Publicat: 3 Iunie, 2020 - 09:44
Share

Obiecţie şi excepţii formulate de Avocatul Poporului, admise de Curtea Constituţională, în data de 2 iunie 2020

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională:

- a admis, cu unanimitate de voturi, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind măsurile de protecţie a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar în îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei, formulată de Avocatul Poporului, şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său;

- a admis, cu unanimitate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate formulată de Avocatul Poporului, şi a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, este neconstituţională, în ansamblul său;

- a admis, cu majoritate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate formulată de Avocatul Poporului şi a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice este neconstituţională, în ansamblul său.