Publicat: 3 Aprilie, 2015 - 08:14
Share

Fundația Aequilibrium, în calitate de Beneficiar al proiectului ,,Echilibru social prin economie socială” POSDRU/173/6.1/S/147514, în parteneriat cu agenția de comunicare MEDIA ONE, organizează vineri, 3 aprilie 2015, începând cu orele 10.00 în sala de conferinţe a Hotelului Royal (B-dul Mircea Vodă nr. 28, Sector 3, Bucureşti), la conferinţa de lansare a proiectului.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea oportunităților de ocupare pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea de structuri ale economiei sociale și de forme inovatoare și flexibile de ocupare, adaptate dinamicii pieței muncii și adresate grupurilor vulnerabile. Prin activitățile propuse în cadrul proiectului și prin înființarea a 11 structuri de economie socială se urmărește rezolvarea unor probleme sociale specifice grupurilor vulnerabile din care este alcătuit și grupul țintă al proiectului. Ca urmare, principalul obiectiv al structurilor de economie socială propuse are ca scop creșterea nivelului de trai al persoanelor aparținând grupului țintă și reducerea riscului de excluziune socială, prin informare, consiliere, formare și acordare de subvenții de formare, angajare și menținerea posturilor create în cadrul structurilor.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 6. Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, având o durată de implementare de 12 luni şi o valoare totală de 9.645.961 lei, beneficiar fiind Fundația Aequilibrium.
În cadrul conferinţei vom oferi mai multe detalii despre iniţiativa noastră, premisele de la care am pornit în acest demers, obiectivele pe care ni le-am propus în acest proiect și stadiul activităţilor derulate până în prezent.
Accesul presei este permis pe întreaga durată a evenimentului.