Publicat: 31 Mai, 2014 - 18:30
Share
Deviza propusă de iniţiatorul Zilei Europene a Parcurilor — Federaţia EUROPARK
Adam Craciunescu, director general Romsilva

În acest an, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a celebrat "Ziua Europeană a Parcurilor", în cadrul unui eveniment complex, organizat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVBT), care a avut loc, în data de 29 mai 2014, în clădirea Rectoratului USAMVBT - Aula Magna, Calea Aradului nr.119, Timişoara, începând cu ora 09:00.

La lucrările conferinţei au fost prezenţi: directorul general al ROMSILVA, Adam Crăciunescu, rectorul USAMVBT, Paul Pârşan, precum şi reprezentanţi ai parcurilor naturale şi naţionale din ţările învecinate, Serbia şi Ucraina. Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, a timis participanţilor un mesaj video.


Directorul general al ROMSILVA, Adam Crăciunescu, răspunzând întrebărilor ziariștilor

Manifestarea dedicată Zilei Europene a Parcurilor 2014 a inclus o serie de prezentări de specialitate şi dezbateri tematice, precum şi o expoziţie, prin intermediul căreia, cei prezenţi au putut să admire fotografii cu peisajele unice din parcurile naţionale şi naturale, peisaje care prezintă ecosisteme naturale deosebite şi specii protejate, precum şi aspecte din activitatea cotidiană a comunităţilor locale care păstrează şi în zilele noastre tradiţii şi meşteşuguri străvechi, ce fac dovada legăturii dintre natură şi om.

Organizat sub deviza "Parks for Nature. Parks for Well-Being. Parks for Peace"/ "Parcuri pentru natură. Parcuri pentru prosperitate. Parcuri pentru pace", propusă de iniţiatorul Zilei Europene a Parcurilor — Federaţia EUROPARK, evenimentul şi-a propus, pe de o parte, să ilustreze importanţa ariilor naturale protejate, precum şi colaborarea transfrontalieră dintre parcurile naţionale şi naturale din România şi cele din ţările vecine (Serbia, Ungaria, Ucraina), demonstrând astfel, o dată în plus, faptul că biodiversitatea nu are graniţe şi necesitatea conservării acesteia are dimensiune globală, iar pe de altă parte, să scoată în evidenţă eforturile financiare, organizatorice şi materiale ale ROMSILVA, pentru asigurarea unei administrări durabile a celor 22 de parcuri naţionale şi naturale.

Evenimentul dedicat Zilei Europene a Parcurilor 2014 este organizat în cadrul proiectului GEF-UNDP "îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de arii naturale protejate din Munţii Carpaţi", proiect implementat de ROMSILVA, împreună cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). Obiectivul global al proiectului este acela de a asigura sustenabilitatea financiară a reţelei carpatice de arii protejate din România, ca model de aplicat în toată Reţeaua de Arii Naturale Protejate din Munţii Carpaţi. Acesta se poate realiza prin dezvoltarea unui cadru legislativ de susţinere şi a unei strategii sustenabile de finanţare a ariilor protejate şi prin crearea capacităţilor 

Definiţii
Parcul National este o arie naturală terestră/acvatică constituită pentru protecţia integrităţii ecologice a unuia sau mai multor ecosisteme pentru generaţiile viitoare. Parcul Natural reprezintă o arie naturală cu o frumusețe aparte care grupează o serie de atracţii turistice, fenomene naturale, elemente de etnografie şi folclor care servesc recreerii populaţiei. Rezervatiile biosferei sunt arii protejate, care imbină conservarea, reprezentând ecosistemele majore ale globului şi dezvoltarea durabilă, servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare .