Publicat: 29 August, 2014 - 18:48
Share

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi directorul Institutului Francez din România, Stanislas Pierret, au semnat vineri, 29 august, o convenţie de colaborare.

Potrivit acestui document, MEN se angajează să susţină şi să încurajeze participarea unităţilor de învăţământ la acţiunile şi evenimentele propuse de Institutul Francez, să faciliteze activităţile prin care se promovează studiul limbii franceze în învăţământul preşcolar şi să încurajeze proiectele comune care vizează studiul limbii franceze pe parcursul educaţional al elevilor. De asemenea, MEN va recunoaşte DELAF A1 şi DELAF A2 ca atestate de competenţe lingvistice pentru clasa a V-a, respectiv clasa a XI-a, în învăţământul intensiv şi bilingv. Alături de Institutul Francez, MEN va susţine financiar, în măsura posibilităţilor, programele de formare continuă a cadrelor didactice şi acţiunile de promovare a limbii franceze şi a francofoniei în învăţământul preuniversitar.
 
La rândul său, Institutul Francez se angajează să susţină acţiunile de promovare a francofoniei organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale: olimpiade naţionale şi internaţionale, concursuri şcolare, tabere de vară etc. Institutul va continua cooperarea cu MEN pentru formarea continuă a cadrelor didactice, inclusiv din şcolile primare şi grădiniţele unde se predă limba franceză. De asemenea, institutul va organiza, prin centrele sale regionale, cursuri opţionale de pregătire şi sesiuni de examene DELF-DALF în centrele delocalizate din cadrul instituţiilor şcolare şi va asigura formarea, în regim de gratuitate, pentru atestarea cadrelor didactice care doresc să facă parte din comisiile de evaluare pentru examenele DELF-DALF.

Convenţia este valabilă începând cu anul şcolar 2014-2015, pentru o perioadă de patru ani şi poate fi reînnoită la sfârşitul perioadei de validitate prin acordul celor două părţi.