Publicat: 27 Martie, 2020 - 22:22
Share

Semnalele care vin de peste tot din țară din unitățile spitalicești sunt foarte
îngrijorătoare. Lipsa materialelor și echipamentelor, precum și organizarea inadecvată pun în
pericol viața personalului medical și a pacienților. Solicităm autorităților să acționeze rapid
pentru a adresa aceste disfuncționalități majore și să comunice clar și transparent pe tema
evoluției epidemiei.
De asemenea, solicităm:
1. Monitorizarea atentă și activă a acțiunilor autorităților publice pe perioada
stării de urgență, de către Parlament, prin comisiile de specialitate;
2. Formarea unei Comisii parlamentare speciale de analiză a răspunsului la
epidemie , după încetarea stării de urgență;
3. Înaintarea de către Guvern a unui Raport privind gestionarea situației de
urgență de către autoritățile publice, supus analizei Comisiei speciale și
plenului, în maxim 30 de zile de la încetarea stării de urgență;
4. Includerea pozițiilor sindicatelor și asociațiilor profesionale din sectorul
medical în activitatea Comisiei și în redactarea Raportului final.
5. Includerea în Raportul final a unor propuneri de reformă a sistemului medical
și a celui de gestionare a situațiilor de urgență.
Demos monitorizează la rândul său acțiunile autorităților centrale și locale și va publica un
raport pe această temă. Am promovat și vom promova în continuare nevoia unui sistem de
sănătate publică robust și a unei guvernări cu dimensiune socială puternică. Această criză
ne-a arătat că ele sunt indispensabile.

Tag-uri Institutii: