Publicat: 6 Aprilie, 2020 - 12:08
Share
ale persoanelor fizice afectate de pandemia COVID-19

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii este direct implicat în mecanismele financiare ce vor operaţionaliza facilităţile de suspendare şi amânare la plată a obligaţiilor de plată a dobânzilor aferente creditelor ipotecare, oferite debitorilor persoane fizice în baza OUG nr.37/30.03.2020, privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţiile de credit şi de instituţiile financiare nebancare. Rolul FNGCIMM este de a garanta creditorilor sumele reprezentând dobânzi amânate la plată şi de a prelua riscul neîndeplinirii obligaţiilor ce le revin debitorilor, pe perioada rambursării dobânzilor eşalonate în 60 de rate egale, cu dobândă 0% .

Aplicarea cât mai rapidă a prevederilor actului normativ, ce oferă posibilitatea de amânare la plată, cu perioade de pana la 9 luni (fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020), a ratelor scadente împrumuturilor (rate de capital, dobânzi şi comisioane), vine în sprijinul mediului de afaceri, precum şi al persoanele fizice ale căror venituri au fost afectate, direct sau indirect, de pandemia COVID-19.

Consecvent rolului său anticiclic, FNGCIMM se manifestă şi în cazul acestor facilităţi ca vector de susţinere şi implementare a politicilor publice, fiind abilitat să emită scrisori de garanţie pentru dobânzile eşalonate la creditele ipotecare ale persoanelor fizice. Conform OUG 37/30.03.2020, creditorii vor aproba solicitările debitorilor şi perioada de amânare a ratelor, numărul de rate, modul de eşalonare şi garantare a dobânzilor. Acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor trebuie transmisă de către debitor într-un interval de până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 (până la data de 14 mai 2020 inclusiv). Graficul de rambursare se comunică în termen de 5 zile debitorilor eligibili, iar până la data de 15 iunie 2020, creditorii pot solicita FNGCIMM emiterea scrisorilor de garanţie pentru debitorii eligibili din portofoliul său, pentru acordarea facilităţilor de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor pentru creditele ipotecare.

FNGCIMM îşi calibrează activitatea operaţională pentru a gestiona eficient şi operativ volumul de solicitări ce vor veni din partea creditorilor şi asigură creditorii parteneri că pot prelua în flux normal cererile formulate de clienţii lor, întrucât este în deplină capacitate de preluare a riscurilor de nerambursare a dobânzilor de către debitori.

"Dorim sa transmitem, atât creditorilor, cât şi debitorilor, un mesaj de încurajare şi încredere. Ordonanţa de urgenţă privind privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţiile de credit şi de instituţiile financiare nebancare, oferă pârghii eficiente pe care Guvernul le pune la dispoziţia atât a debitorilor, cât şi a sistemului bancar. O bună cunoaştere a cadrului legislativ, o abordare pragmatică şi o comunicare facilă în cadrul parteneriatului pe care ni-l asumăm prin punerea în operă a acestui act normativ, ne vor ajuta pe toţi să întărim încrederea în actul de creditare şi să depăşim această perioadă dificilă. Suntem alături de toţi cei afectaţi şi am convingerea că împreună vom găsi cele mai bune soluţii ."- Dumitru Nancu - Director general FNGCIMM

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.
FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială naţională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentanţe şi 3 filiale. În baza apartenenţei sale la AECM (Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Garantare - asociaţie ce reuneşte 47 de fonduri de garantare mutuale, private şi publice, bănci de dezvoltare şi fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum şi din Turcia, Serbia, Bosnia şi Herzegovina, Federaţia Rusă şi Kosovo), FNGCIMM funcţionează după reguli şi principii europene.
 

Tag-uri Nume: