Bolile generale la care ne referim pot fi extrem de variate, cu sau fără componentă de dizabilitate intelectuală - adică nevoi speciale de tratament pot avea deopotrivă şi copiii cu diabet, şi cei cu boală cardiacă congenitală, dar şi cei cu epilepsie, autism, paralizie cerebrală sau sindroame mai mult sau mai puţin cunoscute - sindromul Down fiind un exemplu mai frecvent" a subliniat Prof. Dr. Andreea Didilescu.

Aceasta a adăugat că "în afară de cunoştinţe suplimentare şi precauţii speciale din partea echipei medicale, aceşti pacienţi pot necesita, în funcţie de capacităţile lor de comunicare, chiar tratamente ce nu se pot efectua în cabinetul de medicină dentară, ci impun condiţii speciale - sedare sau anestezie generală". Statisticile OMS arată că, la nivel mondial, aproximativ 15% din totalul populaţiei prezintă o formă de dizabilitate, ceea ce înseamnă că o persoană din 7 se încadrează în această categorie.

Finanţare de aproximativ 200.000 de euro prin Programul UE Erasmus+

În prezent, în România nu există clinici dedicate / servicii de stomatologie specială ("Oral Special Care"), iar interdisciplinaritatea pe care adeseori rezolvarea unor astfel de cazuri complexe o impune este astăzi mai curând un deziderat. În acest context, importanţa proiectului OSCAR este cu mult mai mare, punând la dispoziţie informaţii practice medicilor rezidenţi de stomatologie pediatrică şi tuturor practicienilor stomatologi interesaţi să trateze corect şi în condiţii de siguranţă această categorie de pacienţi. În acest fel se urmăreşte o îmbunătăţire a adresabilităţii prin creşterea numărului de medici pregătiţi să facă faţă acestei provocări.

Nu în ultimul rând, OSCAR creează punţi de legătură între ţările participante la proiect, permiţând preluarea, adaptarea şi aplicarea în România a acelor modele de sisteme de sănătate care şi-au dovedit deja eficienţa. Valoarea totală a proiectului este de 191.560 euro, iar finanţarea este obţinută prin Programul UE Erasmus+, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices - KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training.
 

Tag-uri Nume: