Publicat: 22 Mai, 2020 - 12:05
Share

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, (OAR_B) în cadrul Anualei de Arhitectură Bucureşti au bucuria de a anunţa lansarea Concursului Internaţional de Soluţii "Reabilitarea şi reactivarea Splaiului Unirii în zona Mărăşeşti - Timpuri Noi - Mihai Bravu - RECLAIMING THE RIVER".

Obiectivul principal al concursului este selectarea celui mai bun concept de amenajare a Splaiului Unirii, în zona dintre podul Mărăşeşti şi podul Mihai Bravu, astfel încât să creeze un spaţiu public vibrant, adresat numărului de utilizatori crescând şi un context atractiv pentru o dezvoltare urbană de calitate a zonei. În urma acestei competiţii, Primăria Sectorului 3 va contracta serviciile de proiectare ale autorilor în scopul unui intervenţii de calitate.

Miza acestui concurs este de a adresa o problematică majoră a oraşului prin intervenţii de mică anvergură, dar care să reuşească să refacă organicitatea legăturilor în contextul urban imediat.

Concurenţii sunt încurajaţi să reflecteze asupra relaţiei dintre natural şi antropic, pe care forma actuală a râului o generează, prin soluţii care să pună în balanţă atât elementele istoriei, inclusiv cea de data recentă, cât şi rezolvările tehnice inovatoare din perspectiva managementului ecologic al apei sau introducând tematica biodiversităţii şi considerând râului ca un posibil culoar ecologic.

Autoritatea Contractantă este Primăria Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti, proprietarul şi administratorul spaţiilor publice ce fac obiectul investiţiei.

Acest concurs se încadrează în preocupările mai largi, în curs şi de perspectivă, ale Primăriei Sectorului 3 de a îmbunătăţi calitatea spaţiului urban şi viaţa locuitorilor. În acest sens, la cererea Primăriei Sectorului 3, OAR_B, împreună cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" şi cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, au organizat în anul 2018 un workshop pentru analiza spaţiilor publice de pe întreg teritoriul Sectorului 3.

Concluziile acestuia, indicând şi zonele a căror problematică complexă este bine să fie abordată prin intermediul unor concursuri de arhitectură de soluţie, le găsiţi aici https://www.oar-bucuresti.ro/workshop-spatii-publice-sector-3-bucuresti/

Organizatorul concursului este Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România (OAR_B) prin Anuala de Arhitectură Bucureşti în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), organizaţie profesională care are ca misiune creşterea calităţii produsului arhitectural-urbanistic şi aprecierea acestui serviciu faţă de societate ca act de cultură de interes public. În acest sens, OAR promovează politici şi practici profesionale care apreciază patrimoniul construit şi favorizează producţia unei arhitecturi de valoare, domenii fundamentale pentru calitatea vieţii.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor - UIA, prevederile Recomandărilor Internaţionale pentru Concursuri de arhitectură şi urbanism adoptate în Conferinţa Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluţii OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă, conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din aceeaşi lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câştigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

1. arh. Jette Cathrin Hopp

2. peisagist Victor Dijkshoorn

3. arh. Marius Cătălin Moga

4. peisagist Vera Dobrescu

5. arh. Mihai Vărzan

Membri supleanţi:

8. arh. Alex Axinte

9. arh. urb. Cristina Enache

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 180.000 RON, fără TVA

Premiul II: 33.613,44 RON

Premiul III: 18.907,56 RON

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului - data publicării în SEAP

Vizită sit* - 20/06/2020

Data limită Predare proiecte - 17/08/2020 ora 17:00

Jurizare proiecte - 21 - 23/08/2020

Anunţ oficial câştigător (conferinţă de presă cu juriul) - 24/08/2020

Publicarea Rezultatelor pe Site-ul oficial al competiţiei - 24/08/2020

* În măsura în care nu vor exista restricţii de trafic cauzate de pandemia Covid-19.

Data şi ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:
www.oar.archi/ro/concursuri/reclaiming-the-river

şi în limba Engleză:
www.oar.archi/en/concursuri/reclaiming-the-river-1

De asemenea, vă invităm să urmăriţi, în continuare, pentru anunţuri şi ştiri privind concursul, pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecţilor din România:
https://www.facebook.com/OARNational/

sau OAR Concursuri:
https://www.facebook.com/oar.concursuri/

Întrebările privind competiţia vor fi transmise pe pagina oficială a competiţiei la secţiunea "Am nevoie de lămuriri - adaugă o întrebare".