Publicat: 6 Iunie, 2015 - 13:37
Share

AJOFM Tulcea oferă servicii absolvenților dacă se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Pentru înregistrare că persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenții vor depune următoarele documente:

1. Actul de identitate, în original și copie;

2. Adeverință medicală cu mențiunea 'apt de muncă' sau eventuale restricții medicale;

3. Actele de studii și calificare sau adeverința din care să rezulte absolvirea formei de învățământ, în original și copie.

Ca urmare a înregistrării la AJOFM, absolvenții beneficiază de:

Informare și consiliere profesională — ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.

— Medierea muncii — punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile și interesele lor. Locurile de muncă, disponibile la nivel național, se actualizează zilnic și pot fi vizualizate pe site-ul www.anofm.ro, secțiunea Locuri de muncă. Pentru Tulcea acestea pot fi vizualizate pe site-ul http://tulcea.accesibilitateajofm.ro/ secțiunea Locuri de muncă.

— Formare profesională — asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea în diferite meserii solicitate pe piața muncii.

— Indemnizație de șomaj — absolvenții, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistrați la AJOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, respective 500 lei, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj. Aceasta se acorda timp de șase luni și este de 250 lei.

— Completare venituri salariale — absolvenții, înregistrați la ANOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

Absolvenții, care primesc indemnizația de șomaj, și se angajează cu normă întreaga pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizației, beneficiază de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicita în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate

—Primă de încadrare — absolvenții care, în perioada în care li se acordă indemnizație de șomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km. de localitatea de domiciliu beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data acordării.

— Primă de instalare — absolvenții care, în perioada în care li se acordă indemnizație de șomaj, se încadrează într-o altă localitate și ca urmare a acestui fapt își schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de șapte ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data instalării.

Cristian DENUSI