Publicat: 5 Mai, 2012 - 12:31
Share

Primăria Sector 6 va implementa începând cu data de 7 Mai 2012, programul pilot Şcoală după Şcoală. Programul se va derula în toate şcolile şi liceele din reţeaua de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, în conformitate cu Ordinul nr. 5.349/7.09.2011, al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în perioada 7 Mai 2012 – 15 Iunie 2012.
 Acest program pilot are menirea de a evalua solicitările şi nevoile elevilor şi păriniţilor dar şi necesităţile de ordin material, financiar şi uman pentru aplicarea acestui program.
Şcoală după Şcoală îşi va intra în drepturi depline începând din toamna acestui an odată cu debutul noului an şcolar şi are rolul de consolida sfera de cunoştinţe ale elevilor, de a accelera procesul de învăţare şi performanţă dar şi pentru a-i pregăti pentru viaţă.
Acesta se adresează atât elevilor din învăţământul primar cât şi celor din învăţământul secundar.
Programul SDS se organizează prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul ISMB.

 În învăţământul primar, Programul SDS cuprinde:

- Supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;
- Recuperare pentru elevii cu dificultăţi congnitive, emoţionale, tulburări de limbaj, prin activităţi remediale;
- Activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţe;
- Activităţi pe diferite domenii (arte, ştiinţe, sport, tehnologii);
- Drumeţii, excursii, vizionări de spectacole.

În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde:

- Pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă;

- Pachetul de activităţi de sprijin;
- Pachetul de pregătire pentru viaţă;
- Ateliere şi activităţi tematice.

Înscrierea elevilor în programul Şcoală după Şcoală se face pe baza cererii scrise a părinţilor/tutorilor legali ai elevilor, adresată oricărei unităţi de învăţământ care organizează acest program.
La înscriere, părintele/tutorele semnează cu directorul unităţii de învăţământ un contract de parteneriat în care sunt stipulate rolurile şi responsabilităţile atât ale părinţilor cât şi ale şcolii. Contractul de parteneriat poate fi găsit în anexa Ordinului nr. 5439/7.09.2011 al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.