Publicat: 7 Aprilie, 2017 - 14:24
Share

Agenția Națională Antidrog (ANA) solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni din cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 (PIN 2015-2018).
Activităţile sunt prevăzute în cadrul Subprogramului II - ”Promovarea programelor de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de droguri, inclusiv tutun, alcool şi substanţe noi psihoactive, în rândul populaţiei generale”, aferent PIN 2015-2018. 
Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma completă se găsesc pe pagina de internet  www.ana.gov.ro, secțiunea PIN. 
Data limită pentru depunerea propunerilor este 8 mai 2017, ora 15:00.  
Perioada de selecție și evaluare a propunerilor este 9 - 26 mai 2017.
Selecţia propunerilor se va efectua pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului MAI nr.120/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor din cadrul Programului de interes național în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018. 
Reiterăm faptul că Agenția Națională Antidrog îşi exprimă disponibilitatea privind susţinerea finanţării organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor de droguri, pentru derularea activităţilor specifice.