Publicat: 2 Aprilie, 2020 - 12:16
Share

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român consideră o prioritate necesitatea continuării procesului de pregătire a componenţilor loturilor olimpice în perspectiva calificării şi participării la Jocurile Olimpice de la Tokyo, susţine continuarea activităţii curente şi a planurilor de pregătire individuală, la domiciliu, sub condiţia respectării restricţiilor naţionale în vigoare.

În contextul actual, al sportului la nivel internaţional şi naţional, COSR îşi menţine grija şi atenţia faţă de pregătirea Misiunii Olimpice (obligaţie conform Chartei Olimpice şi a Statutului propriu) şi faţă de 'investiţia' în pregătirea sportivilor români pe durata acestui ciclu olimpic. De asemenea, în această perioadă, mai mult ca oricând, COSR se preocupă de interesele Mişcării Olimpice şi Sportive din România, respectiv ale sportivilor şi specialiştilor din anturajul lor (antrenori, personal medical, specialişti tehnici, administratori şi manageri etc.).

Înţelegând nevoia urgentă de adaptare a pregătirii olimpice şi de menţinere a motivaţiei tuturor celor implicaţi şi interesaţi, la un nivel optim, identificarea unor măsuri pentru menţinerea potenţialului de participare şi performanţă la Jocurile Olimpice Tokyo, a fost prioritatea forului olimpic român în această perioadă.

Astfel, demersurile COSR s-au axat pe două direcţii care converg spre acelaşi obiectiv, respectiv participare şi performanţă la Jocurile Olimpice:

1. Orientare / ghidare metodică şi sportiv-administrativă
Comisia Tehnică Olimpică şi pentru Sportul de Performanţă (CTOSP) a elaborat recomandări de întocmire a planurilor de pregătire olimpică adaptată la domiciliu, care au fost transmise Federaţiilor Sportive Naţionale de Specialitate. Procesul de refacere a planurilor este în plină desfăşurare la nivelul federaţiilor. Urmează în cel mai scurt timp analizarea acestora de către CTOSP şi emiterea unor rezoluţii, recomandări, sugestii. Pregătirea va fi supravegheată de specialiştii din cadrul colectivelor tehnice şi din federaţii, prin mijloace şi metode adaptate.
Departamentul Sport al COSR va colabora permanent cu specialiştii din cadrul Federaţiilor pentru a monitoriza aplicarea recomandărilor CTOSP şi a identifica eventuale nevoi de reglare.

2. Îndrumare şi asistenţă ştiinţifică
Specialiştii Centrului de Testare şi Asistenţă ştiinţifică (COTAS) al COSR, sunt aproape de finalizarea unui instrument interdisciplinar, în scopul de a-i spijini pe sportivi şi colectivele tehnice în procesul de pregătire individuală adaptată la domiciliu (mai sunt necesare câteva reglaje înainte de a putea fi transmis sportivilor). De asemenea, specialiştii COTAS vor încerca să menţină o comunicare constantă cu sportivii şi/sau colectivele tehnice, oferind recomandări de reglare/adaptare a parametrilor antrenamentelor şi a programului de viaţă ('antrenamentul invizibil'), pe baza datelor colectate cu ajutorul instrumentului interdisciplinar propus, încercând permanent să prevină apariţia unor eventuale dezechilibre disfuncţionale şi, bineînţeles să-i ghideze pe sportivi spre obţinerea şi menţinerea unei stări optime din punct de vedere fizic şi psihic.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român apreciază efortul şi colaborarea Federaţiilor Sportive Naţionale şi sprijinul autorităţilor implicate care înţeleg că pregătirea şi participarea sportivilor români pentru Jocurile Olimpice reprezintă 'interesul naţional'.

Formarea unei Echipe Olimpice - Team Romania care să poată concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2021, la nivelul elitei internaţionale, în spiritul valorilor proprii - tradiţie, pasiune, respect, excelenţă, mândrie naţională - este un obiectiv prioritar al COSR.

Tag-uri Institutii: